A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség XXXII. közgyűlése – A háború árnyékában is ki kell tartanunk

Az 1991-ben megalakult Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) XXXII. közgyűlésére került sor december 9-én a Rákóczi-főiskola Esztergom termében. A több mint 2000 tagot számláló szakmai-érdekvédelmi szervezet képviseletében 227 küldött sereglett össze, hogy az elmúlt nehéz évben elvégzett munkát összegezzék és az elkövetkező idők célkitűzéseit, feladatait megfogalmazzák.

A közgyűlés nyitányaként Füzesi Magda Zárszámadás című verse hangzott el Kosztyu Fanni, a Bátyúi Líceum diákja, a KMPSZ idei költészet napi szavalóversenye második helyezettjének csodálatos előadásában.

Schink István levezető elnök, a KMPSZ munkácsi régiója elnökének köszöntő szavai és a napirend elfogadása után Orosz Ildikó, a KMPSZ elnöke tartotta meg éves beszámolóját, amelyben mindenekelőtt kiemelte: bár Kárpátalját Isten kegyelméből elkerülték a közvetlen harci cselekmények, az elmúlt másfél év a háború egyre inkább felénk is kinyúló árnyékában telt. Mindennek ellenére a pedagógusszövetség az anyaország töretlen támogatásának és az itt dolgozó pedagógusok kitartásának köszönhetően ebben a súlyosan megterhelt időszakban is folytatta munkáját. Hathatós segítséget nyújtott a szövetség az iskolák óvóhelyeinek kialakításában, hisz ez elengedhetetlen feltétele az adott helyzetben a jelenléti oktatás biztosításának. A nyári időszakban megszervezték a tematikus gyermektáborokat, mintegy 800 – köztük 200 belső-ukrajnai – gyermek üdülését az Erzsébet-táborokban, megvalósultak a szülőföldi Határtalanul iskolai táborok, lezajlott a Kölcsey Nyári Pedagógusakadémia. Folytatódott a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program lebonyolítása, a tanulmányi versenyek, pedagóguskonferenciák megszervezése. A Tankönyv- és Taneszköztanács jóvoltából a kárpátaljai magyar iskolákba idén is eljutottak a segédtankönyvek és munkafüzetek.

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség XXXII. közgyűlése - A háború árnyékában is ki kell tartanunk
A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség XXXII. közgyűlése – A háború árnyékában is ki kell tartanunk

Sajnos a fennálló feszült helyzetet tovább súlyosbította a munkácsi magyar iskola munkájának botrányos ellehetetlenítési kísérlete. Bízunk azonban abban, hogy a jogállamiság megvalósul az országunkban is.

Vannak erre biztató jelek. A KMPSZ és a KMKSZ kitartó és hathatós munkájának köszönhetően szeptemberben meghosszabbították a líceumokra vonatkozó, meglehetősen hátrányos követelmények bevezetésének moratóriumát, és sikerült elérni, hogy a kárpátaljai magyar tannyelvű iskolákban alternatív taneszközként használhatják a magyarországi tankönyveket és munkafüzeteket. Ezeket a pedagógusszövetség kérésére Magyarország Belügyminisztériuma biztosította, s a könyvek vámmentes behozatalát Ukrajnába az Ökumenikus Segélyszervezet biztosította.

Éppen a közgyűlést megelőző napon pedig az ukrán parlament elfogadta a kisebbségi törvény módosításait. Még át kell tanulmányozni a módosított törvényt, hogy lássuk, a kisebbségi érdekvédelmi szervezetek milyen javaslatait építették be. Abban biztosak lehetünk, hogy rengeteg harcot meg kell vívnunk még azért, hogy elvett jogainkat visszaszerezzük.

Végezetül Orosz Ildikó köszönetet mondott az anyaország kormányának és intézményeinek, illetve a kárpátaljai magyar külképviseleteknek minden segítségért. A pedagógusokat pedig további kitartó munkára biztatta.
A közgyűlés résztvevőit online köszöntötte Bocskor Andrea európai parlamenti képviselő, köszönetet mondva a pedagógusoknak a helytállásért és a kitartó érdekvédelemért. Mind mondta: nem vagyunk egyedül, és semmi illegitim dolgot nem kérünk, csak az 1992-es jogaink visszaadását.

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség XXXII. közgyűlése - A háború árnyékában is ki kell tartanunk
A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség XXXII. közgyűlése – A háború árnyékában is ki kell tartanunk

Az anyaország képviseletében Varga-Bajusz Veronika, a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért felelős helyettes államtitkára köszöntötte a fórum résztvevőit, hangsúlyozva: Kárpátalján a pedagógus nemcsak nevel és tanít, de a reményt is élteti, hisz a fiatalok nemzetünk jövője.

„Vulkánok fölött járunk”, de akkor is helyt kell állnunk, mert „Az Úr csodásan működik…” – ezzel az üzenettel biztosította az erdélyi testvéreink együttérzéséről a kárpátaljai magyarságot Lászlófy Pál István, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének örökös tiszteletbeli elnöke.

A felszólaló vendégeken kívül megtisztelték jelenlétükkel a közgyűlést a kárpátaljai magyar külképviseletek, a helyi állami hivatalok, a történelmi egyházak, érdekvédelmi és civil szervezetek képviselői.

A köszöntőket követően a Rákóczi-főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézetének diákjai előadásukban a szentcsalád-járás hagyományát mutatták be.

A közgyűlés további munkája során sor került a KMPSZ ellenőrző bizottságának beszámolójára – amelyet Gabóda Béla elnök ismertetett –, a KMPSZ tevékenységének minősítésére és a közgyűlés nyilatkozatának elfogadására.

Az érdemi munka végeztével Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyház püspöke hálaadásra szólította a jelenlevőket a Teremtő minden kegyelméért, és Isten áldását kérte mindannyiunkra a helytálláshoz az elkövetkező időkben.

Szilágyi Lajos, a KMPSZ beregi regionális elnöke mondott zárszót a közgyűlés végén. Az azt követő állófogadáson Székely Gusztáv, az ugocsai régió elnöke mondott pohárköszöntőt, s a kötetlen beszélgetések után a pedagógusok megújult erővel tértek haza, hogy folytassák embert próbáló mindennapi munkájukat.

GM