OKTATÁS

FRISS HÍREK

HÍREK

ESEMÉNYEK

Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ)

Zubánics László elnök

Zubánics László elnök

Az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) – miként azt alapdokumentumaiban is kifejtette – elemi kötelezettségének tartja valamennyi Kárpátalján, s azon túl Ukrajnában élő magyar érdekének a képviseletét, annak országos szinten történő megjelenítését. Az 1991-ben alakult és 2002 decemberében megreformált UMDSZ nem a viszálykodás szervezete, hanem a magyarságért tenni tudó, de eddig háttérbe szorult vagy háttérbe szorított magyar emberek egyéni és kollektív tagságra épülő érdekvédelmi közössége. A Szövetség komolyan gondolja a célt, hogy az élet minden területén a modernizációnak a lokális érdekeket megőrizve kell a közösséget szolgálnia. Ezen az úton a kijelölt célunk a minőségi magyar megmaradás, éppen ezért az UMDSZ minden olyan kérdésben hallatja a hangját, ahol a kárpátaljai (ukrajnai) magyarság érdekelt lehet (gazdaságpolitika, települési önkormányzatok, környezetvédelem, oktatáspolitika, művelődéspolitika, kommunikáció, egyház- és ifjúságpolitika, szociális politika és egészségügy stb).