UMDSZ

Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség

A magyar kultúra napja Beregszászon

5/5

Az idén is a hagyományok jegyében méltatták a Magyar Kultúra Napját Beregszászban. A Himnusz megírásának 195., a szerző halálának 180. évfordulójára szervezett rendezvénysorozat a Kölcsey-emléktáblánál koszorúzással kezdődött. A megjelenteket Bakancsos László, az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) általános alelnöke köszöntötte. Beke Mihály András, a beregszászi külképviselet első beosztott konzulja kiemelte, az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések alkalmat adnak arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk hagyományainknak, nemzeti tudatunk erősítésének, felmutassuk és továbbadjuk tárgyi és szellemi értékeinket. Köszöntötte a jelenlévőket, és tolmácsolta Pomogáts Béla, az Anyanyelvi Konferencia tiszteletbeli elnökének szavait Móritz László, a nemzetközi szervezet alelnöke.

Az ünnepség az Európa-Magyar Házban folytatódott, ahol a Kárpát-medence nagyobb magyarlakta települései – köztük Beregszász – harangjának hangjait követően Deák Alexandra szavalta el nemzeti imádságunkat, a Himnuszt. A vendégeket Szabó Tibor, a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet közművelődési részlegének vezetője köszöntötte.

– 2018-ban számos évfordulót méltatunk, közülük több is kapcsolódik szűkebb pátriánkhoz, Kárpátaljához. A magyar kultúra napja egyben nemzeti imádságunk, a himnusz születésnapja is, ebben az évben a himnusz megírásának 195., Kölcsey Ferenc halálának 180. évfordulójára emlékezünk. 2017 decemberében a Nemzetpolitikai Államtitkárság 2018-at Mátyás király emlékévnek nyilvánította, ebből az alkalomból számos programot kívánunk megvalósítani Kárpátalja szerte.

– Joggal mondhatjuk, koronája, dicsősége magyar kultúránknak a Himnusz. A fohász egy olyan embernek a szívéből ered, aki talán éppen úgy átélte az imádság szükségességét, mint ahogy Lukács evangélista tanítása szerint a tanítványok – mondta Pocsai Vince református lelkész, aki közös imára hívta a megjelenteket.

A résztvevőket Dupka György, a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet igazgatója, a MÉKK elnöke köszöntötte. Beszédében kiemelte, hogy a rendszerváltás után Pomogáts Béla, a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társaságának tiszteletbeli tagja bíztatására Kárpátalján is elindult a magyar kultúra központosított szervezése. Ezek az események üzenetek a világ felé, hogy nemzetünk hagyománya él és virágzik.
Beke Mihály András, Magyarország Beregszászi Konzulátusának első beosztott konzulja erdélyi származású lévén fontosnak tartja a Himnusz születésének ünnepét, hiszen voltak olyan idők – emlékezett vissza – amikor ez tiltva volt.

Pomogáts Béla köszöntő levelét Móritz László alelnök olvasta fel. Idén is átadták a Kárpátaljai Magyar Nívódíjat, az Együtt Nívódíját és a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága – Anyanyelvi Konferencia, valamint a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet (KMMI) okleveleit.

A magyar társadalmi és kulturális élet fejlesztése érdekében kifejtett eredményes tevékenysége elismeréseként a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága díszoklevelében részesült: Gálfi Dezső szervezőpedagógus, a Nagyberegi Református Líceum magyar nyelv és irodalom szakos tanára, Kulin Ágnes festőművész, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola tanára, a Kárpátaljai Magyar Festők és Iparművészek Révész Imre Társaságának elnöke, Jakab Eleonóra, a beregszászi Keresztény Értelmiség Szövetsége (KÉSZ) elnöke, Hegedűs Csilla újságíró, a Kárpáti Igaz Szó munkatársa (képünkön), Dalmay Árpád, a Beregszászért Alapítvány kuratóriumi elnöke, Nick Ferenc, a Falvak Kultúrájáért Alapítvány kuratórium elnöke, Ignácz Mária, a Téglási Művelődési Ház igazgatója, a községi tanács képviselője, Szikora Csilla, a Téglási Művelődési Ház Rózsa népdalegyüttesének művészeti vezetője. Az okleveleket Móricz László alelnök és Dupka György elnökségi tag adták át a kitüntetetteknek.

Az oklevelek átadását követően a Bátyúi Művészeti Iskola zenés összeállítását tekinthettük meg. A nemzeti hagyományokat felelevenítő műsor után ismét díjak átadására került sor. A Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet Nívódíjait olyan személyek vehették át, akik az elmúlt esztendőben kimagasló eredményeket értek el kultúránk megtartásában. Marosi Anita, a Kárpátalja.ma hírportál újságírója, a kárpátaljai magyarság életében betöltött kiemelkedő tevékenységéért, Barta Miklós, a Pulzus FM Rádió ügyvezető igazgatója, nemzetünk megmaradásában végzett munkájáért, Tarpa Viktória, a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház színművésze a Sátán fattya című film főszerepének alakításáért kaphatta meg megérdemelt dicséretét. Cserniga Gulyát, a Bereg Alkotóegyesület elnökségében való részvételéért, Bakancsos Lászlót, az UMDSZ alelnöke, a civil mozgalmakban fontos részt vállaló feladataiért tüntették ki. Az okleveleket Dupka György és Szabó Tibor adták át. Majd a Kaszonyi Művészeti Iskola diákjainak előadásában hagyományos népzenei összeállítást is megcsodálhattunk.

Az Együtt című folyóirat minden évben átadja nívódíját, melyet a lap legsikeresebb szerzői kapnak. Az idei évben Shrek Tímea vehette át jutalmát, melyet Csordás László, a Kovács Vilmos Irodalmi Társaság elnöke és Vári Fábián László, József Attila-díjas költő adtak át. A sikeres íróról így fogalmaztak: rátermettségét és szakértelmét az is igazolja, hogy a legjobb magyarországi és kárpát-medencei folyóiratok is szívesen közlik novelláit, és már ukrán és spanyol nyelvterületen is bemutatkozott írásaival. Aktív és közkedvelt tagja a budapesti székhelyű Előretolt Helyőrség Íróakadémiának. Shrek Tímea hálás szívvel köszönte meg az Együtt szerkesztőségének díját. A kitüntetettet köszöntötte még műsorával a Bátyúi Művészeti Iskola.

Lőrincz P. Gabriella költő felkérte Erős Kingát, a Magyar Írószövetség elnökségi tagját, valamint Pánczél Andrást, a Guttemberg Pál Népfőiskola elnökét, hogy mutassák be munkásságukat, akik örömüknek adtak hangot, hogy jelen lehetnek a határon túli magyarság életében. A beregszászi Kodály Zoltán Művészeti Iskola összeállítását követően Dupka György és Marcsák Gergely mutatták be új kiadványaikat. A Különjárat című műben 13 kárpátaljai költő és 13 képzőművész mutatkozik be. A „Mert kezdet nincs, csak folytatás van” című gyűjtemény a KVIT tagjainak munkáit közli.

Záróakkordként Deák Alexandra szavalatában Kovács Vilmos A munkácsi várban című versét hallgathattuk meg.

Forrás: kmmi/Karpatinfo

Facebook
Twitter