A magyar tudomány ünnepe: könyvbemutató a Rákóczi-főiskolán

A magyar tudomány ünnepe rendezvénysorozat keretében tartottak könyvbemutatót a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán november 8-án. Az esemény a főiskola Földtudományi és Turizmus Tanszékének szervezésében valósult meg.

Az alkalmon két mű került prezentálásra: a Kárpát-medence földrajza – Természet, társadalom, gazdaság, néprajz c. kötet elektronikus változata, valamint a Közoktatási körtérkép – A tanulói létszámok változása a Kárpát-medence külhoni magyar közösségeiben a 2010-es években c. atlasz nyomtatott verziója.

Orosz Ildikó, a Rákóczi-főiskola elnöke a kötetek fontosságát hangsúlyozta.

Gyebnár István, Magyarország Beregszászi Konzulátusának misszióvezető konzulja kiemelte, hogy ezek a kiadványok nagyban hozzájárulhatnak a Kárpát-medence földrajzi, néprajzi megismeréséhez.

A Kárpát-medence földrajza – Természet, társadalom, gazdaság, néprajz című kötetet Molnár József, a főiskola Földtudományi és Turizmus Tanszékének tanszékvezetője, a kötet egyik szerzője mutatta be.

A kiadvány négy nagyobb fejezetből áll, melyeket a fejezetek szerzői ismertettek. Gönczy Sándor, a Rákóczi-főiskola Földtudományi és Turizmus Tanszékének oktatója a Természeti viszonyok fejezetet prezentálta, Molnár József a Népesség és települések részt mutatta be, Fodor Gyula rektorhelyettes, a Földtudományi és Turizmus Tanszék tanára A Kárpát-medence gazdasága című fejezetet vázolta, Kész Margit, a Filológia Tanszék oktatója pedig A Kárpát-medence néprajzi sajátosságai fejezet felépítéséről szólt. Ezt követően Pénzes János, a Debreceni Egyetem Földtudományi Intézetének munkatársa a lektorálási folyamatokat ismertette.

A továbbiakban a Közoktatási körtérkép – A tanulói létszámok változása a Kárpát-medence külhoni magyar közösségeiben a 2010-es években című atlasz volt terítéken.

A kötetet a négy szerző egyike, Ferenc Viktória, az Angol Tanszéki Csoport oktatója mutatta be. A kiadvány a négy legnagyobb lélekszámú külhoni (romániai, szlovákiai, szerbiai és ukrajnai) magyar közösség anyanyelvi oktatásának helyzetét mutatja be az odajáró diákok létszámadatain, illetve azok 2010-es években bekövetkezett változásán keresztül.

A kiadvány megjelenésének célja az volt, hogy azok részét képezzék a térség felsőoktatási intézményeiben oktatott Kárpát-medence földrajza kurzus ajánlott irodalmának.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *