Aki Márton-napon libát nem eszik, az majd egész éven át éhezik!

A Búbos Kemence Civil Szervezet 2023. november 11-én szervezte meg immár nyolcadik alkalommal a Szent Márton nevéhez kötődő Márton-napi ünnepséget Sárosorosziban, amelynek a római katolikus plébánia adott otthont.

Szent Márton napja mélyen gyökerezik a magyar hagyományokban és szokásokban. Az elmúlt hétvégén Szent Márton életére és szolgálataira emlékeztek Sárosorosziban.

Hiába Krisztina, a KMKSZ Oroszi Alapszervezetének elnöke, a Búbos Kemence Civil Szervezet képviselője köszöntötte a megjelenteket: „Az ünnepre az ősz utolsó napjainak egyikén kerül sor, hogy az emberek megemlékezzenek Szent Mártonról, aki példát mutatott a szeretetről és segítőkészségről. Ezen a napon mindenkinek meg kell kóstolnia a libasültet, hisz aki Márton-napon libát nem eszik, az majd egész évben éhezik.”

Sin József, a KMKSZ BKSZ elnöke köszöntőjében kiemelte, hogy a Márton-napi ünnepség elsősorban a közösség erejéről, az összetartozás elmélyítéséről és a jó cselekedetekről szól.

„Különösen fontos a jótékonyság és a jó cselekedet most, amikor sok millió ember kényszerült elhagyni otthonát a háború miatt. A kárpátaljai emberek önzetlenek, segítőkészek, ugyanakkor békepártiak is. Adjon az Isten bort, búzát és békességet!” – zárta mondanivalóját Sin József.

Végezetül az elnök köszönetet mondott a szervezőknek a kiváló munkájukért és kezdeményezőkészségükért.

Ugyancsak kiváló szervezőmunkát végzett az ünnepség lebonyolításában Mihók Erika, a Kökörcsin Színjátszó Csoport és a Százszorszép Asszonykör vezetője, Gáti Georgina könyvtáros, aki színpadra állított több tucat táncost, zenélő kisdiákot, köztük egy lányok alkotta citeraegyüttest is, valamint László Georgina, az Oroszi Tehetséggondozó Műhely vezetője.

A többórás műsort nagy figyelemmel követte és vastapssal jutalmazta a lelkes közösség, mely láthatott népi táncokat, színdarabokat, hallhatott népdalcsokrot. Az egész évi teljesítményükért 45 iskolás és felnőtt szereplő kapott ajándékcsomagot és emléklapot.

Az este további részében Kovács István koreográfus táncházba invitálta a jelenlévőket, melyben örömmel vettek részt a legkisebbek és a szépkorúak is.

Ráadásként régi nagy slágerek következtek a közönség nagy örömére, melyeket a Ferku Szilveszter vezette alkalmi zenekar adott elő.

Befejezésül Rácz István atya köszöntötte a jelenlevőket, emlékeztette őket, hogy a nehéz időkben mindig nagyobb összefogásra van szükség, bízva az Isten akaratában és kegyelmében. „Adjon az Úr lelkünknek üdvösséget!” – mondta a plébános úr végezetül.

Ezek után következtek a megérdemelt különféle finomságok, köztük a libasültek is, melyeket az ügyes háziasszonyok készítettek el Hiába Okszána szervező, községi elöljáró vezetésével.

A rendezvényt a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatta a Búbos Kemence Civil Szervezet által.