Emléktábla-avatás Badalóban – Keresztyén Balázs: a kiváló helytörténész, művelődésszervező és tanár

Badalóban a helyi Gvadányi József Gimnázium épületének bejáratánál emléktáblát avattak Keresztyén Balázs kiváló helytörténész, művelődésszervező és tanár tiszteletére, aki általános iskolai tanulmányait itt végezte. A születésének 75. évfordulóján állított emlékjel – amelynek bronz domborműve Sándor Attila székelyudvarhelyi művész alkotása – felavatásán jelen volt Jusztin Miklós, Magyarország Beregszászi Konzulátusának konzulja, Sin József, a KMKSZ alelnöke és Keresztyén Gabriella, Keresztyén Balázs lánya. Az alkalomra eljöttek a több kárpátaljai művelődéstörténeti alapmű megalkotójának egykori osztálytársai is.

Emléktábla-avatás Badalóban - Keresztyén Balázs: a kiváló helytörténész, művelődésszervező és tanár. Fotó: Kárpátinfo/Kovács Elemér
Emléktábla-avatás Badalóban – Keresztyén Balázs: a kiváló helytörténész, művelődésszervező és tanár. Fotó: Kárpátinfo/Kovács Elemér

Köszöntőjében Jakab Lajos, a KMKSZ helyi alapszervezetének irányítója arra emlékeztetett, hogy a mögöttünk hagyott nyolc év során a Tisza-parti településen öt emléktáblát sikerült felavatni. Ami azt jelzi, hogy Badaló népe büszke a múltjára, az ősök által ránk hagyott szellemi-kulturális örökségre, és hogy ezekben az embert próbáló nehéz időkben is hisz a megmaradásban.

Emléktábla-avatás Badalóban - Keresztyén Balázs: a kiváló helytörténész, művelődésszervező és tanár. Fotó: Kárpátinfo/Kovács Elemér
Emléktábla-avatás Badalóban – Keresztyén Balázs: a kiváló helytörténész, művelődésszervező és tanár. Fotó: Kárpátinfo/Kovács Elemér

Veres Csilla, az iskola igazgatója köszönetet mondott az adományozónak, a Beregszászért Alapítványnak azért, hogy ma itt emléktáblát avathatunk, s felolvasta a kuratórium elnökének a jelenlévőkhöz intézett üzenetét. Amelyben Dalmay Árpád arra emlékeztetett, hogy a kárpátaljai magyarság több mint ezer éve vallhatja szülőföldjének ezt a vidéket, ahol gazdag szellemi és kulturális kincseket hozott létre. „Ezeknek az értékeknek a megismertetését tekintjük egyik fő feladatunknak. Emellett arról sem feledkezünk meg, hogy ez a táj számos nagyszerű embert adott a hazának. Fontosnak tartjuk, hogy emlékműveket, szobrokat, emléktáblákat állítsunk azoknak a híres embereknek, akik itt születtek, éltek, temetőink valamelyikében nyugszanak, illetve látogatásukkal megtisztelték vidékünket. Az egész magyar nyelvterületen ismert személyiségek mellett nagy jelentőséget tulajdonítunk azoknak a magyaroknak, akik leginkább Kárpátalján, de nemcsak itt ismertek, ám számunkra útjelzőkként, útmutatóként szolgálnak. Csupán párat említenénk: Fedák Sári operettprimadonna, Ortutay Zsuzsa keramikus és éremművész, Janka Sándor újságíró és református tiszteletes, a vértanú Pásztor Ferenc római katolikus plébános, Kálmáncsehi Sánta Márton református lelkész és prédikátor, Beregszászi Nagy Pál nyelvész, dr. Kiss Ferenc irodalomtörténész és -kritikus, Polónyi Károly és Jolán festőművészek, Sütő Kálmán, Kecskés Béla, Horváth Gyula költők, Bagu Balázs tanár, néprajzkutató, közíró, Garanyi József festőművész, Nádas Anna színésznő, Horváth Anna keramikus és szobrász.

Emléktábla-avatás Badalóban - Keresztyén Balázs: a kiváló helytörténész, művelődésszervező és tanár. Fotó: Kárpátinfo/Kovács Elemér
Emléktábla-avatás Badalóban – Keresztyén Balázs: a kiváló helytörténész, művelődésszervező és tanár. Fotó: Kárpátinfo/Kovács Elemér

De térjünk vissza Keresztyén Balázshoz, aki januárban lett volna 75 éves, de már 17 éve nincs közöttünk. A család Nagyberegről, szülőfalujából Badalóba költözött, Balázs itt végezte el az általános iskolát, majd a Beregszászi Kossuth Lajos Középiskolában tanult tovább és érettségizett. 1967-ben felvételt nyert az Ungvári Állami Egyetemre, ahol 1972-ben magyar nyelv- és irodalomtanári diplomát szerzett. Ezután a Nagyszőlősi Perényi Zsigmond Középiskolában tanított haláláig. Pedagógusi munkája mellett rendkívül szerteágazó tevékenységet folytatott: tanulmányozta a kárpátaljai irodalmi hagyományokat, történeti és helyi mondákat, művelődéstörténeti kislexikont írt, kutatta a Perényiek és báró Perényi Zsigmond életét, több könyve jelent meg, s még mennyi mindent tehetett volna, ha fiatalon, mindössze 58 évesen nem szólítja magához az Úr.

Emléktábla-avatás Badalóban - Keresztyén Balázs: a kiváló helytörténész, művelődésszervező és tanár. Fotó: Kárpátinfo/Kovács Elemér
Emléktábla-avatás Badalóban – Keresztyén Balázs: a kiváló helytörténész, művelődésszervező és tanár. Fotó: Kárpátinfo/Kovács Elemér

Ez a tábla és Keresztyén Balázs emléke mindig juttassa eszükbe, hogy a nemzeti azonosságtudatunk erősítése több mint hagyományaink és nyelvünk ápolása, fogalmazott beszédében Jusztin Miklós konzul. Fontos, hogy támogassuk egymást a mindennapokban, összetartsunk a nehéz időkben és közösen dolgozzunk a jövőnk építésén azért, hogy gyermekeink és unokáink is büszkén vallhassák magukat magyarnak.

Emléktábla-avatás Badalóban - Keresztyén Balázs: a kiváló helytörténész, művelődésszervező és tanár. Fotó: Kárpátinfo/Kovács Elemér
Emléktábla-avatás Badalóban – Keresztyén Balázs: a kiváló helytörténész, művelődésszervező és tanár. Fotó: Kárpátinfo/Kovács Elemér

A mai napon ismét életjelet ad magáról a kárpátaljai magyarság, kezdte ünnepi felszólalását Sin József KMKSZ-alelnök. A háború árnyékában is rendre sikerül megtartani kulturális rendezvényeinket, megemlékezni az itteni közösség olyan kiemelkedő személyiségeiről, mint Keresztyén Balázs. Akinek a nevével fémjelzett olvasótábort Beregszászon 2011 óta megrendezik.

Emléktábla-avatás Badalóban - Keresztyén Balázs: a kiváló helytörténész, művelődésszervező és tanár. Fotó: Kárpátinfo/Kovács Elemér
Emléktábla-avatás Badalóban – Keresztyén Balázs: a kiváló helytörténész, művelődésszervező és tanár. Fotó: Kárpátinfo/Kovács Elemér

A pályatárs, Keresztyén Balázs könyveinek kiadója, Dupka György levélben köszöntötte az alkalom résztvevőit. Ebben a múltjára büszke, értékőrző és -gyarapító községből indult útjára Keresztyén Balázs, akinek nevéhez fűződik a Nagyszőlősi Bartók Béla Művelődési Kör megalapítása és működtetése, a Bartók-kultusz ápolása, honismereti tantervek kidolgozása és számos olyan művelődéstörténeti alapmű – köztük a Rákóczi virágai, az Irodalmi barangolások Kárpátok alján és a Magyar művelődési hagyományok kárpátaljai lexikona – megírása, amely gazdag tárháza a vidékünkkel kapcsolatos kultúrtörténeti ismereteknek. Keresztyén Balázs az időben nyomot hagyott nemes cselekedetei, ismeretterjesztő cikkei, könyvei révén. Írásai tovább élnek velünk, hitünket erősítik, büszkeségünket táplálják.

Emléktábla-avatás Badalóban - Keresztyén Balázs: a kiváló helytörténész, művelődésszervező és tanár. Fotó: Kárpátinfo/Kovács Elemér
Emléktábla-avatás Badalóban – Keresztyén Balázs: a kiváló helytörténész, művelődésszervező és tanár. Fotó: Kárpátinfo/Kovács Elemér

Keresztyén Gabriella arról a szellemi örökségről szólt, amit édesapjától kapott, és felidézte azokat a gyerekkori nyarakat, amelyeket Badalóban, a helyiek által is nagyra becsült Juliska nagymamánál töltött.

Az emléktábla-avatón Veres Áron tanuló elszavalta Ferenci Tihamér badalói költő Szülőfalumhoz c. versét. Sápi Zsolt református lelkész pedig a Mindenható áldását kérte a jelenlévőkre, az egész kárpátaljai magyarságra.

Kovács Elemér