Évet értékelt a KHÖT

A Kárpátaljai Határmenti Önkormányzatok Társulása (KHÖT) a makkosjánosi Helikon Étterem nagytermében tartotta meg éves beszámoló közgyűlését. A napirendi pontokat Rezes József ügyvezető igazgató ismertette, majd bemutatta a vendégeket, akik közül elsőként Bacskai József osztotta meg gondolatait a megjelentekkel.

Hegedűs Csilla

Az ungvári főkonzulátus főkonzulja kifejtette, öröm számára, hogy köszöntheti azokat a kistérségi vezetőket, akik a hátukon cipelik a rájuk bízott közösségek mindennapi gondját, akik a háború kitörésének első napjától óvják közösségeiket, támogatják a belső menekülteket, fenntartják az intézményeiket minden akadály és kihívás ellenére.

– A magyar kormány, a magyar társadalom szolidáris Ukrajna népével, így a kárpátaljaiakkal is. Magyarország a háború kitörésének első napja óta következetesen kiállt Ukrajna területi szuverenitása mellett. A magyar kormány, és a magyar nép az elmúlt egy évben megadott, és megad minden lehetséges humanitárius támogatást és segítséget keleti szomszédjának, mert valljuk, és tudjuk, hogy a jó szomszédok a bajban egymásra vannak utalva, és számíthatnak egymásra – hangsúlyozta a diplomata. Hozzátette, Magyarország jó szomszédként azt szeretné, hogy a háború mihamarabb véget érjen, meginduljon Ukrajna újjáépítése, fejlődjön, bővüljön tovább a kétoldalú együttműködés, melynek egyik legfontosabb pillérje a határon átnyúló kapcsolatépítés, a párbeszéd a különböző szakmai területeken.

– Immár több mint egy éve zajlik országunkban a véres háború, amely számunkra, Ukrajna legnyugatibb megyéjének lakóira is rengeteg megpróbáltatást hozott – kezdte beszédét Volodimir Csubirko. – Sok százezer menekült az itteni határátkelőkön jutott el külföldre, s ugyancsak több százezren kerestek nálunk menedéket.

Önkormányzataink, azok munkatársai az elmúlt hónapokban erőn felüli munkát végeztek, amiért hála és köszönet illeti őket.

A külföldről érkező humanitárius segélyek átgondolt, operatív szétosztása, továbbra is fontos feladat marad, akárcsak a kárpátaljai települések fejlesztése – tette hozzá a megyei tanács elnöke.

Ljáh Sándor, a Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatás nemzetiségi és vallásügyi főosztályának vezetője elismerően szólt a KHÖT eddigi tevékenységéről. Mint mondta, a közösségnek fontos szerepe volt abban, hogy a háborús helyzet közepette önkormányzatok biztosítsák a stabilitást. Nagymértékben hozzájárult ahhoz is, hogy

az önkormányzatok kezelni tudták a kistérségek gondjait, megszervezték a háború sújtotta rászorulók megsegítését, illetve a humanitárius segélyek célba juttatását, kivették részüket a menekültek fogadásából, támogatásából.

Gulácsy Géza megyei képviselő, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség alelnöke kifejtette: az önkormányzatoknak az utóbbi hónapok alatt olyan problémákkal és nehézségekkel kellett szembenézniük, amelyek sokszorosan felülmúlták a korábbi kihívásokat, s mindeközben a lehetőségeik gyakorlatilag nem változtak.

– Sajnos úgy néz ki, hogy a jelenlegi helyzet hamar nem is fog megváltozni, ezért azon is el kell gondolkodnunk, hogyan tudjuk megoldani például az oktatás problémáit. Lesznek-e gyerekek? Lesznek-e felnőttek, akikre rá lehet bízni az önkormányzati feladatok megoldását? Hiszen egyre kevesebb az ember. Tehát komoly feladatok megoldása előtt állunk, ezért azt kívánom, hogy minél hamarabb legyen béke, és a Jó Isten adjon erőt mindannyiunknak a munkánkhoz – jegyezte meg a képviselő.

Rezes Károly, a Beregszászi Járási Tanács elnöke támogatásukról biztosította az önkormányzati vezetőket.

Babják Zoltán elnöki beszámolójában kifejtette: az elmúlt időszakban is kiváló munkát végeztek a polgármesterek, olyan körülmények között kellett eredményeket felmutatniuk, amilyenre korábban nem volt példa.

– Egy nagyon bonyolult önkormányzati reform után az utolsó KHÖT-ös megbeszélésünkön közel nyolcvanan voltunk, most nem vagyunk annyian, de ez nem azt jelenti, hogy gyengébbek lettünk. Koncentráltabbak vagyunk. Ez alatt az időszak alatt sok minden történt, és abban a kiváló munkában, amit a polgármesterek elvégeztek, a KHÖT amiben tudott, segített – hangsúlyozta a társulás elnöke.

Babják Zoltán az elmúlt időszak tevékenységét elemezve kiemelte, 2021-ben KHÖT újraszerveződött, struktúrája tökéletesedett. A beregszászi központi iroda mellett megnyitották az ungvári regionális irodát, a KárpátHáz Civil Szervezet, valamint Péter Csaba megyei képviselő jóvoltából a beregszászi iroda is új, színvonalas helyre költözött. A 2021-es esztendő rendkívül mozgalmas volt, számos rendezvényt bonyolítottak le, illetve fontos konferenciákra kaptak meghívást. k
Képzéseket, szemináriumokat, szakmai konzultációkat tartottak az újonnan megalakult önkormányzatok tisztségviselői, képviselői számára.

– 2022-re is tele voltunk tervekkel, melyeket a háború felülírt. Teljesen új stratégiát kellett felépítenünk egyik napról a másikra, hogy ezekben a nehéz időkben is segíteni tudjuk kistérségeinket. Egyik fő feladatunk a humanitárius szállítmányok koordinálása lett. Hozzávetőleg 550-700 tonnára tehető az a mennyiségű humanitárius segély, amelyet a hozzánk tartozó önkormányzatok fogadtak, majd osztottak szét az általuk fenntartott oktatási, szociális intézményekben, amelyek szinte mindegyikét – hosszabb vagy rövidebb időre – menekültszállóvá kellett átalakítani. A háború kezdete óta Kárpátalja 600 ezernél is több, otthonát elhagyni kényszerült ukrán állampolgárt fogadott be, jelenleg is közel 350 ezer fő tartózkodik vidékünkön. Mi mindannyian tudjuk azt, milyen terhet jelentett és jelent a mai napig e személyek ellátása, de ezt a terhet viselnünk kell, felelősséggel tartozunk irántuk is, hiszen

minden ukrán állampolgár felelős a társaiért nemtől, politikai beállítottságtól, vallástól, és ami számunkra a legfontosabb, nemzetiségtől függetlenül.

Nem véletlenül hoztam fel a nemzetiségi kérdést. Kárpátalján hosszú évtizedeken keresztül a nemzetiségek békében élnek együtt, egymás mellett. Kárpátalja Ukrajna egyik sokszínű kincse, ahol megannyi nemzetiségű ember élt és él. Ma ezeket az embereket egy dolog köti össze, a hit abban, hogy ismét béke lesz az országban, és tovább építhetjük társadalmunkat, közösségeinket – hangsúlyozta Babják Zoltán. – Összességében elmondhatom, hogy olyan évet zártunk le, amely – bár az összes idegszálunkat próbára tette – de egy csapattá formált bennünket. Mindenki tudja, hogy segíteni akarunk, hiszen egy hajóban evezünk, egy csapat vagyunk – zárta szavait a KHÖT elnöke.

Rezes József köszönetet mondott a megyei vezetésnek, a karitatív szervezeteknek, az ungvári és a beregszászi külképviseletnek, a polgármestereknek a támogatásért, a csapatmunkáért, a kiváló együttműködésért.

– Az eltelt egy év alatt is megtaláltuk a fejlődés lehetőségeit. Társulásunk a továbbiakban is kész segíteni tagtársainknak, és azoknak az önkormányzatoknak is, melyek nem tartoznak közösségünkhöz, sőt számíthatnak ránk megye határain túl is – mondta az ügyvezető igazgató.
Rezes József szólt a szociális kártya programról, amely sikeresen működik a Beregszászi kistérségben. Elmondta, a módszert ki szeretnék terjeszteni a többi kistérségre is. Kifejtette, azt tervezik, hogy

az önkormányzatok, a tanintézmények, illetve az egyházi vezetők bevonásával munkacsoportot hoznak létre az oktatással kapcsolatos kérdések kezelésére.

A KHÖT az elmúlt időszakban jó kapcsolatokat épített ki a történelmi egyházakkal, karitatív szervezetekkel, melyek mindent megtettek, és megtesznek azért, hogy a problémák mihamarabb megoldódhassanak. Ebből adódóan köszönő levelet fogalmaztak meg, amit Oroszi József, a Tiszapéterfalvai kistérség polgármestere olvasott fel.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *