UMDSZ

Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség

Gratulálunk a kitüntetetteknek

5/5

Az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség felterjesztése alapján nemzeti ünnepünk (augusztus 20.) alkalmából Novák Katalin, Magyarország köztársasági elnöke magas állami kitüntetésben részesítette tagtársainkat! Ezúton gratulálunk Ráti Évának és Kocsis Máriának! Isten éltesse őket!

A laudációk:

Kocsis Mária pedagógus, a Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium magyar nyelv és irodalom szakos tanára az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség felterjesztésére Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetésben részesült. Tanárként és közéleti személyiségként is sokat tett a kárpátaljai magyar oktatás megmaradásáért, fejlesztéséért, a kárpátaljai magyar tehetséggondozásért.

Kocsi Mária Beregszászban született. A Dédai Általános Iskola befejezése után a Jánosi Középiskolában érettségizett kitüntetéssel. 1996-ban szerzett magyar filológusi diplomát az Ungvári Állami Egyetemen. Tanári pályáját 1988-ban kezdte a Jánosi Középiskolában. Majd 1989-97 között a Dédai Általános Iskola szervezőpedagógusa, alsós tanítója és magyartanára. 1997 szeptemberétől a Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium szervezőtanára és magyartanára, 2009-től nevelési igazgatóhelyettese 2006-ig. 2003-tól az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség elnökségi tagja. 2003-2010 között a KAMOT Jótékonysági Alapítvány elnöke, kezdeményezésére alakult ki az oktatási-nevelési pályázatok finanszírozásának jelenlegi rendszere. 2010-től a gimnázium magyartanára. Szakmai munkája mellett kiemelt figyelmet fordít a tehetséggondozásra, diákjaival minden járási és megyei tantárgyi vetélkedőn, szakmai versenyen jelen van, dobogós helyezéseket ér el.

A tanári munkában elért eredményei:

– a Beregszászi Járási Közoktatási Osztály és a Kárpátaljai Megyei Tanács elismerő oklevelei;

– a Magyar Kultúráért Kárpátaljai Alap díjazottja 2015-ben, 2017-ben, 2018-ban, 2019-ben és 2020-ban;

-A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága – Anyanyelvi Konferencia elismerő oklevele (2007);

– A Dél-pesti Város-, Környezet-és Kultúravédő Társaság Stephanus rex bronz emlékérme;

– Az év tanára cím a Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnáziumban (2019);

– Az Apáczai Csere János Magyar Nyelv, Irodalom és Kultúra Nemzetközi Tantárgyverseny felkészítő tanára és zsűritagja

– Gyöngyös város önkormányzatának elismerő oklevele.

Ráti Éva fizikus, pszichológus, pedagógus, közéleti személyiség, a Nagydobronyi Református Líceum korábbi igazgatója, a Nagydobronyi Napsugár Óvoda óvodapszichológusa az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség felterjesztésére Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesült. Pedagógusként, az UMDSZ Nagydobronyi Alapszervezetének elnökeként, az Ungvári Járási Tanács képviselőjeként és közéleti személyiségként is sokat tett a kárpátaljai magyar oktatásért, kulturális élet működéséért. Mint lokálpatrióta, minden szinten igyekezett fejleszteni, megőrizni, továbbadni a nagydobronyi népi kultúrát, néphagyományokat.

Ráti Éva Nagydobronyban született. A Nagydobronyi Középiskolában érettségizett 1979-ben. 1985-ben szerzett fizikatanári diplomát az Ungvári Állami Egyetemen, majd 2008-ban befejezte a Kijevi Szlavisztikai Egyetem pszichológia szakát. Tanári pályáját 1984-ban kezdte szülőfalujában, Nagydobronyban. 1995-től tíz éven keresztül a Nagydobronyi Református Líceum igazgatója volt, később, mint fizikatanár tevékenykedett az intézményben. Eközben a járási tanügyi osztály nemzetiségi szektorának részlegvezetői pozícióját is betöltötte, majd módszerésze lett.

2016-tól 2020-ig az Ungvári Járási Állami Közigazgatási Hivatal elnökhelyetteseként tevékenykedett. Jelenleg a Nagydobronyi Napsugár óvoda óvodapszichológusa. Hosszú éveken keresztül képviseli a közösség érdekeit. 16 évig volt az Ungvári Járási Tanács képviselője, 10 évig volt a tagja a Nagydobronyi Községi Tanács Végrehajtó Bizottságának. Jelenleg a Nagydobronyi Kistérség képviselőtestületének a tagja. Az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség helyi alapszervezeti elnökeként mindig a közösség érdekeit tartja szem előtt. A község területén megrendezett jótékonysági események aktív szervezője és résztvevője. Minden hagyományőrző mozgalmat támogat. Egyik alapító tagja a három éve megalakult “Zöld ág” énekkarnak.

Facebook
Twitter