Így telt a 2023-as év a kárpátaljai református ifjúság életében

A 2023-as év a Kárpátaljai Református Egyházkerületben (KRE) és így a Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet (KRISZ) életében a reménység éve volt. A szervezet munkatársai ehhez igazodva közvetítették a fiatalok számára Isten szent igéjét 2023-ban is. A KRISZ munkatársai 21 éve célul tűzték ki, hogy Kárpátalja ifjúságát szeretnék Istenhez vezetni, hogy a fiatalok megismerjék Őt és az Ő üdvözítő kegyelmét. Sok minden történt az elmúlt évben, de egy biztos: a szervezet munkájának központjában mindig az Úr Jézus Krisztus állt. A rendezvényekről, programokról, tapasztalatokról Barta Attila fornosi református lelkipásztort, a KRISZ elnökét kérdeztük.

– A KRISZ-szel 2023-ban megpróbáltuk a reménység témáját elővenni a fiatalok között és nagyobb hangsúlyt fektetni rá. Nagyon sok programot sikerült megvalósítanunk, amelyek között vannak állandóak, és vannak, amelyeket a múltból hoztunk vissza és indítottunk újra.

– Hogyan indult az év, illetve a továbbiakban milyen programokat sikerült megvalósítani?

– Januárban imahetet szerveztünk. Kinyomtattuk az imahét füzetét, amelyet a KRISZ munkatársai szerkesztettek, és a KRE-ben minden gyülekezet megkapott. Ezt az imafüzetet használva tartották meg a gyülekezetekben az imahetet.

Majd március 25-én következett a második alkalmunk, amely a Húsvétra hangolva címet kapta. Ez egy ifjúsági délután volt, amelynek a beregardói gyülekezet adott helyszínt. Zsúfolásig megtelt a templom, olyannyira, hogy még padokat és székeket is kellett behoznunk.

Nagy lelkesedéssel rendeztük meg április 28–30. között a Tinihétvégét, ennek a Bereg Camp adott otthont, és a reménység mellett az elhívás témáját is elkezdtük boncolgatni: Isten elhívását az üdvösségre és a szolgáló életre.

Még tavasszal elkészítettek a KRISZ munkatársai egy ifjúsági evangelizációs anyagot 5 estére, amely A reménység estéi címet kapta. Minden gyülekezet megkapta ezt az anyagot, így mindegyik önállóan meg tudta szervezni ezeket az estéket a saját bázisán, 5 alkalomra lebontva.

Ugyancsak még a nyár kezdete előtt a konfirmandus hétnek az anyagát is elkészítettük, amelyet szintén megkaptak a KRE gyülekezetei. Ennek alapján tartották meg a konfirmandus heteket. Ez az anyag a Benned reménykedem címet kapta.

Aztán eljött a nyár, készültünk a további programokra. Június 30. és július 1. között megtartottuk a munkatársképzőt. Azokkal a munkatársakkal gyűltünk össze, akik jelezték a részvételi szándékukat az augusztusban megrendezendő KRISZ-héten, valamint szeretnének szolgálatot vállalni. Összeraktuk a hét programját, és azt, hogy ki hogyan veszi majd ki a részét a szolgálatból, mit tud vállalni.

– Úgy tudom, hogy a KRISZ-hét mindig nagy esemény – ahogy a többi is – a szervezet életében. Hogyan zajlott?

– A megbeszéltek szerint július 31. és augusztus 5. között rendeztük meg a KRISZ-hetet, amelynek a Nagyberegi Református Líceum adott otthont. A hétnek a Nagy utazás címet adtuk, a fő témánk Istennek az emberrel való üdvterve volt. Tehát elindultunk a teremtéstől, aztán a bűnbeesésen át eljutottunk az Isten szabadításáig, vagyis hogy Isten elküldte az egyszülött fiát, az Úr Jézus Krisztust a világba, illetve a nagy utazás végső célja az Isten országába való eljutás lesz. Ezen a héten is telt házasak voltak a programjaink.

– Ősszel sem pihentetek…

– Szeptemberben újraindítottunk egy régi programot, amely korábban már működött, de az évek múlásával elmaradt. A KRISZ-szövi kezdődött el újra. Ennek keretében a megtért, hívő fiatalokat gyűjtjük össze. Az ötlet onnan jött, hogy fiatalok közül többen is visszajöttek hozzánk a KRISZ-héten azzal a vággyal a szívükben, hogy ők az életüket az Úr Jézus Krisztussal szeretnék tovább folytatni, mellette döntöttek, ezért úgy gondoltuk, hogy nem szabad elengednünk ezeknek a fiataloknak a kezét, hanem ha van rá lehetőség, akkor havonta gyűjtsük őket össze. Erre ad lehetőséget a KRISZ-szövi. Ez egy péntek esti, szombat délelőtti program volt, amelyen lehetőség nyílt a fiatalok számára kipróbálni a bibliodrámát is budapesti vezénylettel. Imaközösséget, beszélgetéseket tartottunk, együtt reggeliztünk, ebédeltünk, vacsoráztunk, így egy jó közösség kovácsolódott a végére, és lélekben megerősödtek azok, akik a nyár folyamán már elindultak a hitben.

Aztán október 7-én volt egy nagyobb rendezvény, amelyet a KRISZ közösen szervezett meg a Bereg Megyei Missziói Bizottsággal, és a Bereg megyei konfirmandus csendesnap nevet kapta. Az alkalomra a nagyberegi református templomban került sor, s külön érdekesség, hogy Pintér Béla ismert keresztény énekes, előadóművész is jelen volt közöttünk és énekkel szolgált, dicsőítette az Istent, amibe bekapcsolódtak a fiatalok is.

A hónap végén, október 31-én imaéjjelt tartottunk a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola bázisán, amelynek a témája az Út volt, nyilván jelképesen az Úr Jézus Krisztusra utalva. Ezen az eseményen is sok fiatal gyűlt össze, s nagyon áldott estét tölthettek együtt Isten jelenlétében.

Eljött a tél, így december 1–2-án ismét KRISZ-szövit tartottunk a megtért fiatalok számára. Emellett a következő hétvégén volt egy alkalmunk a Péterfalvai Református Líceumban, az ott tanuló fiatalok közé érkeztünk meg, ahol evangelizációs szolgálatok voltak, előadásokat hallgattak meg a fiatalok. A fő téma pedig A függőségek és az igazi szabadság volt.

December 17-én a balazséri templomban megtartottuk a záróalkalmunkat Adventi dicsőítő alkalom címmel, amelyen 101 fiatal vett részt. Ezen a délutánon a nagyobb hangsúlyt az éneklés, Isten nevének a dicsőítése kapta. De volt bizonyságtétel is: Balázs Antal beregardói és makkosjánosi lelkipásztor saját megtéréséről beszélt és bátorította a fiatalokat az Úr Jézus Krisztus mellett való döntésre, illetve Kacsó Géza bátyúi lelkipásztor, a Nagydobronyi Református Líceum lelkészigazgatója evangelizált. Az alkalom végén pedig a balazséri gyülekezet szeretetvendégséggel várta a résztvevőket.

– Idén már eljutottak a hívekhez a 2024-es évre szóló imafüzetek?

– Az idei imafüzeteket – rendhagyó módon – még a tavalyi év decemberében kiosztottuk, témájuk „Nézz fel!”, így most ez alapján rendezték meg a gyülekezetekben az imahetet.