Jézus feltámadt, Mireánk az Ő sírjából ragyogó fény áradt…

Jézus kortársai is elképzelhetetlennek gondolták, hogy világ csodájaként számon tartott jeruzsálemi templomot egyszer le fogják rombolni. Pedig Jézus megmondta, és mi már tudjuk, hogy ez be is következett! Azt is megmondta a tanítványainak, hogy meg fog halni – érettünk. Aztán ez is bekövetkezett! Követői, tanítványai azt sem hitték el, hogy harmadnapra feltámad. De megtörtént a lehetetlen dolog is! A feltámadás értelmünk számára felfoghatatlan, hit nélkül értelmezhetetlen. De értelmünknek kellő megnyugvást ad, hogy bár nem értjük, de hiszünk Őbenne!

Húsvét számunkra is nagy kihívást jelent, különösen ezekben a nehéz időkben. Maradunk a tojásfestésnél és a sonkafőzésnél, vagy merünk mélyebbre merülni? S ha valaki már bizonyított a megbízhatóságában, akkor elhisszük-e neki, hogy a feltámadt Jézus Krisztus lelke által velünk van a világ végezetéig, ahogy ígérte! Ezekkel a gondolatokkal kívánunk áldott húsvéti ünnepeket minden kárpátaljainak és magyar testvérünknek a nagyvilágban!

Krisztus feltámadt! Valóban feltámadt!

Az UMDSZ elnöksége nevében
dr. Zubánics László elnök

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *