UMDSZ

Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség

Július 2-ától fogadja Magyarország a szomszédos országok határmentén élőket oltásra

5/5

Kik jogosultak oltást felvenni Magyarországon?

Az oltásra a határmentén élő 18 év feletti magyar és nem magyar állampolgárok is jogosultak a következő közigazgatási területekről:

 • Ukrajna: Kárpátalja megye lakosai
 • Románia: Temes, Arad, Bihar és Szatmár megye lakosai
 • Szerbia:  a nyugat-bácskai, az észak bácskai, és az észak-bánsági körzet lakosai
 • Horvátország: Muraköz, Kapronca-Körös megye, Verőce-Drávamente megye és Észak-Baranya megye lakosai
 • Szlovénia: Mura menti régió lakosai
 • Ausztria: Őrvidék (Burgerland) lakosai
 • Szlovákia: pozsonyi, nagyszombati, nyitrai, besztercebányai, kassai kerületek lakosai.

Hogyan kell igazolni a lakhelyet? Milyen iratokat kell hozni a magyarországi oltásra?

Kérjük, hogy a Magyarországon oltakozni szándékozók, mindenképpen hozzák magukkal személyi irataikat, útlevelüket és a lakcímüket igazoló közokiratot, mert ezek bemutatása nélkül nem vehetik fel az oltást.  A jogosult a Magyarországra történő belépése során a szomszédos országban kiállított, nevére szóló közokirattal köteles igazolni, hogy a fenti közigazgatási egységei területén található településen lakóhellyel rendelkezik.

Hol kell  regisztrálni az oltásra? Milyen adatok és iratok szükségesek az oltás felvételéhez?

Regisztrációjuk az oltóponton fog történni.  A jogosult az oltóponton a védőoltás felvételekor az alábbi adatokat köteles megadni:

 • Név
 • Születési idő
 • Személyazonosító igazolvány okmányazonosítója
 • ·Útlevél okmányazonosítója
 • Lakcím igazolás – Az oltóponton köteles a szomszédos országban kiállított, nevére szóló közokirattal igazolni, hogy  a fenti közigazgatási egysége területén található településen lakóhellyel rendelkezik
 • Elérhetőségek: e-mail és telefonszám
 • Hozzájáruló nyilatkozat az oltáshoz. Letölthető a koronavirus.gov.hu honlapról: Hozzájáruló nyilatkozat / Statement of consent  (magyar-angol nyelven), Hozzájáruló nyilatkozat / Statement of consent / Zayava pro zgodu  (Заява про згоду) – magyar-angol-ukrán nyelven.

Aki határmentén élő külhoni magyar állampolgár és/vagy magyar igazolvánnyal rendelkezik

Felhívjuk a figyelmet, hogy a TAJ-nélküli külhoni magyar állampolgárok és magyar igazolvánnyal rendelkezők továbbra is folyamatosan tudnak regisztrálni a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon, és az érvényes regisztrációjuk után automatikusan tudnak oltásra időpontot foglalni a www.eeszt.gov.hu portálon.

Milyen vakcinával történik az oltás?

A jogosultak a vakcinák között nem válogathatnak, csak a felajánlott vakcinákra  jogosultak.

 • A kárpátaljaiak oltása Janssen vakcinával történik (ebből elég egy oltás)
 • A  többi szomszédos érkezők számára a kijelölt kórházak oltópontjain rendelkezésre álló vakcinát tudnak felvenni.  Ha két dózis védőoltás beadása szükséges, az  első dózis védőoltás beadásakor az  oltóponton a  jogosultat tájékoztatni kell a  második dózis védőoltás beadásának helyéről és időpontjáról.

Kárpátaljaiak oltása  – oltópontok, egyéb információk

Mivel Ukrajna nem része a schengeni övezetnek, a határátlépéssel kapcsolatos szabályok itt szigorúbbak.

A kárpátaljaiak a belügyminiszter által kijelölt  határátkelő helyeken tudnak oltás céljából belépni Magyarországra:

 • Záhony vasúti határátkelőhely
 • Barabás közúti határátkelőhely
 • Lónya közúti határátkelőhely

A kárpátaljaiakat a határátlépéskor kijelölt oltópontba irányítják. Ezek lehetnek

 • A fenti határátkelőhelyeken (Záhony, Barabás, Lónya) kialakított oltópontok és odahelyezett oltóbuszok
 • Amennyiben a határátkelőhelyeken működő oltópontok telítődnek, akkor a következő oltópontokon is várják az oltandókat: Záhony általános iskola és technikum, Barabás művelődési ház, Lónya általános iskola és művelődési ház. Ezekre az otlópontokra buszokkal szállítják az oltandókat a határról. A busz igénybevétele kötelező.
 • Szükség esetén további, közeli kórházi oltópontok is felkészültek az oltandók fogadására.

Amennyiben a kijelölt oltópontok telítődnek és elérik napi kapacitásukat, más időpontban kell visszatérni oltásra.

A határátlépés, az oltópontra eljutás és visszajutás a határra akár órákig is eltarthat. Ezért  kérjük, hogy az oltásra érkezőket, hogy hozzanak bőségesen ivóvizet és ennivalót magukkal!

A jogosult a Magyarország területére történő belépése napján köteles a kijelölt oltóponton a védőoltás beadatása céljából megjelenni, és a védőoltás beadását követően, vagy ha a védőoltás beadására bármely okból nem kerül sor, nyomban, de legkésőbb ő 24 órán belül Magyarország területét elhagyni.

Jár magyar védettségi igazolvány a szomszédos országok határmenti területeiről érkezőknek?

Az oltásra jogosultak automatikusan nem kapnak magyar védettségi igazolványt, csak akkor, ha a jogosult ezt külön kérelmezi az oltóponton. A  jogosult erre vonatkozó kérelme esetén a védettségi igazolványt a külképviselet útján, személyes átadással kell kézbesíteni.

(koronavirus.gov.hu)

Facebook
Twitter