Kárpátaljai magyar óvodapedagógusok konferenciája Beregszászban

Az óvoda-iskola átmenet problematikája címmel tartott konferenciát a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) március 22-én a kárpátaljai magyar óvodák pedagógusai és vezetői számára.

A jelenlévőket Gabóda Éva, a KMPSZ óvodapedagógiai szekciójának vezetője köszöntötte. Kiemelte, konferenciájuk minden évben egy témakör köré épül, az idei pedig az óvodából iskolába való átmenet problematikáját igyekszik kibontani.

Ezt követően Berghauer-Olasz Emőke, a Rákóczi-főiskola Pedagógia, Pszichológia, Tanító, Óvodapedagógia, Oktatás- és Intézményvezetés Tanszékének docense tartott nyitó előadást Iskolaérettség vagy iskolaalkalmasság? címmel. Majd Hutterer Éva, a főiskola adjunktusa az iskolaalkalmasság anyanyelvi mutatóját járta körbe. Őt követte Jakab Andrea, a P. Frangepán Katalin Gimnázium igazgatója, aki a modern technológiákról beszélt az iskola-előkészítés fázisában.

A nap második felében Jászik Simon Mónika gyakorló pedagógus Zökkenőmentes átmenet: az iskola a NUS jegyében címmel tartott előadást. Végezetül Berghauer-Olasz Emőke a művészetterápia gyakorlatába vezette be a jelenlévőket.

A kárpátaljai magyar óvodapedagógusok konferenciája a magyar kormány támogatásával valósult meg.