Keresztyén Balázs emlékére avattak táblát Nagyberegen

Felavatták Keresztyén Balázs kárpátaljai tanár, helytörténész, művelődésszervező, író, költő emléktábláját március 19-én Nagyberegen.

Az emléktábla a helyi református líceum falán kapott helyet.

Tóth László esperes, a líceum lelkész-igazgatója, a helyi egyházközség református lelkésze elmondta, hogy Keresztyén Balázs pedagógusként és helytörténészként szolgálta a kis kárpátaljai közösség kulturális és oktatási életét. Az ő emlékezete legyen áldott közöttünk.

Hozzátette: református keresztyénként mindig a Szentírás felé kell fordulnunk, amikor örülünk, amikor szomorúak vagyunk és akkor is, amikor emlékezünk, emlékjeleket hagyunk a következő nemzedékek számára. Ma is így hajtsunk fejet és lélekben térdet a Mindenható Isten előtt, imádkozva és igéjére figyelve.

Nem könnyű manapság a fiatalokat a tanulásra ösztönözni, de úgy vélem, Keresztyén Balázs munkássága egyfajta motiváció lehet, hiszen nem egy befejezett művet hagyott maga után, sok minden maradt még, amit lehet kutatni. Az emléktábla pedig hirdetni fogja azt, hogy Nagyberegnek volt egy ilyen nagyszerű szülötte, akinek munkásságát érdemes tovább vinni – tette hozzá Tóth László, majd Nagybereg lakosainak, a református gyülekezet és a református líceum tagjainak a nevében köszönte meg Dalmay Árpádnak a munkáját, áldozathozatalát, amivel hozzájárult a tábla elkészítéséhez.

Dalmay Árpád, az emléktáblát adományozó Beregszászért Alapítvány kuratóriumának elnöke levelében kifejtette, hogy alapítványuk fő célja a Beregszászban és a környező településeken élő magyarok nemzeti azonosságtudatának erősítése, annak a tudatosítása, hogy itthon vannak immár több mint ezer éve ezen a gazdag magyar múlttal rendelkező vidéken, amire büszkéknek kell lennünk. Ezért emlékműveket, szobrokat, emléktáblákat állítanak azoknak a híres embereknek, akik itt születtek, éltek, temetőink valamelyikében nyugszanak, illetve látogatásukkal megtisztelték vidékünket.

A bronz dombormű Sándor Attila székelyudvarhelyi művész alkotása.

Keresztény Balázs pedagógus, helytörténész, lokálpatrióta, író, költő 1949. január 15-én született Nagyberegen. A badalói általános iskola után a Beregszászi Kossuth Lajos Középiskolában tanult.

Érettségi után az Ungvári Állami Egyetem magyar nyelv- és irodalom karán szerzett tanári diplomát 1972-ben.

Tanulmányai alatt kezdte bontogatni szárnyait az irodalmi és társadalmi életben. Tagja lett a József Attila Irodalmi Stúdiónak és alkotói közösségnek, a Kárpátaljai Néprajzi Társaságnak. Később a magyar pedagógusok szövetségének, a KMKSZ helyi vezetője volt.

Munkásságát 8-as számú iskolában, majd a Nagyszőlősi Perényi Zsigmond Középiskolában kezdte tanítóként. Lelkes kezdeményezője, és vezetője a Bartók Béla Művelődési Körnek. A Bartók-kultusz terjesztője, a kárpátaljai irodalmi hagyományok kutatója volt.

Rendszeresen publikált a helyi és megyei újságokban, folyóiratokban, különböző kiadványokban. Magyarországon is felfigyeltek több írására, köztük a Csinom Palkó  kezdetű költeményére.

Önálló kötetei között említhetjük a Rákóczi Virágait, a Történelmi és helyi mondák gyűjteményét. A Perényiek és a Báró Perényi Zsigmond élete, Magyar Irodalom tankönyv stb. jelentek meg tollából.

Az egyik legérdekesebb műve a Kárpátaljai Művelődéstörténeti Kislexikon, amely gazdag tárháza a vidékünkkel kapcsolatos ismereteknek.

Keresztyén Balázs 2007. november 9-én, életének 59. esztendejében hunyt el Nagyszőlősön.