UMDSZ

Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség

Köszönet az életnek

5/5

Köszönöm Uram az életemet, köszönöm a szép vidéket, a mesés Kárpátaját, szeretett szülőhelyemet. Köszönöm a szüleimet kikre engem bíztál. Köszönöm a testvéreimet, kikkel családba hoztál. Köszönöm a fiaimat, öt kedves unokámat, a kis dédunokát, kikkel megajándékoztál. Köszönöm a szót, ecsetet, amit adományként kaptam, s ami tartalmassá, hasznossá formálta munkám, életem. Köszönöm Szent Antalt, akihez beosztott lettem, köszönöm az őrzőangyalt, aki védelmez engem. Hogyan háláljam meg gazdag kegyeidet, Uram, én is ajándékozom festményeim, könyveim. Nem győzök hálálkodni imával, Istenem, köszönetet mondani – olvasta fel Turák Angéla a könyvéből, amely választ ad a címválasztásra.

Az UMDSZ Ungvári Városi Szervezete és a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet (KMMI) szervezésében bemutatták Turák Angéla Köszönet című új kötetét a magyar kultúra közelgő napja alkalmából az Ungvári Magyar Házban.

A könyvbemutatón dr. Zubánics László, a KMMI elnöke a szerző tartalmas életútját ismertette és arról kérdezte, hogyan függött össze a több mint hatvan év pedagógiai munka a művészettel.
Turák Angéla elmondta, az édesanyja háromévesen adott először ceruzát a kezébe. Nagy élvezettel alkotott, és a reál tantárgyakkal ellentétben, a rajzolás jól ment neki. Elvégezte az Ungvári Tanítóképzőt, majd orosz nyelv és irodalom szakon szerzett diplomát, később a Moszkvai Népművészeti Egyetemen tanult. Tanári pályafutását Mezőkaszonyban kezdte, majd a megyeszékhelyen és Nagybereznán is oktatott. 1994-ben Ukrajna érdemes népművelője címmel tüntették ki pedagógiai munkásságáért. A legtöbb verse és gyermekmeséje a pályafutása során szerzett tapasztalatokból született.

Korábbi kiadványait lapozgatva felelevenítette az ukrán, szlovák és magyar nyelvű alkotások megszületésének körülményeit, a könyvkiadás nehézségeit.

Mostani könyve sem került volna nyomdába a fia segítsége nélkül – tette hozzá. Az összeállításba bekerült néhány próza, mese, dal, illetve gyerekeknek és felnőtteknek szóló versek. A dalocskákhoz kotta is társul, így a szerző fejében élő dallamot immár az olvasó is dúdolhatja.

Pedagógiai tevékenysége mellett gyerekkönyvek illusztrálásával is foglalkozik, illetve fest. A festészet olyannyira a lételeme, hogy akár balkézzel is nekilát. Gyorsan fest, mostanában a fiával versengenek.

Büszke arra, hogy számos tanítványa elismert képzőművész lett. Tájképei barangolásra, csendéletei álmodozásra késztetnek. Képeiből árad a virágok iránti szeretete.

Az utóbbi időben tojásfestéssel is foglalkozik. Az akvarell-, olaj-, üvegfestés, monotípia, pasztell, grafika mellett egyedi selyemfestés technikát is alkalmaz. Első kiállítására 1991-ben az Ungvári Hungarológiai Központban került sor.

A hamarosan nyolcvannyolcadik évét is betöltő hölgynek vannak tervei. Szeretné az eddig megjelent alkotásait egy vaskos kötetbe összegyűjteni, és kiadni. Ezt azonban anyagi támogatás nélkül nem tudja véghezvinni.

A szervezők pozitívan álltak az író gondolatához és a támogatásukról biztatták őt.

Simon Rita

Forrás: KISZó/Fotó:Zunko Barnabás

Facebook
Twitter