KRISZ: iránymutatás és közösségépítés

„Ebben a bizonytalan helyzetben szükséges, hogy rámutassunk, Jézus Krisztus olyan biztos alap, amire bátran alapozhatjuk az életünket” – vallja a Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet (KRISZ) elnöke. Balázs Antal elmondta, a szervezet több programját, némi átszervezéssel, a háború ellenére is megtartják. A keresztyén fiataloknak ezáltal kapcsolódási lehetőséget biztosítanak, illetve segítenek hitük elmélyítésében is.

Sorozatunkban a kárpátaljai ifjúsági és diákszervezeteket mutatjuk be.

Simon Rita

Balázs Antal közel 8 éve református lelkipásztor. Teológiai tanulmányai befejezése után Beregardóba és Makkosjánosiba helyezték segédlelkészi szolgálatra, illetve Kijevben is szolgál missziós lelkészként. Azóta is ezekben a közösségekben tevékenykedik. Kijevbe a Covid-járvány kezdetéig évente 6-8 alkalommal utazott egyházi és magyar ünnepekkor. Ám a világjárvány, majd rögtön azt követően a háború kitörése erősen akadályozta az ottani szolgálatát. A KRISZ elnökének az idén februárban választották meg. Ezt megelőzően is aktív tagja volt a közösségnek: először csak tag, majd alapszervezeti elnök, illetve választmányi tag. Két évig a szövetségi alkalmakat, KRISZ-heteket is ő vezette, majd megválasztották a szervezet ellenőrző és etikai bizottságába is.

Balázs Antal

– Az ifjúsági szervezet már több mint húsz éve szolgálja a fiatalokat. Miért érdemes a KRISZ-hez csatlakozni?

– A KRISZ, mint szervezet 2002-ben alakult. Első elnöke a mostani püspök, Zán Fábián Sándor volt. Az én életemben közel 16 éve tölt be fontos szerepet a szervezet. A saját példámon szeretném elmondani, mit is tud adni a KRISZ fiataloknak. Tisztán emlékszem, milyen volt csatlakozni a közösséghez. Milyen volt, amikor egy akkor már megtért barátom először elvitt szövetségi alkalomra.

Milyen jó volt megismerkedni más hívő fiatalokkal, éjszakákat beszélgetni, komoly hitkérdéseket megvitatni.

Emlékszem, milyen jó volt úgy elmenni egy-egy ifjúsági találkozóra, hogy tudtam, Kárpátalja minden részéről lesznek ott barátaim, lelki testvéreim. Ez a dinamikus, fiatalos, és lendületes közösség nagyon imponáló tud lenni azoknak a fiataloknak, akiknek fontos Jézus Krisztus. A KRISZ a kárpátaljai református fiatalokért van. Mindenkit szívesen látunk az alkalmainkon, a megtért fiatalokat pedig várjuk a tagjaink közé.

– Milyen programokat kínált a KRISZ a háború előtt?

– Talán célszerűbb Covid előtti időszakot említeni. Azt megelőzően nagyon sokrétű volt az éves programunk. Hat alapszervezetet tartunk számon, amelyek lefedik Kárpátalja nagy részét. Az alapszervezetek is rendeztek ifjúsági hétvégéket, találkozókat, sportnapokat, imaéjjelt. Többször volt közös ifis szilveszterezés, gyakran látogatták egymást a csapatok. Emellett, ahogy mi nevezzük, a „nagy KRISZ” is szervezett alkalmakat. Ezek közül kiemelkedett a KRISZ-hét és a Lendület ifjúsági találkozó. Ezeken az alkalmakon több száz fiatal vett részt. De szerveztünk hegymászásokat, képzéseket, szövetségi alkalmakat is. Hála Istennek hosszú a lista… Fontosnak tartom kiemelni, hogy a koronavírus után ezeknek az alkalmaknak a nagy részét újraindítottuk.

Ez a dinamikus közösség nagyon imponáló tud lenni azoknak a fiataloknak, akiknek fontos Jézus Krisztus

– Hogyan tartják a háború kirobbanása óta a kapcsolatot a fiatalokkal?

– Sok alkalmunk továbbra is megmaradt. Ezekre örömmel jönnek a fiatalok. Változást abban látunk, hogy a lekonfirmált, azaz 15 évnél idősebb korosztályt nehezebben tudjuk elérni. Most a fiatalabbakra koncentrálunk. Közülük többen vannak itthon, jobban el tudjuk érni őket. De nem tettünk le arról sem, hogy évente 1-2 találkozót, vagy akár ifjúsági hetet is szervezzünk a 15+-osoknak is. A tagjainkhoz van közvetlen kapcsolatunk, és a közösségi médiát is használjuk, hogy elérjük a fiatalokat. Ezen a területen az idén szeretnénk még fejlődni.

– Milyen mértékű volt a megfogyatkozás és ezt a jelenséget hogyan tudták kezelni?

– Nehéz ezt számokban kifejezni. A fiatalabbak itthon vannak. Legfőképp munkatársak terén volt fájó a fogyás. Sok olyan stabil munkatársunk kényszerült külföldre, akikkel évek óta együtt szolgáltunk, testvéri, baráti kapcsolatban voltunk/vagyunk. Újra kellett építeni a munkatársi csapatot. Régen a KRISZ-héten volt sok 20 évnél idősebb tag is, akik sajnos az utóbbi években eltűntek. Fontos lesz számukra is kitalálnunk valami kapcsolódási lehetőséget.

– Mire koncentrál a szervezet a mostani helyzetben, mivel tudjál támogatni az itthon maradottakat?

– A KRISZ egyik legfőbb vonzereje a lendületes keresztyén légkör. Ez kecsegtető a fiatalok számára. Ha el tudjuk érni, és 1-2 alkalomra el tudjuk hívni őket, akkor utána már ők maguk keresnek minket. Ez nagy áldás. A háborús helyzetben egyik fő feladatunk, hogy találkozási, közösségépítési lehetőséget teremtsünk.

Ismerjék meg egymást, lássák meg, hogy vannak még keresztyén fiatalok Kárpátalján!

Sok barátság és párkapcsolat szövődött a KRISZ berkein belül. Vannak KRISZ-es házaspárok, olyanok, akik az alkalmainkon ismerkedtek meg és jöttek össze. Azóta már hívő családok, gyermekeket nevelnek. Szeretnénk, ha a kárpátaljai fiatalok éreznék és tudnák, van egy szervezet, amelyik értük van, és ahol barátokat, testvéreket, akár társat is találhatnak.

A programokat az utóbbi időben inkább a 13-15 évesek látogatják

– Hogyan látják, mire van most a legnagyobb szüksége a kárpátaljai magyar ifjúságnak?

– Iránymutatásra és közösségre. A kamaszkor a kapcsolatrendszerek kiépítésének időszaka. Nagyon fontos ilyenkor a kötődés, formálódás, saját identitás megtalálása és önmagunk elhelyezése a közösségben. A digitális világ nem segíti ezt a folyamatot. Élőben egyre nehezebben beszélgetnek, nyílnak meg a fiatalok. Mi törekszünk arra, hogy az összejöveteleinken valós élményeket, valós kapcsolódási lehetőségeket biztosítsunk a számukra. Néha látjuk is, hogy ez valakinek már szokatlan, kényelmetlen. De valljuk, hogy az életet még mindig a valóságban éljük, és csak utána online.

Az iránymutatás is nagyon fontos, mert ebben az ellentmondásos és káosszal teli világban a fiatalok is össze vannak zavarodva.

Nincs biztos alap, szinte naponta változnak a törvények, sokan aggódnak a szüleikért, nem tudják, hol fognak továbbtanulni, élni. Ebben a bizonytalan helyzetben szükséges, hogy rámutassunk, Jézus Krisztus biztos alap, rá bátran bízhatjuk az életünket. Ő meg tud védeni a bajoktól, helyes irányt tud mutatni, válaszokat tud adni a kérdéseikre.

– Hogyan tudnak lelket önteni, kapaszkodót nyújtani a bezárkózottaknak vagy honvággyal küzdőknek?

– Ki kell mondjuk az igazat: mindenkit nem tudunk elérni. Mi lehetőségeket teremtünk a találkozásra, a keresztyén közösség megélésére. Igyekszünk kiszervezni az alkalmainkat gyülekezetek területére, hogy ne kelljen sokat utazni. Szeretnénk, de sajnos nincs kapacitásunk elérni azokat, akik egyáltalán nem mozognak. Voltak törekvéseink online áhítatok és ifivezető képzés elindítására is. De azt látjuk, hogy az igazi megtartó erő a személyes találkozásokban van. Nagyon örülnénk annak, ha a régi KRISZ-esek továbbra is figyelemmel kísérnék, támogatnák a szervezetet, és amikor itthon vannak, jönnének az alkalmainkra akár munkatársként is!

– Milyen terveik vannak?

– Egyik nagy tervünk a KRISZ épületének belső felújítása. Az emeleten el tudunk szállásolni 25-30 embert. Régebben voltak főiskolás lakóink is. Ahhoz hogy ismét tudjunk lakókat fogadni, és kihasználni az épületet, szükséges egy nagyobb belső felújítás. Erre keresünk támogatókat, forrásokat. Másik nagy tervünk a szervezet strukturális átalakítása. Sok minden változott 2002 óta, és szükségessé vált a szervezet felépítésének újragondolása. Szeretnénk még szorosabban és hatékonyabban együttműködni a gyülekezetekkel, és az egyházkerülettel.

Harmadik nagyobb célunk egy több hétvégés ifivezető képzés megszervezése közösen a magyarországi EXODUS partnerszervezetünkkel.

Ezt több gyülekezetből is kérték, mert sok helyen munkatárshiány van. Tervezzük a munkatársi csapat bővítését, a támogatói bázisunk kiépítését, és a kárpátaljai megtért református fiatalok integrálását a tagjaink közé. Zárásként szót ejtenék a hosszabb távú célunkról is,

ami az, hogy 10-20-50 év múlva is legyen KRISZ Kárpátalján,

legyenek magyar református fiatalok, és legyen hatékony és hiteles ifjúsági munka.