Ökumenikus imahét Beregszászban

A világ keresztény közösségei minden év januárjában szervezik meg az ökumenikus imahetet. Ennek apropóján Kárpátalja gyülekezeteiben, közösségeiben is közös imádságra hajtják fejüket a hívek.

A rendhagyó alkalmak során a különböző felekezetű gyülekezetek ökumenikus közösségben tartanak istentiszteleteket. Beregszászban három napon át a felekezetek hívei egymás templomaiban imádkoztak a keresztények egységéért.

Az idei ökumenikus imahét tematikáját az afrikai Burkina Faso keresztyéneinek ökumenikus munkacsoportja választotta és készítette. A hét vezérigéje Lukács evangéliumából származik: „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, és felebarátodat, mint magadat” (Lk 10, 25–28). Az igerész a szervezők szerint az egység-megosztottság és a szeretet-gyűlölködés ellentétpárjait állítja elénk. Középpontjában az irgalmas szamaritánus története áll.

A választott igerész és tematika idén külön jelentőséggel is bír a kárpátaljai közösségek számára. Annál is inkább, mivel Burkina Fasóban jelenleg súlyos biztonsági válság van, amely minden vallási közösségre kihat. A fegyveres támadásoknak kifejezett célpontjai a keresztény egyházak. Papokat, lelkészeket és katekétákat gyilkoltak meg istentisztelet alatt, az elraboltak sorsát pedig homály fedi.

A háborús helyzet nehézségeit, a mindennapi biztonság fenyegetettségét bizonyos mértékig a kárpátaljai közösségek is átérzik, noha e területen nincsenek fizikai harcok.  Ennek tudatában mégnagyobb hangsúlyt kap a közös ima, az Istenbe vetett bizalom és hit.

A beregszászi gyülekezetek között a görögkatolikus templomban vette kezdetét a közös imádság, majd a római katolikusok, aztán pedig a reformátusok voltak a házigazdái az eseménynek. A közös alkalmakon elhangzó igerész, imádság, igehirdetés és éneklés célja az volt, hogy a hívek megerősítsék egymást a hitben és a Krisztushoz való tartozásukban.

A különböző felekezetek tagjai egységet alkottak. Közös imában tárták fel kéréseiket Isten előtt. Az ima fonala kötötte őket egybe, s kapcsolódtak lélekben a Krisztushoz.