UMDSZ

Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség

Magyar állami kitüntetéseket adtak át Kárpátalján

5/5

Magyar állami kitüntetéseket adtak át április 12-én Kárpátalján. A Novák Katalin, Magyarország köztársasági elnöke által odaítélt elismeréseket Íjgyártó István, Magyarország kijevi nagykövete és Bacskai József, Magyarország Ungvári Főkonzulátusának főkonzulja adta át a beregardói Perényi Kultúrkúriában.
Magyar Ezüst Érdemkeresztet kapott:
Babják Edit, a Beregszászi Városi Tanács Oktatási és Művészeti Osztályának vezetője a kárpátaljai magyar nyelvű oktatás fenntartása és színvonalának megőrzése, valamint az anyanyelv ápolása érdekében végzett odaadó munkája elismeréseként;
Bátori József, az Ungi Református Egyházmegye főgondnoka a kárpátaljai magyar közösség életkörülményeinek javítása érdekében végzett odaadó munkája elismeréseként;
Bakancsos László, az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség elnökségi tagja a kárpátaljai magyarság politikai, gazdasági és szociális érdekek képviseletében betöltött szerepe, valamint a helyi magyar közösségek kulturális és sportéletének fejlesztése, illetve a fiatal generációk nevelése érdekében végzett példaértékű tevékenysége elismeréseként.
Magyar Arany Érdemkeresztet kapott:
Györke Róbert, a Nagygejőci Gimnázium igazgatója, a KMKSZ helyi alapszervezetének elnöke a kárpátaljai magyarság megmaradása, illetve anyanyelvű oktatásának biztosítása iránti elkötelezett munkája elismeréseként;
Marosi István, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Görögkatolikus Lelkészségének vezetője és az Ortutay Elemér Görögkatolikus Szakkollégium vezetője tudományos és ismeretterjesztő munkája, valamint a kárpátaljai közép- és felsőfokú oktatás intézményrendszerének fejlesztésében vállalt szerepe elismeréseként;
Sipos Géza, a Sámuel Alapítvány elnöke a Kárpátalján élő árva, illetve nehéz sorsú gyermekek felkarolása érdekében a kárpátaljai nevelőszülői hálózat kiépítése és fejlesztése terén végzett lelkiismeretes szolgálata, illetve a család típusú gyermekotthonok megalapításában betöltött szerepe elismeréséül;
Szarvas Gábor, a Lvivi Nemzeti Művészeti Akadémia tanára, a Lembergi Magyarok Kulturális Szövetségének alapítója és elnöke a Lembergben élő magyar közösség szolgálatában és kulturális értékeinek megőrzésében, illetve a magyar−ukrán kapcsolatok előmozdításában vállalt szerepe, valamint a Lemberg megye területén található magyar emlékhelyek létrehozása és gondozása érdekében végzett több évtizedes tevékenysége elismeréseként.
Bakancsos László méltatása: 1954. január 29-én született Beregszászban, tiszacsomai lakos. Földműves, görögkatolikus vallású családban született. Tanulmányait a Tiszacsomai Általános Iskolában, és a Beregszászi 4. sz. Kossuth Lajos Középiskolában végezte (1971). 1971–1986 között Beregszász bútorgyáraiban dolgozott, mint műbútor-épületasztalosmester.1973. december 2-tól 1975. november 18-ig a szovjet hadseregben szolgált. 1986–1993 között a Nagybaktai Mezőgazdasági Tudományos Kutatóintézet sportfelelőse (instruktor), a Tiszacsomai Kultúrház sporttermének vezetője, a tiszacsomai felnőtt- és ifjúsági focicsapat menedzsere és edzője.

1989-től a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) tagja. 1994–1999-ig a KMKSZ Beregszászi Járási Szervezetének alelnöke. 1999–2008-ig a KMKSZ Beregszászi Járási Szervezetének elnöke, a KMKSZ elnökségi és a választmány tagja. 2014–2018 között az UMDSZ általános alelnöke, 2018-tól a mai napig elnökségi tag.

1990-től az összevont (Gecse, Bakta, Csoma) Mezőgecsei Községi Tanács képviselője, 1996-tól az önálló Tiszacsomai Községi Tanács képviselője. 2002–2006 között a Kárpátaljai Megyei Tanács képviselője. 2006–2010 között a Beregszászi Járási Tanács képviselője a KMKSZ-UMP színeiben. 2010–2020 között a Beregszászi Járási Tanács képviselője az UMDSZ-UMDP színeiben.
Legfontosabb elért eredményei:

Az 1992. évi XXXII. magyarországi kárpótlási törvény kiterjesztése a határon túli magyarságra, főképpen a kárpátaljai magyarságra.
– A Honfoglalás 1100. évfordulója tiszteletére, kezdeményezésére alapján létrejött a Tiszacsomai Honfoglalási Emlékpark (1996. november 3.)
– 1998-ban kezdeményezésére (a KMKSZ viski választmányi ülésének jegyzőkönyve) kezdett el a magyar Országgyűlés foglalkozni a határon túli magyarokról szóló törvény kidolgozásával (státustörvény).
– Kérésére a Beregszászi Járási Tanács és a Beregszászi Városi Tanács létrehozta a Beregvidék SC megyei szintű labdarúgócsapatot, amely a Beregvidék labdarúgó történelmének legsikeresebb csapata lett (2006).
– Kezdeményezésére a kárpátaljai magyar oktatási intézményekben dolgozók és tanárok bérkiegészítésben részesülnek a magyar kormánynak és parlamentnek köszönhetően (2014).
– Díjak, elismerések:  a Beregszászi Járási Tanács és a Beregszászi Járási Állami Közigazgatási Hivatal elismerő kitüntetése: a Beregszászi járás díszpolgára cím (2018), a Tiszacsomai Községi Tanács kitüntetése (a Tiszacsomai Honfoglalási Emlékpark létrehozásáért), – Tiszacsoma díszpolgára cím (2019).

Facebook
Twitter