Ünnepi mise, kenyérszentelés és koszorúzás Beregszászon – Kereszténységünk és magyarságunk ünnepe

„Boldog az a nemzet, melynek Istene az Úr” – idézte a zsoltárost Molnár János beregszászi római katolikus plébános, püspöki helynök a nemzeti ünnepünkön, államalapító Szent István király ünnepén tartott szentmisén. István volt az, aki kereszténnyé tette a nemzetet, ezért mi, az utókor mindig hálával tekintünk rá, aki fölfedezte, meglátta, megértette és a szívébe befogadva a kereszténységet apostoli tevékenységet végzett az országban, segítette a hitnek nemcsak a megismerését, de az elmélyítését is.

Szent István a pogányság sötétségéből a krisztusi hit világosságára vezette a magyar nemzetet. Az ő törvényei összhangban voltak Isten parancsaival. Az általa sziklára épített alapnak köszönhető, hogy még itt vagyunk, hogy még magyarul beszélünk. Augusztus 20-a kereszténységünk és magyarságunk ünnepe. Magyarként vagyunk keresztények. Mindkettőt megkaptuk eleinktől, nekünk pedig át kell azt adni utódainknak. Rajtunk múlik, hogy lesz-e ezen a vidéken a következő száz, ezer esztendőben is magyarul beszélő kereszténység, fogalmazott Molnár János.

A szentmise nemzeti imánk eléneklésével ért véget, majd az új kenyér megszentelésére és megszegésére került sor. A kenyérszentelő ünnepség résztvevőit Bunda Fehér Rita, a Beregszászi Római Katolikus Egyházközség programszervezője köszöntötte, aki a kenyér jelentőségét, illetve Szent István történelmi szerepét méltatta. Majd Seres Tímea és lánya, Leila kedves énekekkel ajándékozta meg a résztvevőket.

Az új kenyér megszentelését megelőzően Molnár János adott hálát testi és lelki táplálékunkért. Az Úrtól tanult imádságunkban azt kérjük, hogy a mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. A kenyér nem csupán testi táplálék, de szimbólum is, mondta. Erőként jelenik meg már a pusztában is, ahol mannával, mennyei kenyérrel táplálja népét az Úr; Jézus megszaporítja a kenyeret, az oltári szentségben pedig saját testét úgy adja, mint az élet kenyerét. A kenyér nemcsak szimbóluma, de megjelenítője a valóságban Krisztus testének, amit magunkhoz veszünk és amivel táplál bennünket, hangsúlyozta az esperes plébános. Ezen a napon azért is hálát adunk, hogy az Úristen gondoskodik mindkét kenyérről: a testünket tápláló mindennapi kenyérről és a lelkünket tápláló lelki kenyérről is.

A beregszászi Szerb kenyér pékség által felajánlott kenyerek megszentelését és szétosztását követően csendes koszorúzásra került sor a templom bejáratával szemben álló Szent István -mellszobor előtt.

Kovács Erzsébet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *