UMDSZ

Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség

Nyit a földpiac: új helyzet, új kihívások – Rendezzük okmányainkat!

5/5

Emellett egyre több az olyan örökös, aki teljesen más szakmát választott. Ezek jelentős része nagyon távol esik az agrárium bármelyik ágazatától. Mindenképpen új helyzet állt elő azzal, hogy alig néhány hónap múlva, július elsejétől kezdődően az eddig csak bérbe adható földterületek meghatározott összegért gazdát cserélhetnek. Mint tudjuk, Ukrajnában sok-sok évnyi halogatás után végre megnyílik a földpiac.

–  Nekünk, kárpátaljai magyaroknak örvendenünk kell-e ennek az új fejleménynek? – először ezt kérdeztük Sinkevics Erikától, a termőföldekkel kapcsolatos dokumentumok elkészítésére szakosodott Centr Projektiv Kft. kereskedelmi igazgatójától.

– Bár az elmúlt évek során sok jogos ellenvetés fogalmazódott meg az ukrajnai földpiac megnyitásával kapcsolatban, azért lássuk be, hogy ezt a döntést nem lehetett a végtelenségig halogatni – hangzik a válasz. – Hisz, mint a felvezető részben már szó volt róla, a földtulajdonosok jelentős hányada ma már a koránál fogva sem képes a neki juttatott földrész megművelésére. És az is megfigyelhető, hogy az örökösök, a gyerekek és az unokák érdeklődése sok esetben más irányba fordult. Könnyű belátni, hogy ami nyűg és teher, attól jobb, ha megszabadulunk. Persze ezt tegyük átgondoltan és kellő körültekintéssel.

– A jogalkotók dicséretére legyen mondva, úgy tűnik, hogy ezt az értékes vagyontárgyat nem lehet, úgymond, bagóért megszerezni.

– Így igaz. A táblák felértékelése már a korábbi évtizedekben megtörtént. Egy hektárnyi föld átlagos értéke például Beregvidéken 27-28 ezer hrivnya között mozog. Ilyenek az árak a megye más vidékein is.

Természetesen egy adott parcella annak termőképességétől függően eltérhet ettől az irányártól. Az is az lényeges tudnivalók közé sorolandó, hogy a földeladás csak banki átutalás útján történhet meg, és a vásárlónak igazolnia kell, hogy honnan van erre pénze… Egyébként 2024-ig Ukrajnában csak magánszemélyek juthatnak földhöz. Az egy kézben összpontosuló földparcellák nagysága nem haladhatja meg a 100 hektárt. Mint említettük, 2024 után már jogi személyek számára is lehetségessé válik a termőföld vásárlása, ám külföldiek számára ez akkor sem engedélyezett. Érdekes módon a jogi személyek az államhatár ötven kilométeres körzetében nem juthatnak földparcellához.

– Mint említettük, a termőföld különösen értékes vagyontárgy. Még inkább akkor, ha például egy gyenge termőképességgel bíró legelőt átminősítenek ipari beruházási területté, vagy egy kisebb parcellán a befektetők benzinkutat kívánnak létesíteni…

– A 2020 júniusában elfogadott, és a földkódexet kiegészítő törvény pontosan szabályozza, hogy miképpen történhet a mezőgazdasági földterületek átminősítése. Ennek lényege, hogy ha az átminősítés iránya megegyezik a helyi önkormányzat által elfogadott távlati fejlesztési tervek céljaival, akkor mindez könnyített eljárás keretében megtörténhet. Például, ahogy nálunk mondani szokás, a genplanban (távlati fejlesztési terv) az szerepel, hogy a szóban forgó mezőgazdasági hasznosítású földterületen idővel lakóparkot, zöldmezőberuházást stb. kívánnak létrehozni, akkor a tulajdonos által kezdeményezett átminősítés folyamata könnyen megtörténhet.

– Az idősebbek jól emlékeznek rá, hogy míg a kolhozvagyont a kollektív gazdaság aktív dolgozói és nyugdíjasai között két évtizeddel ezelőtt teljes mértékben felosztották, addig a szovhozok vagyona csaknem teljesen érintetlen maradt.

– Nos, ebben a kényes, a kárpátaljaiakat is jelentős mértékben érintő kérdésben, minden valószínűség szerint, a 2194-es számú törvénytervezet lesz a mérvadó. Amely kimondja, hogy azok az állami földek, amelyek a helyi önkormányzatok határain kívül esnek, kommunális tulajdonba kell, hogy kerüljenek. Tehát az illető kistérség lakói rendelkezhetnek azok sorsa fölött. A törvénytervezet hamarosan második olvasatban is a törvényhozás elé kerül, így valószínűsíthető, hogy azt hamarosan elfogadják. Az érintett településen élőknek érdemes lesz erre odafigyelni. Mivel ezt követően lehetőség nyílik majd arra, hogy ebből a földalapból maguk számára földparcellát igényeljenek.

– Összegezve a fentieket: néhány hónap múlva országunkban a termőföldek eladása legálissá válik. Mit tanácsol ezzel kapcsolatban a földtulajdonosoknak?

– A nyár közepéig az érintett családokban sok minden változhat, és többen dönthetnek úgy, hogy a továbbiakban a földből kívánnak megélni. Méghozzá úgy, hogy a meglevő parcellákhoz egy-két hektárt hozzá szeretnének toldani. Természetesen sokan határoznak majd úgy, hogy megválnak a kolhoz felosztása során nekik juttatott földterülettől. Ám ezt csak abban az esetben tehetik meg, ha érvényes, GPS koordinátákkal és kataszteri számmal ellátott új típusú földdokumentummal rendelkeznek. Tehát mindenképpen arra kell törekedni, hogy ez az okirat mihamarabb rendelkezésre álljon.

Kovács Elemér

Forrás: Kárpátinfo hetilap

Facebook
Twitter