UMDSZ

Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség

Zubánics László: nincs alternatívája a magyar–magyar együttműködésnek

5/5

Az idei esztendő Magyar Állandó Értekezlete (Máért) kicsit rendhagyóbbra sikeredett, mint máskor. Egyrészt nem előzték meg a szakbizottsági ülések, annak rendszerét optimalizálni kívánják, másrészt Orbán Viktor miniszterelnök csupán egy hosszabb lélegzetű tájékoztató erejéig kapcsolódott be az értekezlet munkájába, majd egyéb fontosabb feladatai miatt Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettest bízta meg a tanácskozás vezetésével. A kormányfő előző nap, a Magyar Diaszpóra Tanács ülésén szólt magyarságunk közös ügyeiről.

Az ukrajnai magyarságot hagyományosan a két magyar szervezet vezetői – Brenzovics László, Gulácsy Géza (KMKSZ), Zubánics László, Spenik Sándor (UMDSZ) – képviselték, akik röviden tájékoztatták a plénumot az országban kialakult helyzetről, illetve azokról a problémákról, amelyek a magyar közösséget foglalkoztatják.

Az ott elhangzottakról a KISZó Zubánics Lászlót, az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség elnökét kérdezte:

– Mivel az előttünk álló időszak ukrajnai eseményei a jövő évi elnökválasztásokon induló, egymást hazafiságban túllicitáló jelöltek ígéreteitől lesznek hangosak – s ezt az elmúlt hetekben már a saját bőrünkön is megtapasztalhattuk – fontosnak tartjuk, hogy mind a magyar kormány, mind pedig a kárpátaljai magyar közösség dolgozzon ki, illetve „tervezzen újra” egy olyan Kárpátalja-stratégiát, amely igyekszik a társadalmi-gazdasági-politikai élet valamennyi szférájában felmerülő problémákra valamilyen iránymutatást, konkrét cselekvési tervet felmutatni. Ehhez minden érdekelt félnek megvan a szükséges tudása, helyismerete, s ezek koordinációját egy konkrét testület látná el.

Fontos, hogy minden felmerülő problémára azonnali reakció szülessen, mert aki mostanában lemarad, az kimarad mindenből – fejtette ki az országos érdekvédelmi szervezet vezetője.

Mindenképpen fontos, hogy a magyar kormány támogatásával zajló programokat szabályosan, a befogadó ország törvényeinek megfelelően bonyolítják le, s ne lehessen azokkal kapcsolatban semmiféle fenntartást megfogalmazni, véli Zubánics László.

Az elkövetkező időszak várható politikai mozgásai kapcsán az UMDSZ elnöke szerint érdemes alaposan megvizsgálni, kikkel és milyen formában lehet együttműködéseket kialakítani.

„A jelenlegi nehéz helyzetben sajnos gyakran önmagunkra vagyunk kénytelenek hagyatkozni, ami megnehezíti a hatékony érdekvédelem és -képviselet gyakorlását.

Az elmúlt hetek azt mutatják, hogy Ukrajna függetlenné válása óta a legdurvább kampánysorozat előtt állunk, amelynek egyik szenvedő alanya valószínűleg a kárpátaljai magyarság lesz. Ezért is van szükség hatékony és következetes politikai fellépésre, hogy közösségünknek egyértelmű üzeneteket küldjünk” – fogalmazott.

Zubánics László a Kárpáti Igaz Szónak adott kommentárjában kihangsúlyozta:

– Mindenki számára egyértelművé kell tennünk, hogy a 2015-ös választás során eredményes magyar-magyar együttműködésnek Kárpátalja viszonylatában nincs alternatívája. A kárpátaljai magyarság jövőjének biztosítása érdekében a különféle választott testületekben kizárólag a két magyar szervezet együttműködése (önálló, vagy közös listák indítása) lehetséges, más – nem magyar pártok – listáján való indulást a közösség szempontjából megengedhetetlennek kell nyilvánítani.

Valamennyiünk számára tudatosítani kell, hogy az elkövetkező évek politikai berendezkedését a jövő évi elnökválasztás fogja meghatározni, ezért a kárpátaljai magyarságnak fontos lenne kidolgozni egy megfelelő közös stratégiát és taktikát az abban való részvétellel kapcsolatban. A politikai kommunikációban mindenképpen kerülnünk kell a kategorikus megfogalmazásokat, annál is inkább, mert a közeljövőben olyan törvények elfogadására is sor kerülhet – gondolok itt az ukrán, mint államnyelv védelméről szóló törvénytervezet második olvasatban való elfogadására –, amelyek teljes mértékben átírják a jelenlegi játékszabályokat.

Forrás: kiszo.net

Facebook
Twitter