UMDSZ

Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség

A megértéstől függ a nyelvi kérdés?

5/5

Ukrán oktatás 30 korlátok nélkül: minőségi és siker vektorok” címmel tartottak összukrajnai fórumot augusztus 18–19-én. A Kárpátalján tartott szeminárium témája az őshonos népek és a nemzeti kisebbségek oktatása köré csoportosult. A konferencián többek között oktatásügyi vezetők, helyi oktatásért felelős képviselők, középiskolai igazgatók, kisebbségi képviselők vettek részt.

Az esemény második napján, Ungváron Tarasz Kreminy, az államnyelv védelméért felelős biztos tartott beszámolót. Ezt követően Csernicskó Istvánnal, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola rektorával, valamint Babják Edittel, a Beregszászi Városi Oktatási és Művelődési Osztály vezetőjével beszélgetett.

A találkozóról Babják Edit a következőket nyilatkozta a Kárpátalja.ma-nak.

– A Kreminnyel való találkozás során elsősorban saját munkájáról esett szó kicsit közvetlenebbül. A szűk kör miatt kinyilváníthatta személyes véleményét is. Mint elmondta, nyelvi ombudsmanként az ő feladata a törvény betartatása. Úgy véli, hogy a nyelvkérdés terén felmerült problémák többsége a meg nem értés miatt alakult ki. Elmondása szerint tisztában van vele, hogy számos probléma merült fel az utóbbi időben, ám ennek többsége félreértésen alapult, és amiatt lehetett, hogy sokan nem ismerik a törvény részleteit. Arra hívta fel a figyelmet, hogy mielőtt bárki véleményt mond, tájékozódjon, és ne tegyen alaptalan kijelentéseket – foglalta össze észrevételeit Babják Edit.

Az osztályvezető elmondása szerint a kistérség kapcsán Kreminy pozitívan nyilatkozott. Ugyanakkor a nyelvi ombudsman azt is megjegyezte, hogy a tanintézmények most nagyobb autonómiát kaptak belső működésük kidolgozására. Ennek kapcsán és a félreértések elkerülése végett azt tanácsolta, hogy a tantestület közösen határozza meg, hogy az államnyelv mellett a magyart mint kommunikációs nyelvet milyen rendezvényeken és hol használják. Így ebből a későbbiekben nem lehet probléma.

– Mint ismeretes, 2021 júliusától lépett hatályba az ukrán mint államnyelv működésének biztosításáról szóló törvény több rendelkezése, mely szigorúan érinti a kultúrát, turizmust, könyvkiadást, szórakoztatóipart és az állami hivatalok betöltését – mondta el Babják Edit.

Majd hozzátette: az említett törvényi rendelkezés az iskolákra is kihat. A jogszabály értelmében 2021. július 1-jétől kötelező nyelvvizsgát kell tenni ukránból mindazoknak, akik állami szférában dolgoznak, vagy állami munkahelyre pályáznak, beleértve az iskolaigazgatókat is. Nekik bizonyítaniuk kell, hogy tudják az államnyelvet. Erre kidolgoztak egy vizsgarendszert, mely két részből – teszt és szóbeli vizsga – áll. A tesztet a regisztrációt követően online lehet elvégezni, a szóbeli beszélgetésre személyesen kerül sor a kijelölt vizsgapontokon. Kárpátalján jelenleg ilyen nincs, és Ivano Frankivszkba kell utaznia annak, aki vizsgázni szeretne.

– A vonatkozó rendelet minket is érint. A kistérségben 25 tanintézmény működik. Ezek közül nyolc iskolának megbízott igazgatója van. Az igazgatói állások betöltésére kiírt pályázatnál kell figyelembe vennünk a fent említett nyelvvizsgát. Ugyanis csak olyan személy tölthet be igazgatói posztot, aki rendelkezik egyebek mellett ezzel a nyelvvizsgabizonyítvánnyal is. A leszerződött igazgatók esetében pedig a szerződésük hosszabbításánál vagy megújításánál játszik majd fontos szerepet a dokumentum – ismertette a helyzetet az osztályvezető.

– A beszélgetés végén felhívtam az államnyelvvédelmi biztos figyelmét arra, hogy vidékünk egy speciális kistérség, speciális hely minden szempontból. Talán ezt megértette, mivel minden probléma ellenére megdicsért bennünket. Véleménye szerint példamutató és európai, hogy a beregszászi járásban gyakorlatilag nagyobb nyelvi konfliktus nem volt, de ha történt is bármi, az valamely külső személy miatt történt. Mindent lehet orvosolni. Beszélgetésünk során semmilyen döntés nem született. Viszont a személyes találkozó révén közelebb kerültünk ahhoz, hogy jobban megértsük egymást – zárta gondolatait Babják Edit.

Gál Adél

Kárpátalja.ma

Facebook
Twitter