UMDSZ

Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség

Ravatalozó épül Técsőn

5/5

Kárpátalja hagyománytisztelő térségnek számít, ám vannak szokások, melyeket az európaiak inkább civilizálatlanságnak tartanak. Ezek egyike a temetést megelőző virrasztás. Bár a huszonegyedik században élünk, az elhunyt hozzátartozóktól való búcsúvétel vidékünkön még mindig az évszázadokkal ezelőtt megszokott módon folyik, vagyis odahaza. Ez a szokás nem is annyira a hagyományok tiszteletéből, mint egyéb lehetőség hiányából fakadóan maradt fenn. Ezen az állapoton változtatna a régi katolikus és református temetőben épülő ravatalozó.

– Hogyan jutottak el a tervektől a kivitelezésig? – kérdezem Mészáros Györgyit, a Técsői Városi Tanács képviselőjét, a UMDSZ helyi szervezetének elnökét?

– Hosszú és fáradságos út vezetett már a tervekig is. A lakosság körében egyre gyakrabban beszéltek a temető telítettségéről, hogy valahogy rendet kellene benne teremteni, sok a gondozatlan sír, meg kellene valamiképp oldani a kaszálását, és egyáltalán a rendben tartását. Első képviselői beadványom így arról szólt, hogy hozzuk rendbe a temetőt. Ennek köszönhetően megalakult a Nemzedékek emléke nevű testület, amely egyházak és civil szervezetek képviselőiből tevődik össze. Körülbelül négy éve működik, s bár még van tennivaló bőven, a temető sokkal gondozottabb. Új temetkezési rész lett kialakítva kiirtották a bokros részt, kivágták az öreg fákat. A testület a lakosság jótékonysági felajánlásaiból tartja fenn magát, bárki befizethet egy tetszés szerinti összeget a Nemzedékek emléke számlájára, de a városi tanács is hozzájárul a működésükhöz.

A másik ügy, ami már szintén régóta foglalkoztat, egy ravatalozó létrehozása. A tömbházak lépcsőházai keskenyek, a koporsót csak nagy nehézségek árán lehet lehozni, arról nem is szólva, hogy a nyári 30 fokos hőségben is a lakásban van az elhunyt, gyakran 2-3 napig is.

Ezen az áldatlan állapoton segítene egy ravatalozó, ahol könnyen megközelíthető helyen, méltó körülmények között búcsúzhatnának el a jobblétre szenderült hozzátartozótól – emeli ki Mészáros Györgyi. – Tavaly májusban felvetettem az ügyet Zubánics Lászlónak, az UMDSZ elnökének, aki azt mondta, hogy dolgozzuk ki a terveket, aztán meglátjuk, hogyan tovább. Közbenjárására a kárpátaljai kormánybiztosság támogatásáról biztosította az elképzelésünket, így a kidolgozott dokumentáció és költségvetés végrehajtás céljából a Bethlen Gábor Alaphoz került. Onnan azt az értesítést kaptam, hogy anyagilag is támogatják a ravatalozó létrehozásának ötletét. Az építkezéshez szükséges dokumentumok elkészítése után Ambrus Pállal, a városi tanács képviselőjével, az UMDSZ Técsői Járási Szervezete elnökével az önkormányzat elé terjesztettük az ügyet, ahol pozitív elbírálásban részesült. Az építkezéshez szükséges földterületet a régi katolikus és református temetőben jelölték ki, ahol már folynak a temetőt emlékparkká való átalakítási munkálatok. Az építkezés már elindult, a kijelölt részen nem volt temetkezés, senki sírját sem kellett megbolygatni. Gondosan, maximálisan figyelembe véve a helyi adottságokat, évszázadok során kialakult szokásokat, döntöttük el, hogy itt kapjon helyet az egész közösséget szolgáló építmény.

Elképzelés szerint lesz egy nagyobb terem, ahol majd a virrasztás és a gyászszertartás folyik – felszerelve kandeláberekkel és egyéb rituális kellékekkel, figyelembe véve az elhunyt vallási hovatartozását –, és egy kisebb helyiség, ahol mindezeket a tárgyakat és egyéb eszközöket tartják.

Egy kamra, ahol majd idővel kb. három, a testek tárolására alkalmas hűtő kapna helyet. Kialakítanánk egy kolumbáriumot, itt lennének elhelyezve a külföldön elhamvasztott hazánk fiainak az urnái, és kialakítanánk egy garázsrészt is. A polgármester is mellénk állt, hisz az építmény az egész város javát szolgálja.

Az építkezést az idén be szeretnénk fejezni, és (az anyagiaktól függően) a ravatalozó működésének beindítása is megtörténik a közeljövőben.

Bökényi Magdolna
Forrás: Kiszó

Facebook
Twitter