Átadásra kerültek a ZISZK 24. tanévének ösztöndíjai

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával a 2023/2024-es tanév II. félévére felvételt hirdetett a Zrínyi Ilona Kárpátaljai Magyar Szakkollégium kutatói ösztöndíj elnyerésére. A program célja, hogy felkarolja a kárpátaljai felsőoktatási intézményekben tanuló legtehetségesebb magyar ajkú hallgatókat és lehetőség szerint biztosítsa számukra mindazokat a szakmai fejlődésükhöz szükséges feltételeket, melyek kiemelkedő eredmények elérését teszik lehetővé.

Jelentkezni 2023. december 11. – 2024. január 19. között lehetett a kárpátaljai felsőoktatásban 3–6. évfolyamokon nappali tagozaton tanuló, kiváló eredményeket felmutató diákoknak.  A pályázat benyújtásához szükséges volt: pontosan és olvashatóan kitöltött jelentkezési adatlap; tutori (témavezetői) adatlap; a tutor tudományos fokozatát igazoló dokumentum másolata; a tutor szakmai önéletrajza; személyigazolvány másolat; szülőföldi hallgatói jogviszony fennállásról szóló igazolás; a jelentkező indexének hiteles másolata; részletes kutatási terv; strukturált szakmai önéletrajz. A felvételi eljárás a benyújtott pályázati anyagok elbírálásából és szóbeli vizsgából állt. A beérkezett jelentkezések pontozásáért a Szakértői Pontozó Bizottság felelt, akik a Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács tagjai.

A Felvételi Vizsgabizottság a vizsgán adott pontok alapján javaslatot tesz a Kárpátaljai Felsőoktatási Tehetséggondozó Tanács felé, akik döntenek az ösztöndíjasok listájáról. A felvételiző a 15-perces szóbeli vizsgán pontot kap a kutatási tervre, jövőbeli elképzelésekre, szakmai ismeretekre, az adott tudomány műveléséhez szükséges szakszöveg fordítására. Sikeres felvételhez a szóbeli felvételi vizsgán minimum 60%-ot kell teljesíteni.

A 24 jelentkező közül 1 személy az Ungvári Nemzeti Egyetem, 23 fő a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola hallgatója. 15-en alap képzésben és 9-en mester képzésen vesznek részt, 17-en első alkalommal pályáztak a programba. A vizsgán 22 fő jelent meg.
A Felvételi Vizsgabizottság 5 szekcióban végezte a munkáját, melynek eredményeit határozatokban rögzítették: Biológia és kémia szekció, Filológia és pedagógia szekció, Matematika és számvitel szekció, Történelemtudományi szekció, Földtudományi és turizmus szekció. A határozatok alapján a 22 felvételiző hallgatót és tutorát ösztöndíjra javasolták.

A KFTT támogatta és szavazataikkal megerősítette a döntést, melynek alapján  22 hallgató és 22 tutor nyert Zrínyi Ilona Szakkollégium kutatói ösztöndíjat a 2023/2024-es tanévben.

Az ösztöndíj program, azaz a tanév 5 hónapja alatt a felvételt nyert tagok részére a tutori foglalkozások látogatása kötelező volt, melyet egy konzultációs lapban dokumentáltak. Minden tag vállalta, hogy részt vesz a 2024. május 16-án megrendezendő a VII. Tudományos Vitadélutánon, valamint kutatási eredményeiket 2024. május 17-én bemutatják a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola közös szervezésében, az Országos Tudományos Diákköri Tanács TDK Határok nélkül (HTDK) programjával együttműködve megvalósuló XVIII. Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferencián. Az ösztöndíjasok a kötelezettségeknek eleget tettek, az előadásokon aktívan részt vettek és a konferencián kiemelkedő sikereket értek el.

Ösztöndíjra azok a szakkollégista diákok és tutoraik voltak jogosultak, akik nemcsak részt vettek a tudományos eseményen és megmérettetésen, de benyújtották a kutatás végzését bizonyító konzultációs lapot és szakmai beszámolót az Agora Információs Központ részére. Az ünnepélyes ösztöndíj átadóra a XIII. Kárpátaljai Tehetségnapon került sor, ahol minden ZISZK tag az 5 hónapra 110 000 Ft-nak megfelelő hrivnya, azaz 11 600 UAH/fő ösztöndíjban részesült. Összesen 5 millió forintnak megfelelő hrivnya támogatást vettek át az elismerő okleveleik mellett.

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány gratulál a sikeres kutatásokhoz és az elért eredményekhez.

Váradi Natália, a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány igazgatója