Az 1848–49-es szabadságharc vértanúira emlékeztek Kárpátalján

A rendezvény ünnepi szónoka, Szilágyi Mátyás beregszászi magyar főkonzul Perényi Zsigmondra emlékezve kiemelte, hogy a főispán „a magyar nyelv hivatalossá tételének, a magyar ifjúság nemzeti szellemű nevelésének, a közigazgatás modernizálásának és a teljes magyar politikai rendszer reformjának, a mezőgazdaság fejlesztésének élharcosa volt”, olyan reformpolitikus, akire méltán büszke az anyaországi és a külhoni magyarság.

Szilágyi Mátyás kijelentette, hogy Perényi Zsigmond „nem született forradalmárnak, mégsem hátrált meg, hanem vállalta a küzdelmet, és vállalta a felelős kiállást a haza javáért, a magyar szabadságért. Az országgyűlés alelnökeként ellátta kézjegyével a Habsburg-ház trónfosztását rögzítő Függetlenségi Nyilatkozatot. Perényi Zsigmond mindvégig vállalta a szabadságharcban betöltött szerepét, soha nem tagadta meg nemzetét és a szabadság ügyét, amiért október 24-én Pesten harmadmagával kivégezték – tette hozzá.  „Meghalt, mert hazáját életénél jobban szerette” – idézte végezetül mottóként Perényi Fiumei úti temetőben található sírjának feliratát a diplomata.

Beszédében Barta József, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) alelnöke rámutatott, hogy a magyar nép szabadságszerető, amit történelme során többször is bizonyított. „Ma Magyarország, nemzeti kormányával az élén küzd a keresztény Európáért, küzd a  nemzetek Európájáért, küzd országának szuverenitásáért az unión belül. Küzd és dolgozik a nemzet határrevízió nélküli egyesítésért.”

Barta József köszönetet mondott a magyar népnek és a kormánynak az elmúlt években a kárpátaljai magyaroknak nyújtott politikai, gazdasági, kulturális, szociális és karitatív támogatásért.

A KMKSZ alelnöke végezetül arra szólította fel a kárpátaljai magyarokat, hogy küzdjenek emberi és kisebbségi jogaikért, azért, hogy „anyanyelven tanulhassunk és taníthassunk.” Az emlékünnepséget a nagyszőlősi Perényi Zsigmond Középiskola diákjainak zenés-irodalmi összeállítása zárta.

(MTI)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *