UMDSZ

Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség

Bárki csatlakozhat a Fizmat Szemináriumhoz Megmaradni, érvényesülni, fejlődniBárki csatlakozhat a Fizmat Szemináriumhoz Megmaradni, érvényesülni, fejlődni

5/5

2022 novemberében egy online, a fizikát és matematikát összefogó, a tudományok iránti érdeklődést felkelteni igyekvő, magyar nyelvű szeminárium indult háromheti rendszerességgel. Az internetes képzés célja a magyar ajkú iskolások továbbtanulásra való felkészítése, valamint egyetemi hallgatók támogatása és biztatása arra, hogy bekapcsolódjanak a tudományos kutatásba. A Fizmat Szemináriumnak elnevezett képzésben nemzetközileg is elismert kutatók, de diákok is szerepet vállaltak. Ingyen, a szabadidejük rovására foglalkoznak az internet segítségével a kárpátaljai fiatalokkal. A Fizmat Szeminárium kezdeményezője a Kijevben élő Jenkovszky László fizikus, tudományos kutató, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja. Jenkovszky úr 1942-ben Ungváron született, az Ukrán Nemzeti Tudományos Akadémia Bogoljubov Elméleti Fizika Intézetének vezető munkatársa, a budapesti Wigner Fizikai Kutatóközpont volt tudományos tanácsadója. Tudományterülete a részecske- és atommagfizika. Több mint 160 tudományos cikk, tanulmány szerzője. Tőle érdeklődtünk az általa elindított Fizmat Szemináriumról.

– Miért tartotta fontosnak, hogy megszervezze az online fizika–matematika iskolát kárpátaljai magyar fiatalok számára?

– Nagyon fontos számunkra az utánpótlás a tudományos kutatásban, mert ha nincs, akkor mindennek vége. Ugyanakkor fontosnak tartom, hogy mi, magyarok megmaradjunk Kárpátalján. Ez a két cél motivált az iskola létrehozásában. Jó lenne, ha több magyar gyerek tanulna fizikát és matematikát ukrajnai felsőoktatási intézményekben. Mellesleg, amikor én tanultam az ungvári egyetemen, mi mindenütt hangosan beszéltünk magyarul, a fizika és matematika évfolyamoknak majdnem a fele magyar volt, de sokan tanultak Lembergben, Kijevben és Tartuban, meg még Moszkvában is. Most azt hallom a kollégáimtól, hogy nagyon kevés magyar fiatal tanul az ungvári egyetemen fizikát és matematikát. Egyébként nekem nagyon fáj, hogy ha Ungvárra megyek, alig hallok magyar beszédet. Az ottaniak furcsállják, de amikor Ungváron boltba, hivatalba vagy étterembe megyek, mindig magyarul szólalok meg. Egyre ritkábban válaszolnak már magyarul, de én akkor is ezt teszem. Kérem az olvasókat, hogy ebben kövessenek! A legtöbbször aztán áttérek arra a nyelvre, oroszra vagy ukránra, amilyen nyelven tudok kommunikálni az illetővel. Korábban Ungváron el lehetett boldogulni a magyar nyelvvel, most inkább már turistának néznek, amit szerintem nem szabadna megengednünk.

– Kiknek szánják ezt a képzést?

– Meggyőződésem, hogy a kárpátaljai falvakban és városokban még mindig sok tehetséges, a fizika és a matematika iránt érdeklődő fiatal van. Elsősorban nekik szánjuk ezt a lehetőséget. Mert szerintem ma, különösen Kárpátalján a tisztességes megélhetéshez és a teljes élethez tanulni kell. Ha fiatalokra és a szakmámra, a fizikára gondolok, jó lehetőség az Ungvári Nemzeti Egyetem Spenik Sándor vezette magyar kara, de az ungvári ukrán egyetemen is megszerezheti egy magyar fiatal a diplomát és a tudást. Végül is, nekünk mindegy, tanuljon akár Magyarországon, Nyugaton vagy a tengeren túl, mi ebben segíteni szeretnénk a kárpátaljai középiskolásokat, akik csatlakozhatnak az online felzárkóztató képzésünkhöz. Illetve azoknak a fiataloknak is szeretnénk segíteni, hogy bekapcsolódjanak a tudományos kutatásba, akik már fizikát tanulnak valamelyik felsőoktatási intézményben.

A Fizmat iskolánknak két munkanyelve van: magyar és angol. Az angol azért kell, mert világnyelv, sőt „lingua franca” a természettudományban. Eddigi aktív résztvevőink mind olvasnak, írnak és beszélnek angolul. A szemináriumunk magyar „hangulatú”, azonban szeretettel látunk bármilyen nemzetiségű – ruszin, ukrán, orosz, …– érdeklődőt. Elegendő, ha ért magyarul.

– Együttműködnek valamelyik felsőoktatási intézménnyel?

– A Fizmat Szeminárium intézményileg sehova se tartozik olyan értelemben, hogy egy egyetemnek, vállalatnak vagy bármi másnak része lennénk.

Szerintem nekünk, Kárpátaljáról indult fizikusoknak a felelősségünk, hogy a mostani generációt segítsük, felkeltsük az érdeklődésüket a fizika és matematikatudomány iránt. Sokak számára érdekes lehet a Fizmat Szeminárium, mindenkit arra biztatok, hogy csatlakozzon, nagyon biztatóak az eddigi tapasztalatok.

– Mit kell tenniük az érdeklődőknek?

– A szeminárium eddigi tíz előadása rögzítve van, amit meg lehet nézni a honlapunkon: (http://jenk.cc.ua). Eddig mindegyik színvonalas volt, és elmondhatom, hogy én is élvezettel néztem. Arra kérem a diákokat, hogy a szemináriumra Turóci-Sütő Jolánnál jelentkezzenek (turocijolika@gmail.com, 095 5352479), mert akkor mindenről értesítést kapnak. A jelentkezéstől nem kell félni, ez semmire nem kötelez, ha nem tetszik, néhány előadás után bárki kiszállhat. A bejelentkezett diákokat arra biztatjuk, hogy bátran kérdezzenek az előadóktól, ha valamit nem értenek. Hangsúlyozom, jelentkezés nélkül is bárki, ingyenesen megnézheti a honlapunkra feltöltött előadásokat.

– Tehát a diákok nyugodtan kérdezhetnek is az előadóktól?

– Nálunk, kutatóknál természetes szabály, hogy bárki kérdezhet. A fiatalok sokszor attól félnek, hogy buta kérdést tesznek fel. Nem baj. Én mindenkit arra bíztatok, hogy bátran kérdezzen, ez fontos, ez adja meg a szeminárium hangulatát és az előadónak is fontos a visszajelzés.

– Kik az előadók és milyen témákat érintettek az elmúlt öt hónapban?

– Örülök, hogy sikerült olyan előadókat találnom, akik szakmailag magas szinten, ugyanakkor érdekesen, élvezetesen tudnak előadni. A többségük még a beszédével, a modorával is példát mutat, de a hangulat, a légkör is nagyon jó volt eddig.

Az első előadást egy rendkívül sikeres, nagyon tehetséges nagydobronyi fiatalember, Szanyi István, a Wigner Fizikai Kutatóközpont munkatársa tartotta, egyik tudományos eredményükről. Erről 2021-ben a Kárpátaljában is beszámoltak: (https://karpataljalap.net/2021/03/18/szanyi-istvan-nagydobronyban-vegezt…), büszke vagyok rá mint volt tanítványomra.

Kitűnő előadást tartott az ungvári Petreczky Péter, aki ugyancsak Ungváron tanult, majd Budapesten keresztül Amerikába került, ott elismert tudományos kutatóvá vált. Érdekes előadása volt az erdélyi Néda Zoltánnak. A budapesti Wigner Fizikai Kutatóközpont osztályvezetője, a rendkívül szimpatikus kollégám, Biró Tamás Sándor is tartott már egy előadást, és bekapcsolódott a szeminárium munkájába. Régi barátom, kollégám, Csernai László, a norvégiai Bergeni Egyetem professzora is tartott egy előadást. Akárcsak a Csehországban élő és dolgozó Karabin Dianna, aki ugyancsak az ungvári egyetemen tanult.

A szakmai körökben ismert, tekintélyes kutatók mellett tehetséges hallgatók is csatlakoztak a Fizmat Szeminárium előadóihoz, kiemelném az ungvári egyetem matematika szakos hallgatóját, Pista Patrikot, aki Differenciál- és integrálszámítás témában tartott kiváló előadást, hamarosan megtartja a második előadását is.

Megemlíteném még a szemináriumunk egyik kimagasló fiatal résztvevőjét, a péterfalvai középiskolás Újfalusi Blankát, aki 2022. december 16-án a kvantumelméletről tartott egy ragyogó előadást. Előtte, szeptemberben Blanka sikeresen szerepelt angol nyelvű prezentációjával egy Krakkóban rendezett nemzetközi konferencián.

– Mik a szemináriummal kapcsolatos eddigi tapasztalatai?

– Ha csak tíz-húsz gyerek érdeklődését sikerül felkeltenünk a fizikus vagy matematikus pálya iránt, és közülük csak néhányan lesznek odaadó kutatók, már elértük a célunkat. A tehetséges fiatalok ebben a körben jó példákat, talán példaképeket ismernek meg. Azt szeretném, ha egy jó csapat alakulna ki, akiknek tagjai összetartanak, és mindig tudnak egymásnak segíteni – ha nem másban, akkor legalább tanácsot adni. Amennyiben valaki azt várná, hogy protezsáljuk, valahova juttassuk be – ezzel nem foglalkozunk. Az, ha valakit valamire megtanítunk, utat mutatunk, több, mintha egy egyetemre besegítenénk.

Facebook
Twitter