Elhunyt Fodor Géza költő

2024. január 9-én életének 74. évében elhunyt Fodor Géza Együtt nívódíjas költő, esszéíró, a legendás Forrás Stúdió alapító tagja, az Együtt folyóirat egyik alapító szerzője, nyugalmazott pedagógus.

Fodor Géza 1950. október 6-án született Dercenben. Szülőfalujában, majd 1965-től a munkácsi középiskolában tanult, 1967-ben leérettségizett. Munkácson gépgyári munkás lett, majd az ungvári nyomdában dolgozott. 1970-ben felvételt nyert az Ungvári Állami Egyetem magyar nyelv és irodalom szakára.

1967–1971 között a Kovács Vilmos költő védnöksége és S. Benedek András, Zselicki József, Balla Gyula irányítása alatt Ungváron működő Forrás Stúdió egyik meghatározó alakja volt. A Kárpáti Igaz Szóban 1971-ben megjelent hírhedt Elidegenedés? című, Balla Lászlónak tulajdonított szerkesztőségi újságcikk után a hetvenes években hallgatásra kényszerült.

1972-ben a Forrás Stúdióban kifejtett tevékenysége miatt kizárták az egyetemről, be kellett vonulnia a szovjet hadseregbe. Leszerelése után, 1976 őszétől folytatta egyetemi tanulmányait, melyek befejeztével Ungváron a Köztársasági Tervezőhivatalban dolgozott 1981-ig. Ezt követően Ungvár és Munkács környéki magyar tannyelvű iskolákban tanított.

Az 1980-as évektől újra publikál a József Attila Irodalmi Stúdió Lendület című fórumában, amely a Kárpáti Igaz Szó melléklete. 1988-ban egyik alapító tagja a József Attila Alkotóközösségnek.

Fodó Sándor egyetemi tanár és kisebbségi politikus baráti köréhez tartozott. 1990-től tagja, majd egy ideig választmányi tagja a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetségnek.

1992-től a Magyar Írószövetség és a Magyar Írószövetség Kárpátaljai Írócsoportjának tagja. 1993-tól a Hatodik Síp irodalmi folyóirat szerkesztője. 2002-től az Együtt folyóirat szerkesztőbizottságának tagja.

1967 óta publikált helyi kiadványokban, valamint magyarországi és a romániai magyar folyóiratokban. Kötetei: Széltükör; Erdőn, mezőn gyertyák; Fenyvesek árnyékában; Hamvazó hold a jávoron; Angyalok kezéből kihulló tájon (Válogatott versek); „A való világ varázsának mérnöke…” (Hatvanéves Fodor Géza. Szemelvények, versek). Több verse megjelent ukrán fordításában, maga is fordított oroszból, színműírással is próbálkozott. Tanulmányokat írt a Forrás Stúdióról, Kovács Vilmosról, a kárpátaljai magyar irodalmi életről. Fodor Géza költői világáról mélyreható szakmai elemzést írt Eperjesi Penckófer János.

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség mélyen fájlalja Fodor Géza halálát és részvétét fejezi ki hozzátartozóinak. Nyugodjék békében! Emlékét megőrizzük.