Első lépések a kutatási pályán

A GENIUS Jótékonysági Alapítvány a 2022/2023-as tanévben is meghirdette a Zrínyi Ilona Kárpátaljai Magyar Szakkollégium kutatói ösztöndíját, mely elnyerésének felvételi vizsgájára Beregszászban, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán került sor. A hallgatók öt szekcióban (biológia, matematika, filológia, számvitel és adóügy, valamint történelem-társadalomtudomány) bizonyíthatták tudásukat, rátermettségüket.

Hegedűs Csilla

Váradi Natália, a GENIUS Jótékonysági Alapítvány igazgatója  kihangsúlyozta, a Zrínyi Ilona Kárpátaljai Magyar Szakkollégium célja a kárpátaljai felsőoktatási intézményekben tanuló legtehetségesebb magyar ajkú hallgatók felkarolása, a  szakmai fejlődésükhöz szükséges feltételek megteremtése. Hozzátette, a kutatásukat Kárpátalján végző kárpátaljai főiskolai vagy egyetemi hallgatóknak 2022. december 28-tól 2023. január 23-ig volt lehetőségük jelentkezni. A szakkollégiumra a 3-6. évfolyamokon nappali tagozaton tanuló, kiváló eredményeket felmutató diákok pályázhattak a hallgató tanulmányi átlaga a szaktantárgyakból nem lehetett 4,0-nál alacsonyabb.

A jelentkezők közül egy diák az Ungvári Nemzeti Egyetemen, 22 pedig a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán végzi felsőfokú tanulmányait. A vizsgázók közül 14 hallgató alapképzésen tanul, kilenc mesterképzésen vesz részt.

– Nagyon érdekesen alakult az idei év, hiszen 2023-at írunk, 23-ik éve szervezzük meg a felvételi vizsgát, most 23 felvételiztető tanárral és 23 vizsgázóval. A 23 érvényes pályázatot benyújtott jelentkező közül 19-en először, négyen pedig többedik alkalommal mérettette meg magát. Nagyon örülök, hogy a nehéz helyzet, és a rövid jelentkezési idő ellenére a fiatalok a vizsgaidőszak kellős közepén is bevállalták a ezt a megmérettetést.

Gyakorlatilag mind a 23 hallgatónak van hozott pontja.

A szóbeli vizsga maximum pontszáma 60, ennek legalább a 60 százalékát kell teljesíteni, még akkor is, ha sok hozott ponttal rendelkezik a diák – jegyezte meg az alapítvány igazgatója.

–A  kezdeményezés huszonhárom évvel ezelőtt indult el. Azóta mennyiben változtak a körülmények, hová fejlődött az ösztöndíjprogram? – kérdeztük dr. Váradi Natáliát.

– A programban részt vevő fiataloknak ahhoz, hogy az ösztöndíjat megkapják, tudományos eredményeiket egy szakemberekből álló gárda előtt kötelező bemutatniuk a Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferencián. Aki ezen jól szerepel, kijuthat az országos Tudományos Diákköri Konferenciára. Egyébként a programnak 23 évvel ezelőtt is ugyanaz volt a célja, mint most: tudományos utánpótlásnevelése, a tudományos élet fenntartása, a fiatalok támogatása. A fiatalok ebben a programban egy-egy tutorral vesznek részt. Ez azt jelenti, hogy minden héten konzultáció zajlik a diák és a fokozattal rendelkező kolléga között, aki irányítja az ő munkáját. Legyen szó közös kutatásról vagy más módon való támogatásról, az a lényeg, hogy egy kolléga egyszerre csupán egy diákkal foglalkozik. A diákok mindeközben egymással is ismerkedhetnek, hiszen vitadélutánokon vehetnek részt, amelyeken tudósokkal, kiváló szakemberekkel találkozhatnak, eszmét cserélhetnek. Tehát az a cél, hogy bevezessük a fiatalokat abba a tudományos körbe, amelyben – reményeink szerint – ők később aktív tagokként vesznek majd részt.

Arra a kérdésünkre, hogy minden évben ugyanazokban a szekciókban lehet-e jelentkezni, Váradi Natália elmondta, hogy mindig másban.

– A felhívást minden olyan kárpátaljai felsőoktatási intézmény megkapja, ahol magyar diákok tanulnak. Attól függően alakítjuk ki a szekciókat, hogy milyen kutatási témákkal jelentkeznek a fiatalok. Most például első alkalommal van számvitel és adóügyi szekció, viszont idén nincs turizmus szekció, ami – hangzott a válasz.

– Egy széles körű és komoly megmérettetésről beszélünk, ami sok pluszt ad a diákoknak. A továbbtanulásban is hasznát tudják venni ennek az ösztöndíjprogramnak?

– Maga az ösztöndíj egyértelműen motiváló. Viszont ez a program a tudományosság elmélyítését segíti elő. Az a fiatal, aki végig konzultál,  egy tudományos témán dolgozik, komoly képzésen megy keresztül. A  kutatómunkát nem elég csak írásban leadni, ki kell állni, prezentálni kell az általa elkészített munkát, ami az előadói készséget is fejleszti. Ez tehát, mindent összegezve, a kutatói életpálya első lépése.

       Idén a keret hatmillió forint, s ahány főt a felvételi vizsgabizottság és a tudományos tanács jóváhagy, annyi felé oszlik keretösszeg.

Anyagi támogatásban részesül mind a diák, mind a tanár. Most mind a 23 hallgató átment a vizsgán, tehát tutoraikkal együtt mindannyian támogatásban részesülnek. Ám addig a felvételt nyert ösztöndíjasok 2023. május 11-én megfigyelő hallgatóként vesznek majd részt a Tudományos Vitadélutánon, május 12-én pedig bemutathatják kutatásukat egy előadásban a XVII. Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferencián.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *