UMDSZ

Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség

Ezentúl Kótyuk István nevét viseli a Rákóczi-főiskola Filológia Campusa

5/5

Ünnepélyes keretek között tartották meg a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Filológia Campusának névadó rendezvényét, amely 2023. január 26-tól Kótyuk István nevét viseli, aki sokat tett a magyar nyelv oktatásáért mind a főiskolán, mind pedig az Ungvári Állami (ma Nemzeti) Egyetemen. Munkásságának köszönhetően születtek meg azok a magyar nyelvtankönyvek is, amelyekből Kárpátalján több általános és középiskolás generáció tanulhatott.

Orosz Ildikó, a Rákóczi-főiskola elnöke úgy fogalmazott: „Azt gondolom, ez a kötelességünk, és most egy adósságot törlesztünk, hiszen Kótyuk István volt az, akinek a tankönyvein felnőtt nagyon sok generáció Kárpátalján 1945 után, az 50-es évektől kezdve. Jómagam is ezekből a könyvekből tanultam. Az Ungvári Állami Egyetemen is meghatározó személyiség volt. Következetesen, mindig a minőséget képviselve, a magyar nyelvet megszerettetve engedte ki az életbe a diákjait. Őt kértük fel, hogy alapítsa meg a magyar tanszéket a főiskolán. Ő ezt elvállalta, így a magyar tanszék az ő öröksége. Az ottani szemléletet és közösséget is ő határozta meg. Ez nagyon fontos, hiszen a semmiből semmi sem lesz, mindenki valahonnan indult, mindenkinek vannak gyökerei, így a magyar tanszéknek a gyökerei Kótyuk Istvánhoz nyúlnak vissza. Azt gondolom, hogy azoknak a generációknak, akik utánunk jönnek, és akik nem ismerték Pista bácsit, azok számára is lehetőséget kell adnunk, hogy megismerjék őt.”

„Pista bácsitól nagyon sokat tanulhattunk, és nemcsak diákjaiként, de kollégájaként is” – mondta Csernicskó István, a Rákóczi-főiskola rektora. Majd hozzátette, hogy az ungvári egyetemi évei alatt az ő évfolyamuk volt az utolsó, akiknek még Pista bácsi tanított tantárgyakat. „Következetes, magas színvonalon oktató, a hallgatóitól alapos tudást elváró tanár volt. Azt nem mondhatom, hogy akkor nagyon rajongtunk ezért a munkamódszerért, aztán később be kellett látnunk, hogy az a következetes magatartás, amelyet ő magával és a hallgatóival szemben elvárt, a mi hasznunkat, javunkat szolgálja. Később, amikor már kollégák lettünk, nem csupán azt tanultuk meg tőle, hogyan kell tanítani, hanem azt is, hogyan kell tanárként, egymással és a hallgatókkal viselkedni. Ő tanított meg minket arra is, hogyan kell intézményt szervezni. Ő volt az alapítója az intézményünk Filológia Tanszékének. Ő volt az, aki megmutatta a számunkra azt, hogy mitől tanszék egy tanszék; mitől működik egy képzés; hogyan lehet úgy átgondolni és alaposan megszervezni az egész képzést, hogy egymásra épüljenek a tantárgyak, hogy a kollégák egymással összedolgozzanak, és ne egymás ellen. Ezeket mind-mind tőle tanultuk meg, de észrevétlenül. Ő nem az a személyiség volt, aki járt-kelt, és fennhangon magyarázta, hogy mit kell csinálni, hanem tőle el lehetett lesni dolgokat, az ő magatartása egyfajta példamutatás volt a számunkra. Nagyon szívesen emlékszem vissza azokra az időkre is, amikor tanítványa voltam, meg azokra is, amikor már tanítványaként lehettem a kollégája vagy kollégájaként lehettem a tanítványa” – emlékezett vissza Csernicskó István.

A névadó rendezvényen részt vett Kótyuk István özvegye, Kótyuk Vera is, aki örömét fejezte ki, hogy férje hagyatékát mostantól a főiskola gondozza majd. „A férjem még életében szóvá tette, hogy átadná a főiskola számára a könyveit, de amíg élt, nehezére esett megválni azoktól. Pista bácsi nem rendelkezett életében, de jó házasság volt a miénk, szép életünk volt, mindent megbeszéltünk, és ez is szóba került. Azt mondta: ha lehet, ha a főiskola befogadja, akkor ide kerüljön a könyvtára” – fogalmazott Vera néni.

Ezt követően Orosz Ildikó köszönetét fejezte ki ezért, valamint ezzel kapcsolatban még elmondta, hogy Vera néni nemcsak a könyvtárát ajánlotta fel Pista bácsinak – mert így ezzel együtt létrejött a Kótyuk István-könyvtár, ami nagyon gazdag. Olyan sokrétű, amilyen sokrétű volt ő is, hiszen a magyar nyelv mellett nagyon szeretett énekelni, népdalokat gyűjteni, nótázni, és szerette a dísznövényeket is, ezért mindenféle szakkönyvet megtalálhatunk ebben a gyűjteményben. A feleségével együtt ők olyan személyiségek, akik a főiskolán töltött évtizedek alatt összegyűjtött megtakarításaikat felajánlották a főiskola számára, „amiből mi egy alapot fogunk létrehozni, és ebből az alapból a legtehetségesebb magyar nyelvészeket, irodalmárokat fogjuk majd jutalmazni ösztöndíjjal. Ez az ő akarata volt még az életében, hogy a könyvtára és a megtakarítása kerüljön vissza a főiskolára, és segítse az itteni magyar nyelv és kultúra fejlődését. Ezt is nagyon köszönjük neki és feleségének, Verának” – mondta az intézmény elnöke.

Az ünnepséget követően az újonnan elnevezett campus épületében emlékkonferenciát tartottak, amelynek központi témája Kótyuk István munkássága volt.

Facebook
Twitter