UMDSZ

Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség

Kárpátaljai magyar iskolák központi tanévnyitó ünnepsége

5/5

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) az eddigi évek hagyományához híven idén is megtartotta a kárpátaljai magyar iskolák ünnepélyes tanévnyitó ünnepségét a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (II. RFKMF) Esztergom termében szeptember 4-én.

A tanévnyitó ünnepség Élész Fanni előadásában Garai Gábor Magyarul című versével vette kezdetét, aki a II. RFKMF Szakgimnáziumának tanulója, emellett első helyezést ért el az idei, KMPSZ által szervezett költészet napi szavalóversenyen.

Az ünnepélyes tanévnyitót többek között megtisztelte jelenlétével dr. Lőrinczi Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériumának nemzetközi ügyekért felelős államtitkára, De Negri Ibolya, az Észak-bácskai Magyar Pedagógusok Egyesületének elnöke, Bacskai József ungvári magyar főkonzul, Szilágyi Mátyás beregszászi magyar főkonzul, dr. Orosz Ildikó, a KMPSZ és a II. RFKMF elnök asszonya, prof. dr. Csernicskó István, a II. RFKMF rektora, dr. Soós Katalin, a II. RFKMF Szakgimnáziumának igazgatója, Barta József, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) alelnöke, Rezes Károly, a Beregszászi Járási Tanács elnöke, Molnár D. István, a KMKSZ Beregszászi Alapszervezetének elnöke, Dobsa István, a KMKSZ Ifjúsági Szervezetének elnöke, Babják Edit, a Beregszászi Városi Oktatási és Kulturális Osztály vezetője, valamint Babják Zoltán Beregszász polgármestere. Az egyház képviseletében pedig jelen volt Margitics János, a Kárpátaljai Református Egyházközség lelkésze, a II. RFKMF vezető lelkipásztora.

A tanévnyitó dr. Lőrinczi Zoltán államtitkár ünnepi köszöntőjével vette kezdetét. Elsősorban köszönetét fejezte ki a meghívásért, hiszen a járványhelyzet okozta bezártság lassan feloldódni látszik, így végre lehetőségünk nyílik a személyes együttlétekre, emellett mindig kellemes külhonban élő magyar nemzettársakkal találkozni – emelte ki beszédében az államtitkár.

Nehéz helyzetben vannak a kárpátaljai magyar iskolák – mondta –, hiszen megnehezíti a pedagógusok munkáját a koronavírus, és az ezzel járó online formájú oktatás, valamint az Ukrajnában hatályos oktatási törvény sem bánik kesztyűs kézzel a magyar tannyelvű oktatási intézményekkel. „Tehát sok a nehézség, nagy a teher és nagyon sok a nehezen megválaszolható kérdés, de tennünk kell azért, hogy mindez jobb legyen és a kérdésekre a válasz »igen« legyen.”

Beszédében az államtitkár Bethlen Gábor erdélyi fejedelem szavaival bátorította a kárpátaljai pedagógusokat és magyarságot: „Nem mindig lehet megtenni, amit kell, de mindig meg kell tenni, amit lehet.”

Orosz Ildikó elnök asszony beszédében összefoglalta az előző, igencsak rendhagyónak mondható tanév eseményeit, és kiemelte, fontos az, hogy tudjunk visszatekinteni, értékelni, és az így kapott tudást és tapasztalatot felhasználni a jövőben.

A 2021-es tanév még mindig a 2017-es jogszűkítő oktatási törvény kárainak helyreállításával telt, amely károkat idén rendezni is tudtuk volna egy pozitív politikai hozzáállás mellett – mondta az elnök asszony. De az ukrán felső vezetés nem kompromisszumképes fél ebben a vitában, pedig a kárpátaljai érdekvédelmi szervezetek (KMKSZ, KMPSZ) már több alkalommal megfogalmazták állásfoglalásukat.

„Érthetetlen számunkra, hogy az ukránok hogyan különböztetik meg a jelenleg Ukrajna területén élő nemzeti kisebbségeket, hiszen a megannyi közül az ukránokat leszámítva csak a krimi tatárok, a karaimok és a krimcsákok szerepelnek ezen címszó alatt, amikor ezek mögött a kisebbségek mögött nem áll anyaország, amely védi érdekeiket” – fűzte hozzá az elnök asszony.

A pozitív dolgokra tekintve viszontbüszkék vagyunk arra,hogy az elmúlt évben új elemi iskolák és óvodák nyíltak a megemelkedett igények kielégítése céljából, amely a KMPSZ munkájának és a Kárpát-medencei óvodafejlesztési programnak köszönhető.

A sok negatívum mellett fordítsunk figyelmet a pozitívumokra is – mondta az elnök asszony – épp ezért köszönetet szeretnék mondani a rengeteg segítségért, melyek a magyar állam részéről érkeztek. Beszédében Orosz Ildikó köszönetét fejezte ki minden támogatásért  Magyarország Miniszterelnökségének, a Nemzetpolitikai Államtitkárságnak, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek, az Emberi Erőforrások Minisztériumának, illetve a Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Jótékonysági Alapítványnak. Emellett őszinte háláját fejezte ki a főiskola vezetőségének és a KMPSZ munkatársainak kitartó és fáradhatatlan munkájukért.

„Ne feledjétek, az iskolában a kulcs a gyerekek szellemének és lelkének megnyitásához nálatok, pedagógusoknál van” – biztatta és bátorította a pedagógusokat Orosz Ildikó beszéde végén.

Az ünnepi köszöntések sora Potápi Árpád János, anemzetpolitikai államtitkár köszöntő videoüzenetével folytatódott.

Igaz, az államtitkár úr személyesen nem tudott jelen lenni, mégis fontosnak tartotta megosztani köszöntő szavait a kárpátaljai magyar pedagógusokkal a központi tanévnyitó ünnepség során.

„A mai ünnepség ékes bizonyítéka annak, hogy a magyar oktatásnak van jövője Kárpátalján, minden nehézség és jogszűkítő intézkedések ellenére is” – hangsúlyozta köszöntőjében az államtitkár úr.

Ezt követően Kovács András, a Nagyberegi Református Líceum igazgatója tolmácsolta Grezsa István, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja együttműködésének fejlesztéséért és a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program koordinálásáért felelős miniszteri biztos köszöntő levelét.

A miniszteri biztos levelében jókívánságait fejezte ki a kárpátaljai magyar pedagógusok felé, és biztató szavaival bátorított mindenkit a jövő nehézségeivel való merész szembenállásra. „Egy rendkívül zavaros évet tudhatunk magunk mögött, most mégis annak van itt az ideje, hogy előre nézzünk, és mi sem lehet méltóbb erre, mint egy tanévnyitó ünnepség” – hallhattuk leveléből.

De Negri Ibolya elnök asszony köszöntő beszédében Eötvös József írásával buzdította a kárpátaljai magyar pedagógusokat a jövőben is ugyanolyan bátor és lelkiismeretes munkára, mint ahogyan azt az eddigi években is tették: „Az élet viharával szemben olyan légy, mint a madár, amely, ha a fát kivágják alóla, nem a mélybe zuhan, hanem a magasba száll.”

„A KMKSZ és KMPSZ az eddigi harmincéves fennállása óta a Rákóczi-főiskolával közösen mindig is küzdött a kárpátaljai magyarság jogaiért, az anyanyelven történő oktatás meglétéért és az anyanyelv szabadon történő használatáért. És ez így lesz a jövőben is! – hangsúlyozta Barta József. Emellett megköszönte a KMKSZ nevében a pedagógusok kitartó és alázatos munkáját.

Útravalóként a Beregszászi Bethlen Gábor Líceum nyugalmazott pedagógusa, korábban német tanára, Csatári Edit, valamint Kész Levente, szintén a líceum pályakezdő informatika tanára tartottak köszöntő beszédet a pedagógusok részéről.

A tanévnyitó ünnepség hivatalos hangulatát rövid kulturális program törte meg, melynek keretén belül Budai Ilona Isten áldja meg a magyart c. népdalát hallhattuk Kis Liliána előadásában, aki a Szürtei Líceum növendéke, valamint a KMPSZ népdaléneklési versenyének nyertese.

Ezt követően a Beregszászi Zrínyi Ilona Líceum első osztályos diákjai adtak elő egy rövid, ám annál elbűvölőbb zenés-verses műsort. Melyet követően minden elsős diák mesés könyvet vehetett át, melyeket Fodor Éva, a KMPSZ irodaigazgatója adott át.

A tanévnyitó ünnepség végén Margitics János főiskolai lelkész Isten áldását kérte a pedagógusok és minden diák, de legfőképpen az első osztályos diákok tanévére.

K. K.

Facebook
Twitter