Könyvbemutató a Munkácsy Mihály Magyar Házban – Matl Péter, a magyar sorsszobrász

Az emlékmű hivatása, hogy áthassa a magyar ember szívét, összetartson és reményt adjon, vallja Matl Péter. „Nemzeti emlékhelyeinken álló szobrai pedig ennek a művészi hitvallásnak a példái Vereckétől a sátoraljaújhelyi Magyar Kálvárián át Ópusztaszerig. Alkotásai – amelyek egyszerre simulnak a tájba, valamint kultúránk és államiságunk ezeréves szövetébe, amelyekben legősibb szimbólumaink és motívumaink jelennek meg – éppúgy összekötnek minket egymással, mint a velünk élő többi néppel” – fogalmaz a Munkácsy-díjas szobrászművész alkotásait bemutató reprezentatív kötet bevezetőjében Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke. A kiadvány március végi budapesti bemutatóját követően a kárpátaljai közönség október 6-án a művész szülővárosában ismerhette meg a Matl Péter közel négy évtizedes munkásságát bemutató, csaknem 300 oldalas életműalbumot, amely a művész megannyi tematikájú, fából faragott, kőbe vésett és agyagból vagy bronzból megmunkált alkotását tárja elénk.

A Munkácsy Mihály Magyar Házban Tarpai József üdvözölte a Latorca-parti város és a környék érdeklődő közönségét. Az intézmény igazgatója elismeréssel beszélt Matl Péter művészetéről, emellett közösségformáló, -megtartó szerepéről szólva kiemelte a művész által kezdeményezett szoborút, illetve a Beregszentmiklóson a hónap végén átadásra kerülő szoborpark jelentőségét is.

Hiánypótló műnek nevezte a most bemutatott kiadványt Cseh Áron, Magyarország Ungvári Főkonzulátusának konzulja. Hiánypótló, mert érthetetlen okokból eddig még komolyabb kiadvány nem készült Matl Péterről, egy olyan művészről, akinek szobrai állnak a környező országokban, Nyugat-Európában, de még Japánban, Brazíliában és az Egyesült Államokban is, fogalmazott a diplomata. Aki a művész legismertebb alkotásai közül kiemelte a sok támadást kiállt nemzeti jelképet, a Vereckei-hágón álló Honfoglalási Emlékművet, amelyről a budapesti bemutatót követően Kövér László házelnök így fogalmazott: „Ha Péter barátunk csak ezzel az egyetlen művével ajándékozott volna meg bennünket, akkor is beírta volna magát a magyar művészetbe és a magyar emberek szívébe”. Cseh Áron a művész érdemei méltatása mellett abbéli örömének is hangot adott, hogy a mostani nehéz idők ellenére itt átélhetjük a békés összetartozás örömét, és néhány pillanatra elfeledjük a háború távoli borzalmait.

Ebben segítenek Matl Péter munkái is, amelyekkel nem csupán a kiadványt lapozva ismerkedhettünk meg, de a művész Popovics Bélával folytatott beszélgetésének hátteréül szolgáló kivetítésekből is. A helytörténész, a barát igencsak emberileg mutatta be a művész munkásságát, eddigi életútját, rávilágítva arra, hogy Matl Péter Istenbe vetett hite, mély gyökerekbe kapaszkodó magyarságtudata, embersége, család-, haza- és szabadságszeretete minden egyes munkáján fellelhető. A művész professzionizmusa mellé nagy mértékű művészi igényesség társul. Mély alázattal veszi kézbe az eléje kerülő anyagot, legyen az kő vagy fa, párbeszéd kezdődik az anyag és közte, minek hatására fokozatosan közeledik az anyagban lévő csoda ahhoz a csodához, amely az ő lelkében van, és a találkozás eredménye aztán az az alkotás, amelyet mi is meg tudunk csodálni, fogalmazott a moderátor. Matl Péter az anyagban rejlő, mások számára láthatatlant igyekszik előhozni és megmutatni embertársai számára. Azt a valóságot, azt a lényeget, azt a logoszt fejti meg az adott kőben, fában, amely valójában benne van. Tehát nem „megerőszakolja” az anyagot, hanem alázattal közeledik hozzá, és „átimádkozza” magában, megsejti, mi van benne, majd kibontja azt. Talán ezért ilyen örök érvényű és ilyen mély értelmű minden alkotása, fogalmazott Popovics Béla.

Térben és időben nyomot hagyni ittlétemről… – fogalmazza meg ars poeticáját a művész a most megjelent kiadvány első lapjain. Minden alkotás része volt az akkori életemnek, gondolkodásommal időben, térben nyomot hagytam magam után, ez a nyom tekint vissza a könyvet szemlélve – mondta Matl Péter, aki a beszélgetés során őszintén, alázattal beszélt eddigi munkásságáról, életéről.
A Munkácson megtartott könyvbemutatón a résztvevők megtekinthették a művészt bemutató Kőbe vésve című portréfilmet is, melyet az elmúlt évben készítettek a TV21 Ungvár munkatársai, Debreceni Kamilla és Balla Béla, illetve a művész dedikálta a munkásságát bemutató kiadványt, mely a Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány és a Méry Ratio Kiadó gondozásában jelent meg.

Gratulálunk a Munkácsy-díjas szobrászművésznek és további alkotó sikereket kívánunk számára.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *