UMDSZ

Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség

Megtartotta éves közgyűlését a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség

5/5

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) célkitűzései és feladatai közé tartozik a vidék magyar tannyelvű iskoláinak minőségi fejlesztése, pedagógusainak széles körű, igényes és magas szintű képzése, illetve a magyar nyelvű pedagógusok és az oktatás érdekeinek képviselete. A szövetség már több mint harminc éve végzi mindezen feladatait töretlen lelkesedéssel és odaadással. A jelenlegi nehéz, a háború súlyától terhelt idők mindannyiunk életét megváltoztatták, de talán a pedagógusok érzik ezt a terhet a legjobban nap mint nap. Többek között erről is szó esett a KMPSZ éves közgyűlésén, melynek a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola adott otthont december 17-én.

Az alkalmat többek között megtisztelte jelenlétével dr. Szi­lágyi Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára, Íjgyártó István, Magyarország kijevi nagykövete, Vida László ungvári magyar első beosztott konzul, Gyebnár István, Magyarország Beregszászi Konzulátusának ügyvezető konzulja, Sarkadi Gábor beregszászi magyar konzul, valamint Gulácsy Géza, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség alelnöke, Sin József, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Beregszászi Középszintű Szervezetének elnöke, Csernicskó István, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola rektora, Mariana Maruszinec, a Kárpátaljai Megyei Állami Adminisztráció Oktatási és Tudományos, Ifjúsági és Sportosztályának igazgatója és Babják Zoltán, a Beregszászi kistérség polgármestere. Továbbá az egyházak képviseletében jelen volt Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyház püspöke és Demkó Ferenc, a Kárpátaljai Görögkatolikus Egyház püspöki helynöke.

A közgyűlés kezdetén, az állami himnusz meghallgatását és nemzeti imádságunk eléneklését követően Gabóda Béla, a Kárpátaljai Pedagógus-továbbképző Intézet Beregszászi Tagozatának igazgatója köszöntötte a megjelenteket, továbbá ismertette a jelen lévő küldöttek létszámát, és megállapította a közgyűlés határozatképességét.

Ezt követően dr. Orosz Ildikó, a KMPSZ és a Rákóczi-főiskola elnöke ismertette a szövetség éves beszámolóját.

„A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség – úgy, mint az eddigi harmincéves tevékenysége alatt – 2022-ben is a kárpátaljai magyar oktatási-nevelési intézmények működésének, fejlődésének, intézményi hálózatának bővítését, illetve megújítását tartotta a legfontosabb feladatainak” – hangsúlyozta az elnök asszony.

Ez az év sajátos volt – fogalmazott Orosz Ildikó beszédében, ahogy a közgyűlés menete is, hiszen még az elnöki beszámoló végéig sem ért el, légiriadó hangja szakította félbe a közgyűlést, így a jelenlegi hatályos törvényeknek megfelelőaen minden jelenlévő azonnal az óvóhelyre sietett. Azonban ez nem szabott gátat annak – a szervezők felkészültségének köszönhetően –, hogy a napirendi pontok szerint folytatódjon a közgyűlés.

Az elnöki beszámolóban elhangzott, hogy a február 24-én kirobbant háború megannyi szenvedést okozott mindannyiunknak, azonban a pedagógusok lelkiismeretes és önfeláldozó munkájukkal mindvégig arra törekedtek, hogy ez a tanév is élvezhető és az oktatás szempontjából hasznos legyen. Mindemellett segítséget nyújtottak a Kárpátaljára érkező belső menekültek számára is: az oktatási intézményekben fogadták őket, azok szállást is biztosítottak számukra, és bárminemű segítséget megadtak a szükséget szenvedőknek.

„A Covid után a háború miatt újra bevezetett online oktatás, a sok külföldre utazó család, tanár, az egyre romló gazdasági helyzet, a mostanra állandósult áramkimaradások mind-mind új kihívások elé állítanak bennünket” – fogalmazott az elnök asszony. Hozzátette: „A KMPSZ fontosnak tartotta és tartja, hogy igyekezzünk biztosítani a minőségi jelenléti oktatást, és mindent megtettünk azért, hogy mielőbb újrainduljanak a foglalkozások az óvodákban és a tanítás az iskolákban, ezt szeretnénk továbbra is megőrizni.”

A közgyűlés során ismertették a szövetség éves munkáját, eredményeit, tevékenységét. Az elhangzottak alapján kétség sem fér hozzá, hogy a kárpátaljai magyar pedagógusok azért dolgoznak nap mint nap, hogy a tanulók számára biztosítsák az anyanyelvű oktatást. December 13-án azonban második olvasatban is elfogadta az ukrán törvényhozás az Ukrajna nemzeti kisebbségeiről (közösségeiről) című törvényt, melynek kidolgozása során nem vették figyelembe a kárpátaljai magyar érdekvédelmi szervezetek javaslatait. Az elfogadott törvény továbbra sem rendezi a kárpátaljai magyar nemzeti kisebbség oktatási és nyelvhasználati jogait, a korábbi 1992-es nemzeti kisebbségi törvényhez képest pedig visszalépések vannak a korábban meglévő kisebbségi jogok tekintetében. Erre reagálva a KMPSZ elfogadott egy tizenkét pontból álló nyilatkozatot is, melyben kéri az illetékes állami szerveket, hogy tegyenek meg mindent az oktatáshoz való egyenlő hozzáférés jogának valós biztosítása ügyében.

„Reménykedünk és imádkozunk, hogy minél hamarabb véget érjen ez az őrült háború, és Ukrajna Európa része lehessen. Azonban az oda vezető út Kárpátalján keresztül vezet, és akkor majd talán meghallanak és megértenek minket, addig is minden elnyomás ellenére, a keresztény hit jegyében, szeretettel, a békességet várva tesszük a dolgunkat” – zárta beszédét dr. Orosz Ildikó.

Ezt követően dr. Szilágyi Péter helyettes államtitkár úr tartotta meg köszöntőbeszédét.

„Magyarország számára kiemelten fontos, hogy Ukrajnában mielőbb béke legyen. Az egész magyarság érdekelt abban, hogy a szomszédos Ukrajna szuverén, kiegyensúlyozott, demokratikus jogállam legyen, ahol a nemzeti kisebbségek – köztük a kárpátaljai magyar kisebbség is – biztonságban és nyugalomban élhetnek szülőföldjükön” – hangsúlyozta beszédében. Továbbá köszönetét fejezte ki a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség minden munkatársa, a Kárpátalján tevékenykedő magyar ajkú pedagógusok, a helyi önkormányzatok vezetői és minden tenni akaró nemzettársa felé, hiszen nekik hála élhet még ma is magyar Kárpátalján.

Mindemellett biztató szavait tolmácsolta, miszerint a kárpátaljai magyar közösség támogatása a továbbiakban is folyamatos a magyarság részéről. „Mindent megteszünk azért, hogy a kárpátaljai magyar szervezetek működését ebben a háborús helyzetben is biztosítani tudjuk” – mondta a helyettes államtitkár.

A Nemzetpolitikai Államtitkárság támogatása révén, a KMPSZ közreműködésével 2022-ben SakkTesi innovációs és önfejlesztő program valósult meg Kárpátalja több intézményében. Ennek alkalmából az év folyamán tíz kárpátaljai óvoda óvodapedagógusa, valamint tíz általános iskola pedagógusa vehetett részt a program online képzésén.

A továbbképzés legfőbb célja, hogy a pedagógusok megismerjék a SakkTesi Program kínálta lehetőségeket, a sakkozás, a sakkstratégia és sakktaktika alapjait, alkalmazásának lehetőségeit az óvodáskorú gyermekek mozgásfejlesztésében, illetve az 1–4. évfolyam testnevelésórai munkájához kapcsolódóan. A program a Polgár Judit-módszer legújabb eleme. A gyermekek egy óriási sakkszőnyegen végzik a mozgásos gyakorlatokat, amelyek a hatékony eligazodást, a térben való tájékozódást és a játékos cselekvéstanulást segítik.

Azok, akik korábban részt vettek a továbbképzésen, a közgyűlés alkalmával SakkTesi-ajándékcsomagot vehettek át, melyeket dr. Szilágyi Péter adott át a programban részt vevő intézmények képviselőinek.

A KMPSZ eddigi tevékenységét nyílt szavazás formájában értékelték, melynek eredményeként a szervezet tevékenységét egyöntetűen, egyetlen ellenvélemény nélkül megfelelőnek minősítették.

A közgyűlés kulturális programjaként nagydobronyi karácsonyi énekek csendültek fel Kocsis Rebeka és Gyurkó Abigél előadásában, akik az „Által mennék én a Tiszán…” népdaléneklési verseny helyezettjei. Felkészítő tanáruk Kokas Erzsébet volt, a Kokas Banda népdalénekese.

A közgyűlés napirendi pontjainak végéhez érve a történelmi egyházak képviselői Isten áldását kérték a pedagógusokra, hogy továbbra is sikeresen tudják végezni munkájukat, és jelek lehessenek, ahogy maga Jézus Krisztus is egy jel, egy tanító volt mindannyiunk életében.

A közgyűlés során a jegyzőkönyvet Király Katalin és Kovács Erika vezette.

Facebook
Twitter