A Kárpátaljai Katolikus Szent Márton Egyesület az ifjúságért „A fiatalok igénylik ezeket a programokat”

A Kárpátaljai Katolikus Szent Márton Egyesület a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye ifjúsággal is foglalkozó szervezete, s mint Megyesi László, az egyházmegye állandó diakónusa és az említett egyesület elnöke kifejti, ilyen értelemben az egyházmegye ifjúsági szervezetének is lehet nevezni. De milyen munkát is fejt ki a fiatalok körében? Erről és az ehhez kapcsolódó kérdésekről beszélgetett el lapunk munkatársa az egyesület elnökével.

– Hány éves korosztállyal foglalkoznak, s milyen ifjúsági rendezvényeket szerveznek egyházmegyei, illetve egyházközségi szinteken? – indítom a beszélgetést.

– Főként 10 év fölötti fiatalokkal foglalkozunk (10–18 év közöttiekkel), de természetesen idősebb fiatalok is részt vesznek a programjainkon. Egyházmegyei szinten rendszeres jelleggel megrendezzük az Egyházmegyei Ifjúsági Találkozót, a Ministráns Tábort és Focikupát, a Kárpátaljai Keresztény Gitáros Tábort (idén 20. alkalommal került rá sor), az Adventi és Nagyböjti Ifjúsági Lelkigyakorlatot, az Ifjúsági Nagytábort (Hittantábort), valamint az Ifjúsági Animátorképzést. Egyházközségi szinten változó a helyzet (az egyes egyházközségektől függ), de általában a következő programok kerülnek lebonyolításra (a teljesség igénye nélkül): katekézisek (hittanórák) az egész tanév folyamán, heti rendszerességgel, kézműves-foglalkozások ugyancsak heti rendszerességgel, kirándulások, illetve egyházközségi nyári táborok (bibliai hetek).

– A rendezvények mennyire vonzóak a fiatalok számára, sokan vesznek rajtuk részt? Növekszik, egy szinten mozog vagy csökken a népszerűségük?

– A fiatalok igénylik ezeket a programokat. Egy-egy lelkigyakorlaton 40-en, 50-en, időnként 65-en, 70-en vesznek részt. A Ministránstáborban 90 fiatal jelenik meg, a Nagytáborban közel százan, a Gitáros Táborban általában 40-en, 50-en. Megjegyzem: van olyan program, ahol limitált a létszám. S azt tapasztaljuk, hogy az elmúlt egy-két évben egyre többen vesznek részt a rendezvényeken, a programok népszerűsége nő.

– Voltak-e olyan rendezvényeik, amelyek előbb a Covid-járvány miatt, majd az utóbbi két évben a háború miatt elmaradtak?

– A járvány idején, majd a háború első pár hónapjában kénytelenek voltunk szüneteltetni a nagyobb létszámú programokat, jelenleg azonban minden eddigi programunkat folytatjuk.

– A háború kitörésekor a háborús menekültek között sok római katolikus fiatal is külföldre távozott?

– Voltak, akik külföldre mentek, pontos számot sajnos nem tudok mondani.

– Már korábban, a békeévekben is sok római katolikus fiatal települt ki, illetve vállalt vendégmunkát? Mely országokba mentek leginkább dolgozni, illetve mely országokba települtek ki?

– Pontos statisztikát nem tudok mondani, ezeket a számokat nem követtük. Fontosabb volt azokkal foglalkozni, akik itthon maradtak. De úgy gondolom, hasonló a helyzet, mint más felekezeteknél. Többen a tanulmányaik miatt mentek külföldre, többnyire Magyarországra, és utána ott is telepedtek le.

– Milyen arányban tudnak megélni a fiatalok a vendégmunkából, illetve az itthoni munkákból? Mennyire nehéz itthon boldogulniuk a fiataloknak, és kb. hány éves korukig vannak ráutalva szüleik támogatására? Milyen életkorban tudnak már megállni a maguk lábán?

– Ez teljesen különböző lehet. A külföldi vendégmunka témakör nem része a szolgálatunknak, nem kísérjük figyelemmel. Ami az itthoni boldogulásukat illeti, a jelen helyzetben minden fiatalnak nehéz. A szülők támogatják őket, amíg tudják, s amíg szükség van rá. Ez egyénenként és családonként változó lehet.

– Az egyházmegye külföldi ifjúsági szervezetekkel is kapcsolatban van? Ezek révén szerveztek-e közös táborozásokat, hitmélyítő rendezvényeket, egyéb programokat, itthon, illetve külföldön?

– Természetesen kapcsolatban állunk más ifjúsági szervezetekkel is. Kárpátalján és külföldön is vannak partnereink, akikkel időnként közös programokat szervezünk itthon is, és külföldön is. Jelenleg, a háborús helyzetben inkább az utóbbi releváns. Több alkalommal várják a gyerekeket, fiatalokat Magyarországra táborozni.

– Végezetül: milyen ifjúsági rendezvényeik lesznek a közeljövőben?

– Néhány hete volt egy ifjúsági lelkigyakorlatunk Nagyszőlősön Hajas Ámosz OFM atya vezetésével. Idén nagyobb, egyházmegyei szintű ifjúsági rendezvényünk már nem lesz. Egyházközségi szinten lesznek kézműves-foglalkozások, adventikoszorú-kötések, Szent Miklós-napi Mikulás Estek, illetve karácsonykor a betlehemes játékok.

Előremutató, hogy akárcsak a református, a római katolikus fiatalok körében is egyre népszerűbbek az egyházi ifjúsági rendezvények, mivel civilizációnk egyik legfontosabb alappillére (a görög filozófia és a római jog mellett) a keresztény vallás. És itt, Kárpátalján is fontos, hogy a történelmi egyházak minél jobban magukhoz vonzzák az ifjúságot, keresztény erkölcsiséggel vértezzék fel őket, s attól is megmentsék a fiatalokat, hogy később elcsábítsa őket az alkoholizmus, vagy éppen a narkománia. De még jobb lenne, ha minél többen tudnának boldogulni szülőföldünkön, s így az ifjúság még nagyobb részét elérnék történelmi egyházaink.

Lajos Mihály