A Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye új püspökének beiktatásán – Az Üdvözítő műve folytatódik

A Munkácsi Szent Márton Székesegyházban ünnepi szentmise keretében beiktatták a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye új püspökét, Lucsok Péter Miklóst. Az alkalmat megtisztelte jelenlétével számos magas rangú ukrajnai és magyarországi egyházi méltóság, valamint több önkormányzati tisztségviselő és diplomata. Emellett jónéhány zarándok érkezett az anyaországból, Szlovákiából, Lengyelországból és a világ más távolabbi tájairól. 

A beiktatás kezdetén Visvaldas Kulbokas érsek, kijevi apostoli nuncius bemutatta és felolvasta Ferenc pápa apostoli levelét, melyben a szentatya arra buzdította a püspököt, hogy tegyen meg mindent annak érdekében, hogy az evangélium továbbra is tisztán hirdettessék a Munkácsi egyházmegyében. Az egyházi szolgálattevőket és híveket pedig arra szólította fel, hogy a főpásztort segítsék ennek a nem könnyű szolgálatnak az ellátásban. Visvaldas Kulbokas beszéde végén megköszönte Majnek Antalnak az egyházmegyében több mint negyedszázadon át odaadóan végzett püspöki szolgálatát.

Miután Lucsok Péter Miklós elfoglalta a püspöki széket és kezébe adták a püspöki pásztorbotot, a papok, a szerzetesek, az apácák, valamint az egyházi intézmények irányítói az új püspököt arról biztosították, hogy továbbra is engedelmesen és a legjobb tudásuk szerint látják el feladataikat.

A Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye új püspökének beiktatásán. Fotó: Kárpátinfo/Kovács Elemér
A Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye új püspökének beiktatásán. Fotó: Kárpátinfo/Kovács Elemér

Az új püspök a beiktatás alkalmából bemutatott szentmisén Pál apostolnak az efezusiakhoz írt levelét idézte: „Testvéreim! Erősödjetek meg az Úrban az Ő hatalmas ereje által. Öltsétek tehát magatokra Isten teljes fegyverzetét, hogy a gonosz támadása idején ellenállhassatok és minden tekintetben helytálljatok. Készüljetek fel: derékövetek legyen az igazmondás, páncélotok az igazlelkűség! Legyetek útrakészek, hogy a békesség örömhírét bárhová elvigyétek”. Igen, ma különösen fontos a béke hirdetése, s az, hogy engedelmeskedjünk a legfőbb parancsnak: szeressétek egymást, mint ahogy én szerettelek benneteket. Mindenki tudja, Jézus Krisztus szavai ezek, emlékeztetett rá a frissen beiktatott főpásztor. Továbbá ne feledjétek a Megváltó szavait: nincs nagyobb szeretet annál, mint aki életét adja felebarátaiért. Lucsok Péter Miklós a saját sorsa és elhívása kapcsán szólt arról is, hogy „Isten szeretetének nem lehet ellenállni, az Istennel való találkozáskor én igent mondtam és befogadtam Őt”. A hívekhez fordulva pedig arra kérte őket: imádkozzanak azért, hogy hűségesen tudja szolgálni a rábízott nyájat.

A beiktatási szertartás végén számos köszöntő hangzott el. Molnár János beregszászi esperes-plébános Ferenc pápa szavait idézte: „Urunk Jézus Krisztus, akit az Atya küldött el, hogy megváltsa az embereket, tizenkét apostolt küldött a világba, hogy – eltelve a Szentlélek erejével – hirdessék az evangéliumot minden népnek, egyesítve őket egyetlen pásztor vezetése alatt. Az egyház élő hagyományában ez az elsődleges szolgálat, így az apostoli jogfolytonosság révén továbbra is fennáll: az Üdvözítő műve folytatódik. A papjai által körülvett püspökben maga a mi Urunk, Jézus Krisztus a legfőbb pásztor van jelen közöttetek”.

Az ünnepi szentmise három nyelven – magyarul, ukránul és latinul – zajlott.

Kovács Elemér