Bethlen Gábor fejedelemre emlékeztek Huszton

Csendes koszorúzással és ökumenikus istentisztelettel emlékezett meg a Felső-Tisza-vidék magyarsága Bethlen Gábor fejedelem alakjáról október 8-án, Huszton. A Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet által rendezett Bethlen-­napra idén a háború miatt szerény körülmények között került sor.

A huszti református templomban összesereglett magyarság számára ökumenikus istentisztelet keretében Jenei Károly viski református lelkipásztor, ideiglenes huszti lelkész hirdette Isten igéjét Sámuel könyve 23. fejezetének 1–5. verse alapján, párhuzamba állítva Dávid király küzdelmeit és életét Bethlen Gábor életével. A lelkész igehirdetésében kiemelte: Bethlen Gábor Erdély aranykorát hozta el. Az Isten, haza, család elvét vallotta. A „kirakatban” egy sikertörténet volt Bethlen Gábor élete, ahogyan Dávid királyé is. Azonban mindkét vezetőnek emberpróbáló mélységeket kellett megjárnia, ami Istenbe vetett hitük és szilárd meggyőződésük nélkül nem sikerült volna, s mindkét ember ez által a szilárd meggyőződés és hit által tudott igazán nagyot alkotni.

Csernicskó István, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola rektora kérdésünkre kifejtette: „Úgy gondoljuk, hogy előrefelé haladni csak úgy lehet, ha az ember néha belenéz a visszapillantó tükörbe, s látja, hogy honnan jön, mert akkor könnyebb megtalálni azt az utat is, hogy merre tart. Éppen ezért nagyjainkra emlékezni kell, akik tettek valamit, akik hatottak, alkottak, gyarapítottak azért, hogy a haza fényre derüljön.” Hozzátette: „Így van ez most is. Amikor Beregszászból indultam, még csúnya, esős idő volt, Husztra érve már kisütött a nap; abban bízunk, hogy ha emlékezünk régi nagyjainkra, és a jelenben pedig tesszük a dolgunkat, akkor nemcsak Huszt fölött, de Kárpátalja és Ukrajna fölött is kivirul az ég.”

Molnár Krisztina, a Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet koordinátora elmondta: „A szervezet megalakulása óta arra törekszik, hogy összehozza a kárpátaljai magyarságot. Az elmúlt évek során a Bethlen-napot Huszt főterén ízek és szolgáltatások utcájával, kulturális koncertekkel, tűzshow-val, vásári forgataggal ünnepeltük. Ezt sajnos a Covid-járvány, majd pedig a háború óta nem tudtuk megvalósítani, de kötelességünk az emlékezés, így csendes koszorúzással és ökumenikus istentisztelettel méltatjuk Bethlen alakját.”

Sari József, a KMKSZ Felső-Tisza-vidéki Középszintű Szervezetének elnöke szerint sajnálatos, hogy olyan időszakban élünk, amikor nem a régi formában tarthatjuk meg a Bethlen Napot. De a politikus reményét fejezte ki, hogy visszatérhetnek majd a hagyományos ünnepléshez. „Fontos Bethlen Gábor, nemcsak a husztiak számára, de Erdély számára, a nemzet számára is. Mert egy olyan kornak az embere volt, aki nagyon nehéz viszonyok között, de tündérkertet varázsolt Erdélyből” – fogalmazott Sari József.

Az ökumenikus istentiszteleten Szulincsák Sándor római katolikus esperes is hirdette Isten igéjét. Ezt követően a megjelentek elhelyezték az emlékezés koszorúit a vár alatt található, Kölcsey Ferenc Huszton írt epigrammájának emléket állító táblánál.