UMDSZ

Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség

Felszámolnák a Beregszászi Erdőgazdaságot

5/5

Kárpátalján 20 állami erdőgazdaság működik. A megyei erdő- és vadgazdálkodási főosztály által javasolt modell szerint hat ilyen gazdaság maradna.

Az új közigazgatási-területi beosztás alapján azt javasolják, hogy minden járásban maradjon legalább egy, ám ez alól kivétel lenne a Beregszászi járás, mert itt felszámolnák a Beregszászi Állami Erdőgazdaságot — annak ellenére, hogy az hatékonyan működik.

Ez pedig minimum oda vezetne, hogy komoly veszteségeket szenvedne a Beregszászi kistérség költségvetése.

Manapság, amikor élesen vetődik fel a befektetések, az új munkahelyet létrehozásának, az adók és illetékek befizetésének kérdése, roppant meggondolatlan és kontraproduktív lenne a Beregszászi Állami Erdőgazdaság tervezett felszámolása.

A napirenden szereplő határozati javaslatok megvitatása során a képviselők, többek között, támogatták, hogy a Nagyberegi kistérség 360 ezer hrivnya szubvenciót adjon át társfinanszírozásként a városi hulladéklerakó rekonstrukciójára és rekultiválására.

Továbbá jóváhagytak egy sor, az iskolák, óvodák, könyvtárak, valamint más oktatási és kulturális intézmények Alapszabályaiban eszközölt technikai módosítást, amelyekre a közigazgatási reform realizálása miatt volt szükség. Emellett döntés született számos, földterületekkel kapcsolatos kérdésben is.

Forrás: KISZó

Facebook
Twitter