UMDSZ

Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség

Hatodszor adták át a Linner-díjat – A jó példa követésre talál

5/5

Hiába telt el több mint fél évszázad a legendás hírű sebész főorvos a halála óta – valószínűleg már csak kevesen vannak közöttünk azok közül, akiket meggyógyított –, ám Linner Bertalan emléke továbbra is elevenen él Beregszász és a környező települések lakóinak szívében. Bizonyítván, hogy a nagy szaktudással, kellő alázattal végzett értékteremtő munka, valamint a mélységes keresztény hit, amely elsősorban a cselekvő szeretetben, az elesettek gyámolításában ölt testet, meghozza a gyümölcsét, hangzott  el a Beregardó központjában található Perényi Kultúrkúriában megtartott Linner-díj átadó ünnepségén.

Az alkalomra  a hagyományoknak megfelelően nemcsak az idei díjazottak, családtagjaik és munkatársaik, hanem a korábban kitüntetettek is meghívást kaptak. Emellett jelen voltak a nővér- és orvoskollégák, Magyarország kárpátaljai külképviseleteinek diplomatái és a sajtó képviselői.

Örömmel nyugtázhatjuk, hogy a jó példa mindig követésre talál. Ma is vannak szép számmal olyan orvosaink, ápolóink, akik az orvoslegenda, Linner Bertalan példáját követve értéket teremtenek, és a keresztény értékek mentén élik az életüket, hangsúlyozta megnyitó beszédében Jakab Eleonóra, a díjat alapító Beregszászi Keresztény Értelmiségiek Szövetségének (BKÉSZ) elnöke.

Szűrös Mátyás, Magyarország Beregszászi Konzulátusának konzulja köszöntőjében azt emelte ki, hogy a Vérke-parti városnak immáron bő másfél évszázada sokszínű a kulturális élete, s ez olyan érték, ami segít az itteniek identitásának megőrzésében, s abban, hogy szülőföldjükön otthon érezzék magukat.

Keresztes Dénes, a magyarországi Keresztény Értelmiségiek Szövetségének alelnöke a Kárpát-medencei Magyarság Evangelizációjáért Alapítvány képviseletében is elismeréssel szólt arról a sokirányú tevékenységről, amelyet Beregszászi Keresztény Értelmiségiek Szövetsége évek óta folytat az itteni magyarság anyanyelvének, vallásának, kultúrájának megőrzése érdekében, és gyümölcsöző kapcsolatot ápol a magyarországi tagszervezetekkel. Tudjuk, milyen nehéz időket él át ez a nemzetrész, melyet erőnkhöz mérten mind erkölcsileg, mind anyagilag támogatni fogunk a jövőben is, ígérte Keresztes Dénes.

Példamutató az a hozzáállás, ahogy a beregszásziak ápolják Linner Bertalan emlékét, őrzik és tovább gyarapítják szellemi hagyatékát, hangsúlyozta Lovas András, aki az ünnepségen a Linner családot képviselte.

Molnár Krisztina, az ünnepséget befogadó, annak helyszínt adó Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet munkatársa, az est moderátora ismertette Linner Bertalan életútját, melyből kiderült, hogy a Budapesten végzett fiatal orvos az első világháborúban harctéri sebészként hívta fel magára a figyelmet, mivel humanista hozzáállása már ekkor megmutatkozott: ugyanolyan lelkiismeretesen látta el a fogságba esett ellenséges katonák sebeit, mint a sajátjaiét. Megtudtuk, hogy a háború után hiába hívták kecsegtető ajánlatokkal különböző nagyvárosok elit kórházaiba, ő ragaszkodott szülővárosához, ahol az 1969-ben bekövetkezett haláláig végezte magas színvonalon orvosi hivatását. Linner Bertalan nem lett volna olyan sikeres, ha nem tud maga mögött egy, a nővérekből és ápolókból álló felkészült, munkáját lelkiismeretesen végző csapatot, emlékeztetett rá az előadó.

Bárdos István, a Linner-díj kuratóriumi elnöke a díj ismertetésekor hangsúlyozta: az elismerésben minden esztendőben olyan orvos, illetve ápoló részesül, aki mély hivatástudattal végzett munkája mellett valamelyik keresztény közösségben gyakorolja a hitét.

Idén orvosi kategóriában Jakab Lajos, badalói családorvos vehette át a Linner-díjat. Laudációjában Kovácsné Marton Erzsébet, a Kárpátinfo felelős szerkesztője kiemelte: a szülőfalujában immáron több mint húsz esztendeje praktizáló doktor olyan nagy tudású, szerény, segítőkész, a közösségért áldozatokra képes ember, aki alázattal hajol le a legelesettebbekhez is, egész életével a krisztusi szeretetet hirdeti, és Isten áldott eszközeként gyógyít testet-lelket, így méltó minden elismerésre.

Az ápolói kategóriában a Linner-díj 2022-es kitüntetettje Menzák Erzsébet, aki immár 57 éve folyamatosan és lelkiismeretesen látja el munkakörét. Hosszú évtizedeken át iskolaorvosok mellett dolgozott, s így hatékonyan vette ki részét a felnövekvő nemzedék egészségének megőrzésében, az egészséges életmód propagálásában.

A díjátadást követően Jakab Lajos köszönetet mondott családjának, kollégáinak, akik mindenben segítették és segítik most is munkáját. Minden elismerés azoké az egészségügyi szakembereké, akik a nehéz körülmények ellenére a szülőföldön maradás mellett döntöttek. Elismerés illeti a Kárpátaljai Magyar Egészségügyi Dolgozók Társaságát és a Keresztény Orvosok Kárpátaljai Egyesületét, amelyek tanulmányutak, szakmai konferenciák szervezésével évek óta azt segítik, hogy orvosaink elsajátítsák a legújabb diagnosztikai és gyógyítási módszereket.

Munkám során többezer gyermeknek adtam be különböző védőoltásokat, és kellő empátiával sikerült velük megtalálni a közös hangot, nyilatkozta a sajtónak a másik kitüntetett, Menzák Erzsébet.

Levetítésre került a Linner-díjról szóló kisfilm. Ezt követően Gogola Éva tolmácsolásában elhangzott Reményik Sándor Az orvos c. verse, majd a jelenlevők Markó Veronika citerajátékában gyönyörködhettek. Az ünnepség díszvacsorával ért véget.

Kovács Elemér

Facebook
Twitter