Kiállítás és filmbemutató a Munkácsy Mihály Magyar Házban – Horváth Anna gazdag öröksége

Életünk során hiába tettünk szert sok-sok tudásra, ha azt nem sikerül átadni az utánunk következő nemzedékeknek, akkor bizony nem jól sáfárkodtunk sem a tehetségünkkel, sem a sors által számunkra kiszabott évekkel… Csak tiszta szívvel szabad hozzányúlni papírhoz, vászonhoz, emberi lelkekhez. Az ilyen és ehhez hasonló gondolatok köré épül fel az a dokumentumfilm, amely a kiváló szobrásznak és keramikusnak, a nagyszerű beregszászi lokálpatriótának, a város szellemi élete egyik irányítójának, Horváth Annának állít emléket. 

A „Mindenki Annuskája” című alkotást, amelyet Fehér Rita, a Kárpátaljai Magyar Filmgyártásért Alapítvány elnöke készített, a művésznő halálának 18. évfordulóján került bemutatásra. A Latorca-parti város patinás épületének galériájában ugyanekkor nyílt kiállítás Horváth Anna szobraiból, érméiből, festményeiből, grafikáiból. Az iménti felsorolásból is kitűnik, hogy mennyire sokoldalú volt az autodidakta művész, akire szülővárosában az idősebb és a középnemzedék tagjai – és nem csak magyarok – még jól emlékeznek.

Kiállítás és filmbemutató a Munkácsy Mihály Magyar Házban - Horváth Anna gazdag öröksége. Fotó: Kárpátinfo/Kovács Elemér
Kiállítás és filmbemutató a Munkácsy Mihály Magyar Házban – Horváth Anna gazdag öröksége. Fotó: Kárpátinfo/Kovács Elemér

Úgy tudjuk, hogy a nagy ember minden közegben és minden mérték szerint nagy, ezért Horváth Annára olyan emberként kell tekinteni, aki minden szempontból örökérvényűt alkotott, hangsúlyozta megnyitó beszédében Papp Ferenc, Magyarország Ungvári Főkonzulátusának konzulja. A művésznő szüntelenül kísérletezett különböző formai és technikai megoldásokkal. Horváth Anna számos zsánerszobor megalkotója, e művek a kárpátaljai és a magyarországi népművészet hagyományaira épülnek. Éremművészként rendszeresen szerepelt rangos nemzetközi kiállításokon.

Fehér Rita, a film alkotója annak a meggyőződésének adott hangot, hogy az elmúlt másfél évszázad során Beregszászon tevékenykedő nagyszerű emberek – köztük Linner Bertalan sebészfőorvos, számos tanárember, zenész, művész és iparos, no és Horváth Anna, akire ma emlékezünk – hosszú időre meghatározták Beregszász lelkiségét, jelentős mértékben hozzájárultak ahhoz, hogy a település a kárpátaljai magyarság szellemi-kulturális központjává vált és akként működik ma is.

A dokumentumfilmben megszólaló – Finta Éva és lánya, Szabó Eszter, Matl Péter, Bárdos István, Fring Erzsébet, Hrica László, Bartha Gusztáv, Máté Magda és e sorok írója – felelevenítették, hogy milyen sokoldalú, nagy tudású egyéniség volt Horváth Anna, aki valamennyiünket arra tanított, hogy a közösségben eltöltött idő a leghasznosabb. Néhai Sütő Kálmán, Som község nagyszerű szülöttének, a parasztköltőnek az utolsó kötete ezzel a címmel jelent meg: „Az életem most széjjel osztom”. Horváth Anna – mutattak rá a filmben nyilatkozók – ezt tette ifjú korától egészen a 2005-ben bekövetkezett haláláig.

Kiállítás és filmbemutató a Munkácsy Mihály Magyar Házban - Horváth Anna gazdag öröksége. Fotó: Kárpátinfo/Kovács Elemér
Kiállítás és filmbemutató a Munkácsy Mihály Magyar Házban – Horváth Anna gazdag öröksége. Fotó: Kárpátinfo/Kovács Elemér

A filmvetítés után a jelenlevők a kiállítóterembe vonultak, ahol először Tarpai József, az intézmény igazgatója köszöntötte az egybegyűlteket. Amikor néhány évvel ezelőtt itt, Munkácson megvettük Erdélyi Bélának, a kárpátaljai festőiskola egyik megalapítójának a vár tövében álló házát és ott kiállítótermet, alkotóműhelyt és szállást alakítottunk ki az éppen oda meghívott művészek számára, arra gondoltunk, hogy ehhez hasonlóan méltó helyet kellene létrehozni Beregszászon Horváth Anna életművének bemutatására. Örömmel jelenthetem, hogy az épület már áll, s remélhetően ebben az esztendőben át is tudjuk adni, mondta Tarpai József.

Nagy köszönettel tartozom a kárpátaljai utam szervezőinek azért, hogy a helyi politikusokkal és közéleti szereplőkkel való találkozók megszervezése mellett lehetővé tették, hogy egy ilyen színvonalas kulturális rendezvényen is részt vegyek, mondta a megnyitón Heizer Antal, Magyarország frissen kinevezett kijevi nagykövete. Aki arról biztosította a jelenlevőket, hogy az anyaország a továbbiakban is támogatni fogja a kárpátaljai magyarságot nyelvének, kultúrájának, hagyományainak megőrzésében.

Horváth Anna gazdag életműve tovább él, fogalmazott a hagyaték őrzője, a jelenleg Sárospatakon élő József Attila-díjas költő, Finta Éva, utalva arra, hogy a művésznő alkotásait hamarosan mind a beregszásziak, mind a városba látogatók méltó környezetben tekinthetik és csodálhatják meg.

Matl Péter munkácsi szobrászművész, Horváth Anna tanítványa arra hívta fel a figyelmet, hogy hiába telt el közel húsz esztendő a művésznő halála óta, személyisége tovább munkálkodik azok lelkében, akik ismerték, szerették, felnéztek rá és követték bölcs tanácsait, útmutatásait.

Kovács Elemér