KRISZ-közgyűlés: Balázs Antal az új elnök – Életünkkel hirdessük Jézust

A Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet (KRISZ) több mint két évtizede a fiatalok közti missziói munkát, annak szervezését, vezetését tűzte ki céljául, s ennek megfelelően végzi szolgálatát ma is. Ez a szervezet olyan emberek közössége, akik azt szeretnék, hogy mind több fiatal megismerje Istent, az Ő üdvözítő kegyelmét, s a cél elérése érdekében számtalan tartalmas programot szervez. Az elmúlt hétvégén került sor a szervezet soron következő tisztújító közgyűlésére, melynek Beregszászban a református gyülekezeti terem adott otthont. 

Az alkalom Zán Fábián Sándor püspök, a KRISZ alapító elnökének áhítatával vette kezdetét. Az igehirdető ezúttal Keresztelő Jánost – aki hitelesen készítette Jézus útját – állította az ifjúsági szervezet vezetői, tagsága elé. „János nem tett ugyan egyetlen csodát sem, de mindaz, amit János őróla (Jézusról) mondott, igaz volt. És ott sokan hittek benne.”  (Jn 10, 40–42) Nektek sem kell csodát tenni, hanem életetekkel kell hirdetni Jézust, személyes bizonyságtételetek által kiáltó hang kell legyetek a lelki sivárságban, minden alkalommal, minden találkozáskor Jézusról kell beszélni, úgy, hogy higgyenek benne, mondta a püspök. A KRISZ feladata, hogy a fiatalok nyelvén juttassa el az evangéliumot az ifjúsághoz, hogy megtapasztalhassák, elmondhassák rendezvényeik után: „És ott sokan hittek benne”.

Barta Attila leköszönő elnök beszámolójában gazdag programról tudott számot adni. A KRISZ szervezésében a gyülekezetek az elmúlt évet is a hagyományoknak megfelelően imahéttel kezdték. Márciusban „Húsvétra hangolva” címmel ifjúsági délutánt szerveztek Beregardóban, ahol zsúfolásig megtelt a templom.

KRISZ-közgyűlés: Balázs Antal az új elnök - Életünkkel hirdessük Jézust
KRISZ-közgyűlés: Balázs Antal az új elnök – Életünkkel hirdessük Jézust

Áprilisban tinihétvégére került sor a Bereg Campben, ahol a reménység mellett az elhívás témáját is boncolgatták. Még tavasszal elkészítettek egy ifjúsági evangelizációs anyagot 5 estére, amely „A reménység estéi” címet kapta. Minden gyülekezet megkapta ezt az anyagot, így önállóan szervezték ezeket az estéket a saját bázisukon. Elkészítették a konfirmandus hétnek az anyagát is, amely alapján tartották meg a konfirmandus heteket a gyülekezetekben.

Nyáron munkatársképzésre került sor, s a résztvevők augusztusban a Nagyberegi Református Líceum bázisán megszervezték a nagy népszerűségnek örvendő KRISZ-hetet. Újraindították a KRISZ-szövit, melynek keretében a megtért fiatalokat gyűjtik össze.

Októberben a nagyberegi református templomban tartották a Bereg megyei konfirmandus csendesnapot, melyen Pintér Béla keresztyén énekes is szolgált. Október 31-én imaéjjelre hívták a fiatalokat, az alkalomnak a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola adott otthont.

December első napjaiban evangelizációs alkalmat szerveztek a Péterfalvai Református Líceumban, az év zárásaként pedig Balazséron került sor az adventi dicsőítő alkalomra. És még decemberben elkészítették az idei év első hetében tartott imahét füzetét is.

A továbbiakban Balogh Enikő, az ifjúsági szervezet főtitkára tartotta meg a zárszámadást, illetve ismertette az évi költségvetést. Ezt követően a tisztségviselők megválasztására került sor, melynek eredményeként a KRISZ következő két évében Balázs Antal beregardói és makkosjánosi lelkész tölti be az elnöki tisztet, alelnökké ismét Pataki Gábort választották, és Balogh Enikőt erősítették meg a főtitkári pozícióban. Az alkalmon a küldöttek a választmány összetételéről is szavaztak.

– A közgyűlés végén a szervezet új elnökét kérdeztük tervekről, célokról. 

– A KRISZ-nek vannak évek óta jól működő alkalmai, amiket természetesen szeretnénk folytatni, de új tervek is vannak – vallja Balázs Antal. – Egy-két héten belül szeretnénk egy megbeszélést tartani az újonnan megválasztott választmányi testülettel, ahol összeállítjuk az éves programot. Tavasszal fontos lenne egy ifjúsági hétvégét szervezni a fiatalok számára. Idén is el szeretnénk készíteni a konfirmandus hét anyagát, ha felkérést kapunk rá az egyházkerülettől. Nyáron igyekszünk megszervezni a KRISZ-hetet, ami mindig nagy népszerűségnek örvend.

Közben szeretnénk egy alapos felmérést készíteni az itthon lévő fiatalokról, és a működő ifi csoportokról. Nagyon fontosnak tartom az ifjúsági munkatársképzők elindítását. Ha Isten és az ukrajnai helyzet engedi, jó lenne a nyár folyamán egy hegymászós túrázást szervezni a fiataloknak. És az alkalmak mellett van még két nagyon fontos feladatom. Szeretném, ha a KRISZ-székház ki lenne használva. Ha lennének bérlők, a nyári időszakban pedig szeretnénk oda ifitalálkozókat szervezni. De ehhez szükség van egy felújításra. A másik fontos feladatom pedig a potenciális új munkatársak felkutatása és bevonása a KRISZ életébe és szolgálatába. Nagy terveim vannak, és hála Istennek van egy szuper és jól felkészült csapat mögöttem, akik lelkesek és akikre lehet számítani.

– Sok sikert és Isten áldása legyen munkájukon, szolgálatukon.