UMDSZ

Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség

Áldott húsvéti ünnepeket!

5/5

„Ne féljetek. A Názáreti Jézust keresitek, a ki megfeszíttetett; föltámadott.” (Mk 16,6)

Minden esztendőben örömmel és várakozással érkezünk Húsvét ünnepéhez.

Vágyunk az evangélium üzenetére, amely megérint, felemel és továbbindít. Szükségünk van Istennek húsvéti örömhíréből szerteáradó bíztatására, hogy életeinkbe, közösségeinkbe, népünkbe beáradjon a Krisztus feltámadásából származó örvendezés.

A Húsvét az idén is azt üzeni, hogy Isten cselekszik. Isten feltámasztotta Krisztust, Isten cselekszik érettünk, Isten cselekszik életünkben. Ezt kell megtapasztalniuk az asszonyoknak, a tanítványoknak, s mindazoknak, akikhez Jézus Krisztus feltámadásának híre eljut. Éljünk mi is a húsvéti hit és felismerés ereje által, ez adjon bíztatást, örvendezést, reménységet mindannyiunknak! Áldott ünnepet kívánunk!

Az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség elnöksége nevében:

dr. Zubánics László elnök
dr. Spenik Sándor UMNT elnök

Facebook
Twitter