UMDSZ

Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség

Miért kell katonaság Beregszászba? – A védelmi minisztérium válasza az UMDSZ levelére

5/5

Többször is felmerült az utóbbi években, hogy a védelmi minisztérium katonai alakulatot kíván állomásoztatni Beregszászon. Ahogy arról korábban beszámoltunk, az A2582-es jelzésű, különleges deszant egységet tervezik a Vérke-parti városba telepíteni. Hogy véglegesek a Beregszászra vonatkozó „katonai” tervek, arra az elektronikus közbeszerzési rendszerbe található bizonyíték. Az ott megjelent pályázat szövege szerint a szöveg szerint a deszantos dandár légi szállítású zászlóalja állandó lokációs pontjának létrehozására az évekig elhagyatott beregszászi katonai bázison kerül sor. Az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) levélben fordult a deszantos erők parancsnokságához. Arra akartak választ kapni, kiket és miért akarnak a nyugati határszélre telepíteni?

A parancsnokság a Zubánics Lászlónak, az UMDSZ elnökének címzett válaszlevelében elsősorban azt taglalta, hogy az ország védelme alkotmányba foglalt alapvető jog, amelyet az Ukrajna védelméről szóló törvényben és más jogszabályokban részleteznek melyek megfelelnek a vonatkozó nemzetközi egyezményekben foglalt rendelkezéseknek. A levélben idézik az alaptörvény 17. cikkelyét, amely az ország szuverenitásának és területi egységének megvédéséről szól. Emlékeztettek arra, hogy az ország védelme, szuverenitásának és területi egységének megvédése az Ukrán Fegyveres Erők feladata. Idézik továbbá a nemzetbiztonságról szóló törvényt, mely elsősorban az állampolgárok alkotmányos jogait és szabadságukat védelmezi, garantálja biztonságos és szabad élethez való jogot, a demokratikus értékek megteremtését, a jólétet és a fenntartható fejlődést, az alkotmányos rendet, a szuverenitás, a területi egységet.

Az Ukrajna védelméről szóló törvény értelmében a védelmi kérdésekben a Legfelső Tanács és az ukrán elnök dönt, az alkotmányba foglalt jogoknak megfelelően. Az ország védelmének szervezéséről és a sereg adminisztratív területi felosztásáról a Miniszteri Kabinet tesz javaslatot az ország elnökének. A védelmi terv kidolgozása a kormány hatáskörébe tartozik…

A hosszas és bonyolult jogi szövegben nincs válasz az UMDSZ által feltett kérdésre, mégpedig arra, hogy pontosan hány személyről lenne szó, honnan érkeznének és meddig maradnának Beregszászban ezek a katonák. Államtitokra hivatkozva a deszantos erők parancsnoksága nem válaszolta meg e kérdéseket.

A magyarságszervezet aggodalmára reagálva, a levélben emlékeztetnek arra, hogy a több éves tapasztalat szerint egy katonai egység állomásoztatását bárhol pozitívan szokta fogadni a helyi lakosság.

Végezetül azt ígérték, hogy időben tájékoztatják a helyi önkormányzatot a különleges deszantos egység Beregszászba való telepítésének menetéről, ezzel kapcsolatban nem tartanak vissza információkat – közölte Jevhen Mojszjuk, a deszantos erők parancsnokságának parancsnoka.

A tereprendezési munkálatokhoz már hónapokkal ezelőtt hozzáláttak. A szóban forgó terület évekig az önkormányzat tulajdonában volt, aztán a védelmi minisztériumhoz került. A kaszárnya tervdokumentációját a tárca tervezési alegysége már ki is dolgozta.

Szabó Sándor

Forrás: https://kiszo.net/2020/07/24/miert-kell-katonasag-beregszaszba-a-vedelmi-miniszterium-valasza-az-umdsz-levelere/

2020.07.24.

Facebook
Twitter