A magyar kultúra napja: Értelmiségi fórum a beregszászi Európa-Magyar Házban

Politikusok, társadalomkutatók és lélekbúvárok bizonyára az elkövetkezendő időben is sok mindent leírnak és elmondanak arról, hogy voltaképpen mi is szükséges a XXI. században ahhoz, hogy egy kisebbségi létbe szorított közösség hosszú távon megmaradjon. Sok még a nyitott kérdés, ám a kárpátaljai magyarság vezetői tisztában vannak azzal, hogy működőképes érdekvédelmi, egyházi és civil szervezeteink nélkül mindez megvalósíthatatlan. Ebből következik a legfontosabb: a maga helyén mindenki tegye a dolgát becsülettel, hangsúlyozták annak az értelmiségi fórumnak a résztvevői, melyet a magyar kultúra napja alkalmából tartottak Beregszászon az Európa-Magyar Házban.

A szervezők nevében Zubánics László, a megalakulásának 15. évfordulóját ünneplő Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet (KMMI) elnöke köszöntötte az egybegyűlteket, arra emlékeztetve mindnyájunkat, hogy az idei 2024-es esztendőben a magyarság számos jeles képviselőjének a kerek évfordulóját ünnepeljük. Számunkra különösen fontos, hogy megemlékezzünk vidékünk jeles történészéről, a száz éve született Váradi Sternberg János történészprofesszorról, aki egész nemzedékeket tanított, és növendékeit mindig arra biztatta, hogy elsősorban a szűkebb pátriánk történelmét kutassák és a helyi értékeket tárják fel, hangsúlyozta az Ungvári Nemzeti Egyetem magyar történelem és európai integráció tanszékének vezetője. Idén még egy szomorú évfordulóra is emlékezik az itteni magyarság: 80 esztendővel ezelőtt hurcolták el málenykij robotra a magyar és a német nemzetiségű férfiakat. Bár az internálás és a lágerlét körülményeivel már eddig is sok kutató foglalkozott, feltárni való még mindig van bőven, mondta Zubánics László.

Értelmiségi fórum a beregszászi Európa-Magyar Házban - A magyar kultúra napja: értékeket őrzünk, értékeket teremtünk. Fotó: Kárpátinfo/Kovács Elemér
Értelmiségi fórum a beregszászi Európa-Magyar Házban – A magyar kultúra napja: értékeket őrzünk, értékeket teremtünk. Fotó: Kárpátinfo/Kovács Elemér

Nagy Zoltán, a Beregszászi Bethlen Gábor Líceum (BBGL) előadásában elhangzott Kölcsey Ferenc Himnusz című költeménye. Majd az eszenyi Ritmus Táncegyüttes egy újraértelmezett és újrakoreografált helyi betlehemest mutatott be. Mint azt már megszokhattuk, a Váriból érkezett Kovács házaspár lélekemelő énekszolgálatában az anyanyelvről, a szülőföldhöz való kötődésről, az emberségről és nem utolsó sorban Isten gazdag áldásáról hallhattunk dicsőítő énekeket. Ezt követően Sass Eszter (BBGL) előadásában Radnóti Miklós Nem tudhatom című ikonikus verse hangzott el.

Több mint tizenöt éve annak, hogy az Együtt kárpátaljai irodalmi folyóirat szerkesztői az abban az évben legkiemelkedőbb szerzőinek átnyújtják az Együtt Nívódíjat. Ebben az évben Ortutay Péter kárpátaljai származású, ma Magyarországon élő író és műfordító, valamint Sz. Kárpáthy Kata publicista, prózaíró és költő részesült ebben az elismerésben. Laudációjában Vári Fábián László Kossuth- és József Attila-díjas költő, író Ortutay Péter munkássága kapcsán azt emelte ki, hogy írásaiban a Kárpátalján szerzett élmények művészi színvonalú ábrázolása az igazán értékálló. Sz. Kárpáthy Kata fiatal alkotó számos műfajban jeleskedik: tárcajegyzeteinek hangvétele ugyanolyan expresszív és lélekbe markoló, mint amennyire lírai hangvételűek novellaversei.

Értelmiségi fórum a beregszászi Európa-Magyar Házban - A magyar kultúra napja: értékeket őrzünk, értékeket teremtünk. Fotó: Kárpátinfo/Kovács Elemér
Értelmiségi fórum a beregszászi Európa-Magyar Házban – A magyar kultúra napja: értékeket őrzünk, értékeket teremtünk. Fotó: Kárpátinfo/Kovács Elemér

Mint minden esztendőben a Kárpátalja Magyar Művelődési Intézet, illetve az Anyanyelvápolók Szövetsége a magyar kultúra napja alkalmából idén is oklevelekkel ismerte el számos kárpátaljai pedagógus, szerkesztő, képzőművész, könyvtáros stb. értékteremtő és értékmegőrző munkáját.

„Szórványlét: fátum vagy lehetőség” című előadásában Pomozi Péter nyelvtörténész, író, a Magyarságkutató Intézet Magyar Nyelvtörténeti Kutatóközpont igazgatója, az ELTE BTK docense arra mutatott rá, hogy a szerencse és a történelem kereke egyaránt forgandó. És azt is látjuk, tapasztaljuk, hogy az egykori nagyokból hogyan lettek kicsik, s hogy a kicsiknek miként emelkedett fel a szerencsecsillaga.

Csatáry György, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tanszékvezető tanára meleg hangon emlékezett meg a száz éve született Váradi Sternberg János történészprofesszorról.

A nemrég megjelent „A kárpátaljai magyar nyelvű helytörténeti, honismereti, tudományos könyvek válogatott bibliográfiája (1836-2023)” füzet kapcsán Dupka György, az Intermix Kiadó vezetője beszámolt róla, hogy az 1990-es évek közepe óta vidékünkön több mint háromszáz könyv jelent meg ebben a témakörben.

Értelmiségi fórum a beregszászi Európa-Magyar Házban - A magyar kultúra napja: értékeket őrzünk, értékeket teremtünk. Fotó: Kárpátinfo/Kovács Elemér
Értelmiségi fórum a beregszászi Európa-Magyar Házban – A magyar kultúra napja: értékeket őrzünk, értékeket teremtünk. Fotó: Kárpátinfo/Kovács Elemér

Zékány Krisztina docens, az Ungvári Nemzeti Egyetem magyar filológiai tanszékének vezetője egy új kezdeményezésről számolt be. A KMMI és az Intermix kiadó gondozásában jelent meg a „Szülőföldünk: Tiszabökény és környéke” honismereti olvasókönyv és munkafüzet, amelyet egy nagyobb sorozat első darabjának szánják a szerkesztők.

A fórum résztvevőit köszöntötte Gyebnár István, Magyarország Beregszászi Konzulátusának ügyvezetője, aki arra emlékeztetett, hogy a magyar kormány fontos célja, hogy segítse a magyar nemzeti azonosságtudat megerősítését, a magyarság kulturális, nyelvi értékeinek megőrzését és támogassa a magyarság szülőföldön való boldogulását. A mostani esemény is jól mutatja, hogy a kárpátaljai magyarság büszke a múltjára, és óvatos optimizmussal tekint a jövőbe.

Kovács Elemér