Élet – Út – Hagyaték


Tartalom (PDF)


Fedél

Vitézi végek dicsérete

Bakancsos László
Élet – Út
– Hagyaték
Részletek a kárpátaljai magyarság
és Tiszacsoma XX–XXI. századi történéseibőlМонографія
Баканчош Ласлов Ласлович
Життєві шляхи – Спадщина. Уривки з історії подій XX–XXI ст.
крізь призму угорців Закарпаття та мешканців с. Чома.
Відповідальний за випуск: Баканчош Л. Л.
Редактор: Зубанич Л. Л.
Коректура: Надь К. В.
Верстка: Фабіан З. Л.
Обкладинка: Фабіан З. Л.
Здано до складання 30.05.2022 р. Підписано до друку 08.11.2022 р.
Гарнітура Book Antiqua.
Папір офсетний.
Формат видання 11,39×16,19/16.
Умовн. друк. арк. 17,21. Зам. № 31.
Наклад: 300.
Видавництво ПП «АУТДОР – ШАРК»
88000, м. Ужгород, Україна пл. Жупанатська, 15/1.

Кönyvet rendelni


Virtuális könyvtár

Szolyvai Emlékpark – 70 éve történt…Könyv


Fedél

Szolyvai Emlékpark – 70 éve történt…

Összeállította / Verfasser / Упорядник: dr. Dupka György
Képek/ Bilder / Фото: Andrea Fuchs
Lektorálták / Redaktion/ Редактори: Dr. Tóth Mihály, Zubánics László
Ukrán fordítás / Ukrainische Übersetzung / Український переклад: Lengyel Sándor
Német fordítás/ Deutsche Übersetzung/ Німецький переклад: Mokrianyin Okszána
Szolyvai Emlékparkbizottság, 2016
Kiadja / Ausgabe / Видала: A Szolyvai EmlékparkbizottságKomitee des Gedenkparks „Szolyva„ / БО ŤСвалявський меморіальний паркťFelelős kiadó: dr. Tóth Mihály elnök /
Verantwortlicher Redakteur: Dr. Mihály Tóth, Präsident /
Відповідальний редактор: др. Михайло Товт (голова)Szerkesztette / Redaktion/ Редактор: Zubánics László, Nagy Zoltán Mihály
Tördelés / Umbruch / Верстка: Dupka ZsoltKészült a Bethlen Gábor Alapítvány támogatásával

Кönyvet rendelni

[wpdreams_ajaxsearchlite]

Virtuális könyvtár

Vitézi végek dicséreteTartalom


Fedél

Vitézi végek dicsérete

Zubánics László: Vitézi végek dicsérete
A nemesség szerepe a XVI–XVIII. századi Északkelet-Magyarország társadalmi fejlődésében
Kárpátaljai Magyar Könyvek — 248.
Sorozatszerkesztő és felelős kiadó: Dupka GyörgySzerkesztő: Csordás László
Korrektúra: Kövy Márta
Fedélterv, műszaki szerkesztő: Dupka ZsoltKészült a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával
A kézirat a Nemzeti Kulturális Alap Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma támogatásával készült.
Intermix Kiadó, 2016A címlapon: Részlet I. Lipót magyar király címeres adományleveléből Veres Istvánnak, feleségének Kegyes Zsófiának, fivéreinek Istvánnak és Jánosnak (kelt: Pozsonyban, 1662. augusztus 19-én). Kihirdették Bereg vármegye Kígyóson megtartott közgyűlésén 1664. január 22-én.
Fellelhető: Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára R 64 1_0961
 ISBN 978-963-9814-79-0
ISSN 1022-0283

Кönyvet rendelni

[wpdreams_ajaxsearchlite]

Virtuális könyvtár

SzámkivetveKönyv


Fedél

Számkivetve

Kenyeres Mária: SzámkivetveA reménykedés versei,
2009. március – 2016. áprilisKárpátaljai Magyar Könyvek — 254.
Sorozatszerkesztő és felelős kiadó: Dupka GyörgySzerkesztő: Nagy Zoltán Mihály
Műszaki szerkesztő: Dupka Zsolt
Készült a Bethlen Gábor Alap támogatásával
Intermix Kiadó, 2016

ISBN 978-963-9814-85-1
ISSN 1022-02-83


Кönyvet rendelni

[wpdreams_ajaxsearchlite]

Virtuális könyvtár

CirkuszvarázsKönyv


Fedél

Cirkuszvarázs

Weinrauch Katalin: CirkuszvarázsVersek és mesék óvodásoknak, kisiskolásoknakKárpátaljai Magyar Könyvek — 249.
Sorozatszerkesztő és felelős kiadó: Dupka GyörgySzerkesztő: Nagy Zoltán Mihály
Grafika a borítóra, belső illusztrációk: Réti János
Műszaki szerkesztő: Dupka Zsolt
Intermix Kiadó, 2016Készült a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával
 

ISBN 978-963-9814-80-6


Кönyvet rendelni

[wpdreams_ajaxsearchlite]

Virtuális könyvtár

Különjárat – Fiatal kárpátaljai szerzők antológiájaKönyv


Fedél

Különjárat – Fiatal kárpátaljai szerzők antológiája

Kárpátaljai Magyar Könyvek — 255.
Az antológában szereplő írások a Együtt c. folyóiratban jelentek meg
A kiadványban fiatal kárpátaljai képzőművészek alkotásait mutatjuk be
Válogatta, szerkesztette, a jegyzeteket és az ajánlást írta: Szemere Judit
Lektorálás, előszó: Füzesi Magda
A borítón: Szilágyi Sándor grafikájaFelelős szerkesztő: Szemere Judit
Műszaki és tördelőszerkesztő: Dupka ZsoltIntermix Kiadó, 2017Az antológia szerzői: Ambrus Flóra, Ámorth Angelika, Bakos Zsuzsanna, Baraté Ágnes, XI. Bíró Gergely, Cserniga Gyula, Csornyij Dávid, Fényes András, Gogola Zoltán, Hájas Csilla, ifj. Hidi Endre, Juhász László, Kalitics Erika, Kopriva Nikolett, Kovács Eleonóra, Kulin Ágnes, Lizák Alex, Marcsák Gergely, Máté edvárd, Németi Anett, Pák Diána, Pógyor Adrián, Shrek Tímea, Szalontai Alexandra, Szilágyi Sándor, Tóth Dominika
Megjelenését támogatta a Nemzeti Kulturális AlapISBN 978-963-9814-86-8
ISSN 1022-0283

Кönyvet rendelni

[wpdreams_ajaxsearchlite]

Virtuális könyvtár

Magyar irodalmi élet és írásbeliség KárpátaljánKönyv

Magyar irodalmi élet és írásbeliség Kárpátalján

Magyar irodalmi élet és írásbeliség KárpátaljánKultúrtörténeti vázlat, az írástudókat adó táj kulturális jellegzetességei,
kortárs írók, irodalmi életet generáló intézmények adattára
Kárpátaljai Magyar Könyvek — 245.
Sorozatszerkesztő és felelős kiadó: Dupka GyörgySzerkesztő: Nagy Zoltán Mihály
Korrektor: Kövy Márta
Műszaki szerkesztő és borítóterv: Dupka Zsolt
A kötet megjelenését a Nemzeti Kulturális Alap Szépirodalom és Ismeretterjesztés kollégiuma támogatta
Intermix Kiadó, 2016

ISBN 978-963-9814-74-5
ISSN 1022-0283


Кönyvet rendelni

[wpdreams_ajaxsearchlite]

Virtuális könyvtár

A Kárpát-medencéből elhurcolt magyar és német rabok nyomában Oroszföldön és a Kaukázus országaibanKönyv


Fedél

A Kárpát-medencéből elhurcolt magyar és német rabok nyomában Oroszföldön és a Kaukázus országaiban

Kárpátaljai Magyar Könyvek — 256.
A kötet a 2016. november 18-án Makkosjánosiban a Szolyvai
Emlékparkbizottság által rendezett „A Kárpát-medencéből elhurcolt magyar
és német rabok nyomában Oroszföldön és a Kaukázus országaiban” című
nemzetközi emlékkonferencia anyagait tartalmazza.Készült a Szolyvai Emlékparkbizottság műhelyében
dr. Dupka György, dr. Zubánics László összeállításában.
A közölt tanulmányok tartalmáért a szerzők a felelősek.Sorozatszerkesztő és felelős kiadó: Dupka György
A fotókat, dolumentumokat összeállította: Fuchs AndreaBorító, műszaki szerkesztő: Dupka Zsolt
Korrektúra: Kövy Márta
A rendezvényt és a kiadvány megjelenését a Gulág Emlékbizottság támogatta

ISBN 978-963-9814-88-2
ISSN 1022-0283


Кönyvet rendelni

[wpdreams_ajaxsearchlite]

Virtuális könyvtár

Elrabolt ötven évem…Könyv


Fedél

Elrabolt ötven évem…

Kocsis Csaba: Elrabolt ötven évem…
XX. századi emlékek szintéziseKárpátaljai Magyar Könyvek — 258.
Sorozatszerkesztő és felelős kiadó: Dupka György
Felelős szerkesztő: Nagy Zoltán Mihály
Fedélterv, műszaki szerkesztő: Dupka Zsolt
Illusztrációk: Matl Péter
Készült a Gulág Emlékbizottság támogatásával
Intermix Kiadó, 2017ISBN 978-963-9814-91-2
ISSN 1022-0283

Кönyvet rendelni

[wpdreams_ajaxsearchlite]

Virtuális könyvtár