Tamási Áron-emléktáblát avattak Beregszászban

A Tamási Áron születésének 125. évfordulóján meghirdetett emlékév során Magyarországban, a Kárpát-medencében, sőt a diaszpórában is számos eseménnyel, programmal emlékeznek nagy írónkra. Az emlékév zárásaként a Kárpát-medence számos településén – Beregszász mellett Komáromban, Eszéken és Lendván –, a napokban pedig Edmontontól Johannesburgig a világ több pontján avatnak emléktáblát Tamási Áron tiszteletére. Beregszászban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán került sor a táblaavatásra.

Hegedűs Csilla (Beregszász)

Dr. Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára köszöntőjében kifejtette, ha kimondjuk ezt a nevet – Tamási Áron –, legtöbbünknek az a gondolat juthat eszébe először, amit a 125 esztendeje született, Kossuth-díjas erdélyi magyar írónk vetett papírra a múlt század harmincas éveinek kezdetén. „Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.”

– Mély igazság ez, melyet ki más mondhat ki ennyire egyszerűen, őszintén, mégis megindítóan, mint egy magyar ember. Egy olyan ember, aki szellemében-lelkében, minden gondolatában, mondatában magyarságának büszkeségével élt és alkotott. Aki tudta, hogy otthon, szülőföld, haza nélkül a magány, az elszigetelődés, a sodródás lesz az osztályrészünk. A szülőföldünkhöz, a magyar közösséghez való tartozásunk olyan áldott kapcsolat, amelyért minden nap újra és újra hálásnak kell lennünk – hangsúlyozta az államtitkár-helyettes. Hozzátette, ma Kárpátalján a híres Tamási Áron-gondolatnak új értelme van. A szülőföldhöz való ragaszkodás új értelmet nyer abban a háborús konfliktusban, amely sújtja ezt a közösséget. Az otthonhoz való ragaszkodás ma nehéz vállalás.

Ez a magyar közösség azonban az elmúlt bő évszázadban számtalan alkalommal bizonyította élni és megmaradni akarását, minden nehézség ellenére sikerült megmaradnia, és a nemzeti kormány támogatásának köszönhetően fejlődnie is.

– Azzal, hogy az egyik tábla Beregszászon kerül felavatásra, a kárpátaljai magyarság nemcsak azt üzeni, hogy a magyar nemzet alkotó része, hanem egyben azt is, hogy van itt egy közösség, amely emlékezik és egyben bizakodik egy békés jövendőben. Álljon ez az emléktábla tisztelegve a magyar kultúra egyik szellemi óriásának emléke előtt, és egyben üzeneteként a jövő számára egy közösségtől, amely mindenek dacára hiszi, hogy itt van otthon – zárta szavait Szilágyi Péter, majd Orosz Ildikóval, a főiskola elnökével közösen leleplezte az emléktáblát.

A szerző felvétele

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *