UMDSZ

Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség

Soós Kálmán-ösztöndíj tizenegyedszer – Tudomány, ismeretterjesztés, elkötelezettség

5/5

Soós Kálmán történész, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola első rektora olyan nagy hatású személyiség volt, aki számos fiatalt indított el a történészi pályán, s emellett a más szakirányt választó diákokat is arra buzdította, hogy keressék, kutassák, majd mutassák fel szülőföldjük szellemi és tárgyi értékeit, természeti kincseit a maga teljességében. Tegyék ezt annál az egyszerű oknál fogva, hogy a munkát helyettük senki más nem végzi el, hangzott el a Soós Kálmán-ösztöndíj idei átadó ünnepségén. A tizenegyedik alkalommal meghirdetett ösztöndíjpályázaton ezúttal is három kategóriában hirdettek győzteseket.

Díjazták a diákoknak azon pályamunkáit, amelyek valami módon kötődnek Kárpátaljához, továbbá elismerésben részesültek azok az előadók, tanárok, akik szaknyelvi szótárak, szakmai jegyzetek készítésével segítik elő a főiskolások tudásának elmélyítését. Emellett az ösztöndíj révén anyagilag támogatták azokat a szakembereket, akik tudománynépszerűsítő előadások keretében ismertetik kutatásaik, valamint az általuk képviselt tudományterület legfrissebb eredményeit.

Mint Váradi Natáliától, a pályázatot lebonyolító „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány igazgatójától megtudtuk, a szakmai tanács idén 46 pályamű támogatásáról döntött. Három kategóriában hirdettek győzteseket: pedagógia, természettudomány és történelem.

Ide születtünk, ezért a földért vagyunk felelősek, ennek a tájegységnek az értékeit kell megőriznünk és megismertetnünk az itt élőkkel és a hozzánk látogatókkal – Soós Kálmán korábban sokszor elhangzott mondatait idézte megnyitó beszédében Orosz Ildikó, a Rákóczi Főiskola elnöke. Aki a továbbiakban arról szólt, hogy az egykori pályatárs és kolléga szívügyének tekintette a kárpátaljai magyar tudományosság fejlesztését, s azt, hogy a feltárt kutatási eredmények mind szélesebb körben váljanak mihamarabb ismertté.

Reméljük, hogy a Soós Kálmán-ösztöndíj révén ezek az elvárások, elvek és óhajok mindinkább teljesülnek.

Csernicskó István rektor, a teremben helyet foglalók között széttekintve, megelégedéssel nyugtázta, hogy igen sok az olyan ismerős arc, aki Soós Kálmán biztatására indult el a tanári-tudományos pályán, és ma is az egykori tanítómester céljait és elveit magáénak vallja. A jelentős számú fiatal pályázó pedig annak bizonyítéka, hogy sokan lépnek az ő nyomdokaiba, mondta befejezésül Csernicskó István.

Nagymúltú és sokszínű a kárpátaljai kulturális és tudományos élet, s ez biztosan segít a kárpátaljai magyaroknak abban, hogy szülőföldjükön otthon érezzék magukat és ott megmaradjanak, hangsúlyozta köszöntőjében Szűrös Mátyás, Magyarország Beregszászi Konzulátusának konzulja. Arra kell törekedni, hogy a tudományos pályát választó fiatalok az egyéni karrierépítésen túl részt vegyenek a tudományos-közéleti ismeretterjesztő munkában is.

Ezen a délutánon a XI. Kárpátaljai Vándoregyetem programja keretében az érdeklődők Bacsó Róbert közgazdásznak, a főiskola tanárának a klímaváltozás okozta kihívásokra adandó lehetséges válaszokról szóló előadását hallgathatták meg.

Eszenyi Gábor

Facebook
Twitter