Válaszolt az oktatási minisztérium a KMPSZ iskolai nyelvhasználattal, illetve a multiteszt lefordításával kapcsolatos kérdéseire

Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériuma válaszolt a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetségnek (KMPSZ) az iskolai nyelvhasználattal, illetve az érettségi multiteszt lefordításával kapcsolatos, januárban elküldött kérdéseire.

Ami a multidiszciplináris teszt nemzeti kisebbségi nyelvekre való fordítását illeti, a válaszlevélben azt olvashatjuk, hogy a hatályban lévő törvények értelmében a „külső független tesztfeladatokat államnyelven állítják össze. Azon személy kérésére, aki más nyelvű középiskolai oktatásban részesül, a feladatokat az adott nyelvre lefordítva adják meg, kivételt képeznek a nyelvi komponensű feladatok”.

Az Oktatásminősítési Központ (UCOJAO) által megadott információk szerint 2024-ben tervben van a multiteszt nemzeti kisebbségi nyelvekre való lefordítása a középiskolai végzősök számára a következő tantárgyakból: Ukrajna történelme, matematika, biológia, kémia, földrajz és fizika. A feladatokat azon diákok számára fordítanák le, akik magyar, lengyel, román és krími tatár nyelven részesülnek oktatásban.

Az iskolai nyelvhasználattal kapcsolatban az oktatási minisztérium elmondta, hogy 2023. december 8-án a Legfelső Tanács számos törvénymódosítást fogadott el, többek között az oktatásról szóló törvény vitatott, 7. cikkelyének módosítását is, amely jelenleg a következőképp hangzik: „Az Európai Unió hivatalos nyelveinek számító nemzeti kisebbségek nyelvén oktatást folytató osztályokban (csoportokban) biztosított a jog az érintett nemzeti kisebbség nyelvének használatára az oktatási folyamatban az államnyelv mellett.” Ennek értelmében az említett nyelveket lehet használni az ünnepségeken, koncerteken, kézműves-foglalkozásokon, flashmobokon, egyéb eseményeken, találkozókon, üléseken, az oktatási intézmény információs területein, többek között a weboldalon is.

„Emlékeztetjük Önöket, hogy a jelen jogszabály által biztosított jogok megsértése esetén felvehetik a kapcsolatot az ukrán Legfelső Tanács emberi jogi képviselőjével, valamint Ukrajna oktatási ombudsmanjával” – tették hozzá.