Забезпечення прав на освіту мовами національних меншин у закладах освіти з угорською мовою навчання Закарпатської області у 2020/2021 н. р.

Згідно з чинним законодавством в області гарантується право на навчання рідною мовою чи вивчення рідної мови у державних і комунальних закладах освіти. При цьому створюються всі умови для вивчення державної мови.

Відповідно до підпункту 18 пункту 3 Прикінцевих положень Закону України „Про освіту” з 1 вересня 2020 року особи, які належать до національних меншин, поступово збільшують кількість навчальних предметів, що вивчаються українською мовою.

Статтею 5 Закону „Про повну загальну середню освіту” передбачено, що особи, які належать до національних меншин, мови яких є офіційними мовами Європейського Союзу у 5 класі здобувають освіту державною мовою в обсязі не менше 20% з поступовим збільшенням до не менше 40% у 9 класі. Особи, які належать до інших меншин, здобувають базову освіту державною мовою в обсязі не менше 80% річного обсягу навчального часу. Частиною п’ятою статті 5 визначено, що угорці, румуни, словаки мають право здобувати початкову освіту мовою нацменшин.

Поряд із дотриманням правових норм вільного використання в поліетнічному середовищі рідної мови створюються умови для зміцнення статусу державної мови, оскільки це є необхідним елементом включення національних меншин в суспільне життя держави.

Мережа закладів освіти з навчанням мовами національних меншин Закарпатської області сформована відповідно до запитів та потреб населення на освіту. В області нараховується 596 закладів дошкільної освіти, у 76 з яких виховуються 4290 дітей угорською мовою. Крім того, у 34 закладах виховання ведеться двома мовами: українською і угорською (33 заклади), російською та угорською (один заклад).

У 2020/2021 навчальному році в області функціонує 635 закладів загальної середньої освіти (далі − ЗЗСО), у 101 (у т.ч. 6 приватних) з яких 17 729 учнів (у т. ч. і спецкласи) здобувають освіту угорською мовою (перелік закладів наведено у таблиці, що додається), 2353 учні вивчають цю мову як предмет, 1884 – як другу іноземну та 1091 учень вивчає угорську мову факультативно.

У 68 ЗЗСО області та шести приватних закладах (Мукачівський ліцей імені Святого Іштвана з профільним навчанням інформатики та іноземних мов; ліцей з гуманітарним та природничим профілем с. Великі Береги; Карачинський греко-католицький ліцей імені єпископа Олександра Стойки; Пийтерфолвівський ліцей благодійного фонду управління Закарпатської реформаторської церкви; ліцей з біолого-хімічним та фізико-математичним профілем навчання с. Велика Добронь; заклад початкової школи с. Бакош приватного закладу „Гімназія ім. П. Каталін-Франгелан”) навчання ведеться угорською мовою. У 27 ЗЗСО учні навчаються двома мовами: українською та угорською.

ЗЗСО за ступенями, в яких учні навчаються угорською мовою:

Заклади за ступенями Кількість закладів Кількість учнів
ЗЗСО І ступеня 6 207
ЗЗСО І− ІІ ступенів 44 6 424
ЗЗСО І – ІІІ ступенів 44 10 314
Вечірня (змінна)школа 1 83
Приватні заклади освіти 6 701
УСЬОГО 101 17 729

У 2020/2021 навчальному році в області вищу освіту угорською мовою здобуває 201 студент в Українсько-угорському навчально-науковому інституті Державного вищого навчального закладу „Ужгородський національний університет”, 1249 студентів у Закарпатському угорському інституті ім. Ференца Ракоці ІІ (приватний заклад освіти), 318 з яких навчаються в коледжі.

З метою реалізації освітніх потреб заклади середньої освіти з угорською мовою навчання забезпечені освітніми програмами та підручниками для 1−3 класів Нової української школи. Учні 4-х та 5-11 класів забезпечені чинними навчальними програмами та підручниками.

Методистами Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти підготовлено навчальні матеріали: лекції, презентації, методичні рекомендації, практичні завдання, конспекти уроків та тестові завдання − для проходження дистанційних курсів педагогічними працівниками закладів загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин. Відповідно до плану-графіка підвищення кваліфікації на 2020 рік курсову підготовку за дистанційною формою навчання проходять усі керівні педагогічні кадри освіти, а також педагоги ЗЗСО з навчанням мовами національних меншин. Так, з 20 жовтня 2020 року по 6 листопада 2020 року курсову підготовку проходили учителі початкових класів ЗЗСО з навчанням угорською та румунською мовами навчання. У синхронному режимі (програма ZOOM) проводяться семінари-практикуми („Сучасні форми роботи ЗЗСО з батьками вихованців учнів початкових класів”), круглі столи, науково-методичні конференції, тематичні дискусії („Нові професійні ролі і завдання сучасного вчителя початкових класів у контексті Концепції „Нова українська школа”, „Методичні рекомендації про навчання мовами корінних народів, національних меншин у класах ЗЗСО та особливості вивчення мов і літератур корінних народів, національних меншин у 5−11 класах”, „Новий Державний стандарт базової середньої освіти як продовження реформи „Нова українська школа” у 5 – 9 класах”).

Науково-методична робота в закладах освіти з навчанням мовами національних меншин розглядається як цілісна система підвищення науково-теоретичного і загальнокультурного рівня, психологічно-педагогічної підготовки  й професійної майстерності педагогів, формування у них готовності до самоосвіти, саморозвитку.

З боку органів влади різного рівня робиться все для того, щоб представники національних меншин почували себе рівноправними громадянами України, вивчали рідну мову, могли зберегти власну ідентичність та всебічно розвивалися.

ЗЗСО, в яких учні навчаються угорською мовою